Dokumenty - druhá světová válka

  • Hledám výrazy s nejméně třemi znaky
    Lze použít operátorů AND, OR a NOT a libovolného uzávorkování. Přesný výraz skládající se z více slov (např. "U 56") lze uzavřít do uvozovek.

    Příklad: (USA OR (Velká AND Británie)) AND NOT (SSSR OR Německo) nalezne vše, co se týká USA nebo Velké Británie a současně ne Sovětského svazu nebo Německa.

Kategorie dokumentů


Všechny dokumenty

61-90 z 113
<< 1 2 3 4
Po
11. 09. 1940
Komentáře: 5

J. Goebbels: Projev k českým novinářům 11. září 1940 v Berlíně

Ministr propagandy Třetí říše Joseph Goebbels přednesl skupině vybraných českých aktivistických novinářů 11. září 1940 projev o budoucnosti Evropy

14. 09. 1940
Komentáře: 3

Úkoly Fighter Command během invaze do Velké Británie r. 1940

Memorandum Air Staff ze 14. září 1940, v němž se stanovují úkoly a jejich důležitost, které bude Fighter Command plnit v případě německé invaze do Velké Británie.

30. 09. 1940

Churchillův rozhlasový projev k 2. výročí mnichovské dohody

U příležitosti druhého výročí podpisu mnichovské dohody britský premiér Churchill prohlásil, že dohoda byla Němci zničena

05. 11. 1940
Komentáře: 5

Goebbels v Praze

Návštěva říšského ministra propagandy v Praze v listopadu 1940 jak ji zachytil ve svém deníku

18. 12. 1940

Směrnice č. 21: Operace Barbarossa

Směrnice z 18. prosince 1940, ve které se definitivně obrací Hitlerova pozornost na východ, proti SSSR.

15. 05. 1941
Komentáře: 15

Plán preventivního úderu ("Žukovův plán")

V květnu 1941 náčelník generálního štábu Žukov navrhl zaútočit na německá vojska

11. 06. 1941

Směrnice č. 32: Přípravy na období po operaci Barbarossa

Již 11. června 1941 Hitler vydal směrnici č. 32, ve které plánoval operace po dobytí SSSR: obsazení Gibraltaru, útok přes Turecko a Kavkaz na Suez...

21. 06. 1941
Komentáře: 1

Hitlerův dopis Mussolinimu 21. června 1941

Hitler píše Mussolinimu o důvodech zahájení války proti SSSR

24. 06. 1941
Komentáře: 18

K.H.Frank: Čechy a Morava v Říši (přednáška)

Přednáška o vztahu českých zemí a říše v dějinách, kterou K.H. Frank přednesl 24. června 1941 v Krakově

28. 09. 1941

Vyhlášení civilního stavu výjimečného v Protektorátu Čechy a Morava z 28. září 1941

Výnos zastupujícího říšského protektora v Čechách a na Moravě, SS-Obergruppenführera Reinharda Heydricha, o vyhlášení civilního výjimečného stavu ze dne 28. září 1941

03. 10. 1941

Záznam z přijetí příslušníků Anthropoidu u plk. Františka Moravce

Dne 3. října 1941 byli u plk. Františka Moravce (šéfa čs. zpravodajské služby) přijati rtm. Jozef Gabčik a rtn. Karel Svoboda, původní členové skupiny Anthropoid.

08. 12. 1941
Komentáře: 5

Japonské vyhlašení války 8. prosince 1941

Hirohitův císařský výnos, kterým vyhlásil válku USA a Velké Británii

13. 01. 1942
Komentáře: 15

Hitler o Češích

Během svých mnohahodinových monologů, které byly písemně zaznamenávány, se Hitler několikrát zmínil i o svých zkušenostech s Čechy

14. 04. 1942
Komentáře: 3

Hitlerův rozkaz k zahájení „baedekerových“ náletů

Telegram ze 14. dubna 1942, v němž Göring dostává z Hitlerova hlavního stanu pokyny ohledně dalšího vedení letecké války proti Velké Británii.

23. 06. 1942
Komentáře: 54

Zprávy SS a gestapa o dobývání kostela sv. Cyrila a Metoděje 18. června 1942

Dvě zprávy popisující průběh dobývání kostela sv. Cyrila a Metoděje, kde se ukryli aktéři atentátu na Heydricha a pět dalších parašutistů

05. 08. 1942

Dopis britského ministra zahraničí Edena čs. ministru zahraničí Masarykovi o mnichovské dohodě

Británie prohlašuje, že se necítí mnichovskou dohodou nijak vázána

07. 08. 1942

Generál Vlasov: výpověď 7. srpna 1942

Vlasov hovoří o Stalinových přípravách k útoku, o situaci v SSSR, o nutnosti vytvoření ruských jednotek pod německým velením apod.

29. 09. 1942

Prohlášení Francouzského národního výboru o nulitě mnichovské dohody

V den čtvrtého výročí mnichovské konference prohlásil de Gaullův Francouzský národní výbor mnichovskou dohodu za neplatnou od počátku

18. 10. 1942
Komentáře: 1

K.H. Frank: Odkaz Reinharda Heydricha Čechám a Moravě

Frankův projev přednesený 18. října 1942 u příležitosti přejmenování Vltavského nábřeží na nábřeží Reinharda Heydricha

24. 10. 1942

Molotovův dopis Fierlingerovi o postoji SSSR k mnichovské dohodě

Oficiální sovětské vyjádření, že SSSR se mnichovskou dohodou necítí nijak vázán

10. 04. 1943
Komentáře: 9

Testy německých tanků Tiger

Sovětské testy německého tanku Tiger

14. 12. 1943

Moskevská jednání, Beneš - Molotov (1).

Záznam J. Smutného o rozhovoru E. Beneše s V.M. Molotovem 14.prosince 1943.

14. 12. 1943
Komentáře: 3

Memorandum o transferu Němců a Maďarů z ČSR.

Memorandum československé vlády spojeneckým velmocím o transferu Němců a Maďarů z Československa, 14. prosince 1943.

16. 12. 1943

Moskevská jednání, Beneš - Molotov (2).

Záznam J. Smutného o rozhovoru E. Beneše s V.M. Molotovem 16.prosince 1943.

16. 02. 1944

Základní rozkaz č. 21 - viditelné označování útvarů polní armády

Rozkaz vydaný Organizačním oddělením Velitelství pozemní armády (OKH) o označování útvarů polní armády z 16. února 1944

00. 07. 1944
Komentáře: 15

Čatlošovo memorandum

Návrh na vojenský převrat na Slovensku a nabídka vojenské spolupráce určená sovětské vládě a velení Rudé armády, červenec 1944.

21. 07. 1944
Komentáře: 2

Hitlerův projev 21. července 1944

Vůdcův projev odvysílaný 21. července 1944 po neúspěšném atentátu

21. 07. 1944
Komentáře: 1

Projev K. Dönitze 21. července 1944

Projev K. Dönitze k příslušníkům Kriegsmarine po neúspěšném atentátu na Vůdce

21. 07. 1944

Projev H. Göringa 21. července 1944

Projev H. Göringa k příslušníkům Luftwaffe po neúspěšném atentátu na Vůdce

23. 07. 1944

Hitlerův denní rozkaz 21. července 1944

Vůdcův rozkaz z 21. července přečtený o den později H. Guderianem do rozhlasu

61-90 z 113
<< 1 2 3 4
Po
  • Home
  • > Dokumenty - druhá světová válka