Identifikační známky

Z kapacitních důvodů je přijímání nových žádostí o identifikaci do odvolání pozastaveno.

  • Hledám výrazy s nejméně třemi znaky
    Lze použít operátorů AND, OR a NOT a libovolného uzávorkování. Přesný výraz skládající se z více slov (např. "U 56") lze uzavřít do uvozovek.

    Příklad: (USA OR (Velká AND Británie)) AND NOT (SSSR OR Německo) nalezne vše, co se týká USA nebo Velké Británie a současně ne Sovětského svazu nebo Německa.
Z kapacitních důvodů je přijímání nových žádostí o identifikaci pozastaveno.
Znovuzprovoznění předpokládáme na podzim 2018.
1-10 z 1677
1 2 3 4 >>
Po
4.(schw.)Pz.Grn. Rgt.12

4.(schw.)Pz.Grn. Rgt.12

5. 1. 2018 - Glynwed
Číslo vojáka:27
Známka:4.(schw.)Pz.Grn. Rgt.12
Jednotka:4. (schwere) Kompanie / Panzergrenadier Regimet 12
Zařazení:WH - Heer
Nalezeno:Karlovy Vary

4. (schwere) Kompanie / Panzergrenadier Regimet 12
4. (těžká) rota / 12. pluk tankových granátníků

Pluk vznikl v červenci 1942 přejmenováním stávajícího Schützen Regiment 12, patřící ke 4. Panzerdivision. S touto divizí bojuje pluk po celou dobu války na východní frontě. Konec války zastihl divizi ve Východním Prusku, kde v květnu 1945 kapitulovala v okolí města Danzig (dnes Gdańsk, Polsko).

Těžká rota se v roce 1942 skládala z protitankové čety (Panzerjäger Zug - 3x 5 cm PAK), dělové čety (Geschütz Zug - 2x 7,5 cm IG) a ženijní čety (Pionier Zug).

1.A.Kp.Gr.E.u.A.Btl. 88

1.A.Kp.Gr.E.u.A.Btl. 88

4. 12. 2017 - Glynwed
Číslo vojáka:2304
Známka:1.A.Kp.Gr.E.u.A.Btl. 88
Jednotka:1. Ausbildungs Kompanie / Grenadier Ersatz und Ausbildungs Bataillon 88
Zařazení:WH - Heer
Nalezeno:SLOVENSKO
1. Ausbildungs Kompanie / Grenadier Ersatz und Ausbildungs Bataillon 88
1. výcviková rota / 88. granátnický záložní a výcvikový prapor

Prapor vznikl v dubnu 1942 přejmenováním stávajícího Infanterie Ersatz Bataillon 88, sídlícího ve městě Fulda (Wehrkreis IX, Kassel). V březnu 1945 je prapor mobilizován v rámci Grenadier Ausbildungs Regiment 519 a nasazen do bojů na západní frontě v okolí města Langenselboldt.
4. /J.R.474

4. /J.R.474

4. 12. 2017 - Glynwed
Číslo vojáka:162
Známka:4. /J.R.474
Jednotka:4. MG Kompanie / I. Bataillon / Infanterie Regiment 474
Zařazení:WH - Heer
Nalezeno:Pelhřimov
4. MG Kompanie / I. Bataillon / Infanterie Regiment 474
4. kulometná rota / I. prapor / 474. pěší pluk

Pluk vytvořen v srpnu 1939 v rámci Branného obvodu VI (Wehrkreis VI, Münster) a přidělen v rámci 4. mobilizační vlny (4. Welle) k nově formované 254. Infanteriedivision. S touto divizí prodělal v květnu/červnu 1940 tažení proti Francii a v červnu 1941 se účastní bojů na severním úseku východní fronty. V říjnu 1942 je pluk přejmenován na Grenadier Regiment 474. Na konci války bojuje divize na Moravě v rámci LXXII. Armee Korps / 1. Panzer Armee / Heeresgruppe "Mitte".
St.Kp. Lds.Sch.Ers.u.Ausb.Btl. 14

