Hitlerovy válečné směrnice

  • Hledám výrazy s nejméně třemi znaky
    Lze použít operátorů AND, OR a NOT a libovolného uzávorkování. Přesný výraz skládající se z více slov (např. "U 56") lze uzavřít do uvozovek.

    Příklad: (USA OR (Velká AND Británie)) AND NOT (SSSR OR Německo) nalezne vše, co se týká USA nebo Velké Británie a současně ne Sovětského svazu nebo Německa.

1-2 z 2
Po
18. 12. 1940

Směrnice č. 21: Operace Barbarossa

Směrnice z 18. prosince 1940, ve které se definitivně obrací Hitlerova pozornost na východ, proti SSSR.

11. 06. 1941

Směrnice č. 32: Přípravy na období po operaci Barbarossa

Již 11. června 1941 Hitler vydal směrnici č. 32, ve které plánoval operace po dobytí SSSR: obsazení Gibraltaru, útok přes Turecko a Kavkaz na Suez...

1-2 z 2
Po