Dokumenty - druhá světová válka

  • Hledám výrazy s nejméně třemi znaky
    Lze použít operátorů AND, OR a NOT a libovolného uzávorkování. Přesný výraz skládající se z více slov (např. "U 56") lze uzavřít do uvozovek.

    Příklad: (USA OR (Velká AND Británie)) AND NOT (SSSR OR Německo) nalezne vše, co se týká USA nebo Velké Británie a současně ne Sovětského svazu nebo Německa.

Kategorie dokumentů


Všechny dokumenty

1-30 z 113
1 2 3 4 >>
Po
25. 01. 1933

Oběžník Zemského úřadu v Praze z 25. ledna 1933 o omezení projevů N.O.F.

V reakci na tzv. Židenický puč přikročily v lednu r. 1933 úřady k přísné kontrole činnosti N.O.F.

04. 05. 1933
Komentáře: 1

Zásady československo-francouzské letecké spolupráce v roce 1933

Československo-francouzská letecká dohoda z roku 1933

07. 12. 1933
Komentáře: 1

Zpráva francouzského ministra letectví o možnostech vzájemné spolupráce s Československem

Popis stavu československého letectva v roce 1933 a návrhy na zintenzivnění spolupráce

16. 03. 1935
Komentáře: 2

Zákon o zřízení branné moci

Zákon o zřízení branné moci (Gesetz für den Aufbau der Wehrmacht) z 16. března 1935, zavádějící v Německu všeobecnou brannou povinnost

12. 03. 1937

Barvy zbraní a rozlišovací znaky

Příloha č. 40 k mobilizačnímu předpisu H.Dv.g. 151 z 12. března 1937

10. 03. 1938
Komentáře: 4

Zpráva francouzského letectva o stavu sovětského letectva v roce 1938

Zpráva francouzského letectva o stavu sovětských vzdušných sil a leteckého průmyslu v roce 1938

30. 05. 1938
Komentáře: 11

Sudetoněmecká strana: Grundplanung O.A. z léta 1938

Dokument, který ukazuje jak Sudetoněmecká strana plánovala řešit "českou otázku" ještě před Mnichovem

30. 05. 1938
Komentáře: 2

Hitlerova směrnice k plánu "Grün"

30. května 1938 Adolf Hitler uvedl ve své směrnici: "Je mým nezměnitelným rozhodnutím zničit v blízké budoucnosti Československo vojenskou akcí."

24. 08. 1938
Komentáře: 5

Načasování rozkazu X pro útok na Československo

Memorandum zabývající se načasováním útoku proti Československu

09. 09. 1938
Komentáře: 7

Projednávání plánu útoku proti Československu

Večer 9. září 1938 se v Norimberku sešel Hitler na konferenci s vojenskými veliteli

18. 09. 1938

Titulky německého tisku v září 1938

Co psal německý tisk během mnichovské krize

19. 09. 1938

Britsko-francouzská nóta předložená československé vládě

Britsko-francouzská nóta z 19. září 1938

20. 09. 1938

Čs. vláda odmítá britsko-francouzskou nótu

Odpověď československé vlády na britsko-francouzskou nótu z 19. září 1938

21. 09. 1938
Komentáře: 1

Lord Runciman: zpráva z 21. září 1938

Závěry ze zprostředkovatelské mise lorda Runcimana mezi sudetoněmeckou stranou a československou vládou

21. 09. 1938

Záznam jednání čs. vlády 21. září 1938 - přijetí britsko-francouzského ultimáta

Na schůzi 21. září 1938 čs. vláda pod tlakem Francie a Velké Británie souhlasila s odstoupením území s více než 50% Němců

21. 09. 1938

Přijetí britsko-francouzské nóty k odstoupení území

21. září 1938 Československo přijalo britsko-francouzské nóty k odstoupení území s více než 50 % německých obyvatel

21. 09. 1938

Britská demarše na odpověď československé vlády

Britská demarše na odpověď československé vlády odmítající britsko-francouzskou nótu

22. 09. 1938

Záznam jednání čs. vlády 22. září 1938 - demise Hodžovy vlády

22. září 1938 Hodžova vláda, která souhlasila s anglo-francouzským návrhem na odstoupení území, podala demisi

23. 09. 1938

Záznam jednání čs. vlády 23. září 1938 - vyhlášení mobilizace

23. září 1938 vláda po neúspěšném jednání Chamberlaina s Hitlerem v Godesbergu vyhlásila mobilizaci

23. 09. 1938

Projev M. M. Litvinova ve Společnosti národů

Projev M. M. Litvinova na valném shromáždění Společnosti národů 23. září 1938 o postoji sovětské vlády k československému problému

24. 09. 1938

Zprávy ministerstva vnitra o průběhu mobilizace

Hlášení o průběhu mobilizace a o některých problémech, které při ní nastaly

24. 09. 1938
Komentáře: 5

Mobilizační vyhláška

24. září 1938 se v ulicích měst a obcí po celém Československu objevila dlouho očekávaná mobilizační vyhláška.

24. 09. 1938
Komentáře: 5

Zpráva o situaci a akcích sudetoněmeckého Freikorpsu

24. září 1938 byla z Bayreuthu zaslána tato písemná zpráva o stavu a akcích sudetoněmeckého Freikorpsu proti Československu

26. 09. 1938

Záznam jednání čs. vlády 26. září 1938 - Hitlerovy požadavky

Na jednání 26. září 1938 vláda projednávala Hitlerův požadavek k odstoupení území do 1. října

26. 09. 1938

Rooseveltův telegram Benešovi

Rooseveltův apel na zachování míru

27. 09. 1938

Záznam jednání čs. vlády 27. září 1938 - odmítnutí Hitlerových požadavků

Na jednání 27. září 1938 za účasti prezidenta Beneše byly odmítnuty Hitlerovy požadavky

28. 09. 1938

Záznam jednání čs. vlády 28. září 1938 - jednání o anglickém návrhu na odstoupení území

28. září 1938 vláda projednávala nový anglický návrh na provedení odstoupení území

28. 09. 1938

Rozkaz k přípravě útoku na Československo

Záznam o vydání rozkazu úderným jednotkám k přesunu do východišť k útoku proti Československu.

29. 09. 1938
Komentáře: 21

Mnichovská dohoda

Mnichovská dohoda o odstoupení československého pohraničí

29. 09. 1938
Komentáře: 14

Záznam jednání čs. vlády 29. září 1938 - polské ultimátum

Polsko v září 1938 využilo tragické situace Československa a předložilo ultimátum za vydání Těšínska

1-30 z 113
1 2 3 4 >>
Po
  • Home
  • > Dokumenty - druhá světová válka