Příloha č. 40 k mobilizačnímu předpisu H.Dv.g. 151 z 12. března 1937, který obsahuje barvy zbraní (Waffenfarbe) a rozlišovací znaky (Unterscheidungszeichen) pro jednotlivé typy útvarů pozemního vojska (Heer) v případě mobilizace. Tyto barvy a znaky byly totožné s těmi, které již byly zavedeny u mírového vojska.

Příloha 40

k článku 393 mob. plánu (pozemní vojsko)

 

Barvy zbraní a rozlišovací znaky

 

Pol. č.  Útvar Barva zbraně Doplňková barva

Označení (v barvě zbraně, písmeno nad číslem)

OKH se štábními jednotkami

bílá
písmeno "H"
 2 velitelský spojovací oddíl (mot.) citrónově žlutá
písmeno "H"
 3 vrchní velitelství armád bílá   písmeno "A" s číslicí, např. "A 2"
 4 sborová velitelství bílá   římská číslice, např. "IV"
 5 velitelství tankových jednotek růžová     
velitelství pěších divizí bílá
písmeno "D" s číslicí, např. "D 68"
velitelství horské divize světle zelená    
velitelství zeměbraneckých divizí bílá   písmena "LD" s číslicí, např. "LD 21"
velitelství tankových divizí růžová   písmeno "D" s číslicí, např. "D 1"
10  velitelství jezdeckých brigád zlatožlutá   písmeno "B" s číslicí, např. "B 1"
 11 velitelství lehké brigády růžová   písmeno "B" s číslicí, např. "B 1"
 12 pevnostní velitelství bílá   písmeno "K"
 13 štáby jiných vyšších velitelů  dle zbraně   číslo hospodářského útvaru
 14 pěchota včetně pořádkové služby bílá   číslice
 15 myslivecké prapory v plukovních svazcích (pouze I./pěší pluk 2, II./p.p.4, I./p.p.10, III./p.p.15, III./p.p.17, III./p.p.83) světle zelená   číslice
 16 pluky horských myslivců světle zelená   číslice
 17 kulometné prapory bílá   písmeno "M" s číslicí
18  cyklistické oddíly (1. jezdecká brigáda) zlatožlutá   písmeno "R" s číslicí
19  jízdní pluky zlatožlutá
číslice
20  divizní průzkumné oddíly zlatožlutá   písmeno "A" s číslicí
21  dělostřelectvo jasně červená   číslice
22  jízdní dělostřelecké oddíly jasně červená   písmeno "R" s číslicí
23  dělostřelecké pozorovací oddíly jasně červená   písmeno "B" s číslicí
24  topografické oddíly jasně červená   písmeno "V" s číslicí
25  ženisté černá   číslice
26  silniční stavební služba a stavební jednotky černá   číslice
27  mostní stavební prapory černá   písmeno "B" s číslicí
28  střelecké pluky růžová   písmeno "S" s číslicí
29  motocyklové střelecké prapory růžová   písmeno "K" s číslicí
30  průzkumné oddíly (mot.) růžová   písmeno "A" s číslicí
31  tankové pluky růžová   číslice
32  protitankové oddíly růžová   písmeno "P" s číslicí
33  spojovací jednotky citrónově žlutá   číslice
34  zadýmovací vojsko  vínová   číslice
35  dopravní a zásobovací služba bledě modrá   číslice
36  intendanční služba bledě modrá   písmeno "V" s číslicí
37  zdravotnické útvary chrpově modrá   číslice
38  veterinární útvary karmínová   číslice
39  železniční útvary černá    písmeno "E" s číslicí
40  armádní dopravní služebny černá   písmeno "T" s číslicí
41  záložní armáda dle zbraně   číslice resp. písmeno a číslo jako v míru
42  zbrojní školy dle zbraně   písmeno "S"
43  zbrojířské školy jasně červená   písmeno "WS"
44  školy požádní ochrany jasně červená   písmeno "FS"
45  úředníci polní pošty tmavě zelená citrónově žlutá písmeno "FP"
46  telegrafní techničtí úředníci u spojovacích jednotek tmavě zelená citrónově žlutá písmeno "T"
47  techničtí úředníci u železničních útvarů tmavě zelená černá písmeno "E"

Zdroj: H.Dv.g. 151, Berlin 1937, str. 229-230