St.Kp. Lds.Sch.Ers.u.Ausb.Btl. 14

4. 12. 2017 - Glynwed
Číslo vojáka:31240
Známka:St.Kp. Lds.Sch.Ers.u.Ausb.Btl. 14
Jednotka:Stamm Kompanie / Landesschützen Ersatz und Ausbildungs Bataillon 14
Zařazení:WH - Heer
Nalezeno:- koupená známka -

Stamm Kompanie / Landesschützen Ersatz und Ausbildungs Bataillon 14
kmenová rota / 14 zemský střelecký záložní a výcvikový prapor

Prapor vytvořen v září 1943 sloučením stávajícího samostatného záložního a samostatného výcvikového praporu. Umístěn ve výcvikovém prostoru v Milovicích (Truppenübungsplatz Milowitz), kde zůstal až do konce války.

Zollgrenschutz Wien (für Oberfinanzpräsident Wien-Niederdona)

Zollgrenschutz Wien (für Oberfinanzpräsident Wien-Niederdona)

4. 12. 2017 - Glynwed
Číslo vojáka:Nr. 881
Známka:Zollgrenschutz Wien (für Oberfinanzpräsident Wien-Niederdona)
Jednotka:Zollgrenzschutz Wien für Oberfinanzpräsident Wien-Niederdonau
Zařazení:SS / Waffen-SS
Nalezeno:Děčín
Zollgrenzschutz Wien für Oberfinanzpräsident Wien-Niederdonau
celní stráž Vídeň pro Vrchního finančního presidenta Vídeň-Dolní Podunají

Jednotky německé finanční hraniční stráže (Zollgrenzschutz) spadaly organizačně pod Ministerstvo financí (Reichsfinanzministerium) a zajišťovaly hranice Německa podobně jako tehdejší čs. finanční stráž - to znamená, že byly připravovány i na pomocné úkoly v případě války. Během Zesílené ostrahy hranic (Verstärkter Grenzaufsichtsdienst – VGAD) podléhaly tyto oddíly velení Wehrmachtu a v roce 1938 se podílely na obsazení Rakouska a pohraničí Československa. Během pozdějších tažení byly jednotky Zollgrenzschutz umístěny také na hranicích okupovaných zemí (Polsko, Skandinávie, Francie, Balkán, SSSR) a byly využívány také v boji proti partyzánům. Po nezdařeném atentátu na Adolfa Hitlera 20. července 1944 přešly jednotky Zollgrenzschutz pod velení Reichsführera SS Heinricha Himmlera, který v té době velel také Záložní armádě (Ersatz Heer). Od listopadu 1944 byly jednotky Zollgrenzschutz, které se musely stáhnout z území osvobozených Spojenci, organizovány do praporů a nasazovány do bojů jak na západní, tak na východní frontě. Tyto prapory sice nyní organizačně spadaly pod SS, ale při nasazení na frontě podléhaly velení jednotlivých armád a sborů.
Stamm Kp. G.E.B. 453

Stamm Kp. G.E.B. 453

27. 11. 2017 - Glynwed
Číslo vojáka:6322
Známka:Stamm Kp. G.E.B. 453
Krevní skupina:B
Jednotka:Stamm Kompanie / Grenadier Ersatz Bataillon 453
Zařazení:WH - Heer
Nalezeno:Znojmo
Stamm Kompanie / Grenadier Ersatz Bataillon 453
kmenová rota / 453. granátnický záložní prapor

Prapor vytvořen v listopadu 1942 přejmenováním stávajícího Infanterie Ersatz Bataillon 453, sídlícího ve městě Aachen (Wehrkreis VI, Münster). V březnu 1943 je prapor přejmenován na Grenadier Ersatz und Ausbildungs Bataillon 453, v září 1944 je prapor mobilizován a přidělen k 246. Infanteriedivision.
13. GEB. JG. RGT. 144

13. GEB. JG. RGT. 144

24. 11. 2017 - Glynwed
Číslo vojáka:20
Známka:13. GEB. JG. RGT. 144
Jednotka:13. Kompanie / III. Bataillon / Gebirgs Jäger Regiment 144
Zařazení:WH - Heer
Nalezeno:Havlíčkův Brod
13. Kompanie / III. Bataillon / Gebirgsjäger Regiment 144
13. rota / III. prapor / 144. horský střelecký pluk

