Jak přispět na web

Zásady pro tvorbu článků:

Neočekáváme vysoce odborné studie, ale předpokládáme, že se autor orientuje v tématu, o kterém píše.

Neočekáváme, že článek přinese nějaké nové převratné objevy, ale měl by informovat o méně známých, nebo (neprávem) opomíjených skutečnostech (událostech, jevech, osobnostech atd.).

S tím souvisí požadavek, aby obsah článku byl alespoň trochu původní - identický text by nemělo být možné najít kdekoliv jinde na Internetu, nebo v jedné notoricky známé knize (natož učebnici).

Každý autor proto ať raději zváží, jestli chce napsat článek nebo recenzi jedné knihy.

Odmítáme plagiáty.

A naopak: vzhledem k tomu, že redakce často stráví hodně času opravami a úpravami článku, pokládáme za slušnost, že autor pak neumístí svůj takto upravený článek i na jiný web.

Pokud autor nevychází z vlastního výzkumu, je samozřejmostí, že uvede zdroje svých informací alespoň v základním formátu (Jméno autora. Název práce. Rok a způsob vydání.). Zdroj informací (název a místo uložení pramene, jméno pamětníka atd.) autor uvede i v případě, že publikuje výsledky vlastního výzkumu.

Redakce si vyhrazuje právo vůbec nereagovat na příspěvky, které ani zdaleka nesplňují tyto minimální požadavky.


Pokud nám chcete nabídnout nové obrázky do Fotogalerie, pište na adresu egli(at)fronta.cz; pokud nám chcete nabídnout svůj článek, recenzi atd., napište na adresu jms2000(at)atlas.cz, nebo se můžete zaregistrovat do Diskuzního fóra a svůj výtvor tam nabídnout v sekci O tomto webu.

  • Home
  • > Jak přispět na web