Pluk vytvořen v březnu 1942 ve vojenském výcvikovém prostoru Grafenwöhr (Wehrkreis XIII, Nurnberg) a od září 1942 je přidělen ke 3. Gebirgsdivision, se kterou se účastní bojů na východní frontě (finská fronta, Leningrad, Nikopol, Maďarsko, Slovensko). Konec války zastihl divizi v prostoru jižně od Olomouce.
2./ N.254

2./ N.254

24. 11. 2017 - Glynwed
Číslo vojáka:93
Známka:2./ N.254
Krevní skupina:A
Jednotka:2. Kompanie / Nachrichten Abteilung 254
Zařazení:WH - Heer
Nalezeno:Písek
2. Kompanie / Nachrichten Abteilung 254
2. rota / 254. spojovací oddíl

Oddíl založen v srpnu 1939 v rámci Branného obvodu VI (Wehrkreis VI, Münster) a přidělen v rámci 4. mobilizační vlny (4. Welle) k nově vytvořené 254. Infanteriedivision. S touto divizí prodělal oddíl v květnu/červnu 1940 tažení proti Francii a v červnu 1941 se účastní bojů na severním úseku východní fronty. Na konci války bojuje divize na Moravě v rámci LXXII. Armee Korps / 1. Panzer Armee / Heeresgruppe "Mitte".
J.G./ERS.Kp.44

J.G./ERS.Kp.44

24. 11. 2017 - Glynwed
Číslo vojáka:1305
Známka:J.G./ERS.Kp.44
Jednotka:Infanterie Geschütz Ersatz Kompanie 44
Zařazení:WH - Heer
Nalezeno:Česká Lípa
Infanterie Geschütz Ersatz Kompanie 44
44. záložní rota pěchotních děl

Rota, umístěná ve městě Nikolsburg (Wehrkreis XVII, Wien; dnes Mikulov) byla součástí Ïnfanterie Ersatz Regiment 44 a zajišťovala doplňky pro roty pěchotních děl (IG Kompanie) střeleckých pluků. V roce 1942 byla rota umístěna ve městě Feldsberg (dnes Valtice) a v roce 1943 je rota přejmenována na Infanterie Geschütz Ersatz und Ausbildungs Kompanie 44.

Infanterie Ersatz Regiment 44 byl založen v srpnu 1939 v Brně (Wehrkreis XVII, Wien) a měl zajišťovat doplňky pro jednotky 44. Infanteriedivision. V lednu 1940 se štáb pluku přestěhoval do Břeclavi a v listopadu 1942 je pluk přejmenován na Grenadier Ersatz Regiment 44. V dubnu 1943 je pluk přehjmenován na Grenadier ersatz und Ausbildungs Regiment 44. V září 1944 je pluk mobilizován a v listopadu 1944 se přesunul do Maďarska, kde byl včleněn k Reichsgrenadierdivision Hoch und Deutschmeister.
Kdr.d.Gend. Aussig

Kdr.d.Gend. Aussig

24. 11. 2017 - Glynwed
Číslo vojáka:888
Známka:Kdr.d.Gend. Aussig
Jednotka:Kommandeur der Gendarmerie Aussig
Zařazení:Polizei
Nalezeno:Česká Lípa
Kommandeur der Gendarmerie Aussig
velitel četnictva Aussig

Velitel četnictva pro vládní obvod Ústí nad Labem (Regierungsbezirk Aussig), který byl součástí Říšské župy Sudety (Reichsgau Sudetenland). Tento velitel odpovídal za všechny jednotky četnictva, rozmístěné v daném obvodu.

Četnictvo plnilo podobné úkoly jako bezpečnostní policie (Schutzpolizei) a bylo umisťováno v obcích s méně jak 2 000 obyvateli. Příslušníci četnictva nosili téměř stejnou uniformu jako jejich kolegové z bezpečnostní policie (Schutzpolizei), pouze barva označení (patky výložek, lemování nárameníků a blůzy, znak na levém rameni) nebyla světle zelená, ale oranžová.
1-10 z 1677
1 2 3 4 >>
Po
  • Home
  • > Identifikační známky