Turnerská a sportovní slavnost ve Vratislavi v červenci 1938

Dotaz: Turnerská a sportovní slavnost ve Vratislavi v červenci 1938
Tazatel: Martin | Datum: 22. 6. 2014

Dobrý den, pomohl by mi prosím někdo s identifikací této medaile? Je na ní uvedeno Deutsches Turn- u.Sportfest Breslau 1938 Díky Martin

Autor: Vojtěch Šír | Datum: 8. 8. 2014
Jde o pamětní medaili pro jednoho z čestných hostů (Ehrengast) Turnerské (tělocvičné) a sportovní slavnosti ve Vratislavi (Breslau) ve dnech 27. - 31. července 1938 (Deutsches Turn- und Sportfest 1938).

Šlo o velkou sportovní akci pořádanou Nacionálně-socialistickým říšským tělocvičným spolkem (NSRL), kde se konaly hromadná cvičení a různé sportovní turnaje.

Akce se zúčastnili cvičenci a sportovci ze všech německých žup a také zástupci zahraničních Němců z různých zemí, včetně sudetských Němců z Československa. Sudetských Němců do Vratislavi se souhlasem čs. vlády odjelo asi 25 tisíc, z nich asi 6000 cvičenců. Celý jejich pobyt ve Vratislavi hradilo říšské ministerstvo propagandy.

Turnfest v roce 1938 byl nacistickým Německem využit jako velká propagandistická akce prezentující sounáležitost všech Němců bez ohledu na zemi původu. Bouřlivého přijetí se dostalo zejména výpravě sudetských Němců, jejichž vůdci Konrad Henlein a K. H. Frank byli přijati Hitlerem a přihlíželi průvodu účastníků z Hitlerovy čestné tribuny.

Konrad Henlein v projevu ve Vratislavi 29. července 1938 prohlásil:
Dnes mnoho tisíc mužů a dívek je zde shromážděno a tak slavnosti představují pravou jednotu německého národa. Je mi ctí, že mohu mluviti jménem zahraničních Němců. Že existuje jednota národa, za to děkujeme našemu vůdci Hitlerovi. Nikdo nás už neroztrhne, ani hranice ne. Náležíme k sobě, byť bychom byli občany různých států. Zůstaneme Němci, ať jsme kdekoliv. Spojuje nás pokrevní příbuzenství a jednotný světový názor.

Zásluhou našeho vůdce nastal opět historický okamžik, kdy je radost býti Němcem. Skláníme se s úctou před vůdcem Hitlerem, který dovedl povznésti Německo z úpadku. Úkolem nového Německa je přinést mír spravedlivý a pravdivý. My se opět vrátíme do naší velké vlasti a budeme ji hájiti ze vší síly. Vrátíme se odtud opět do našich domovin, hrdi na to, že osud nám přikázal zvláštní a těžký úkol: hájiti německou půdu a krev a pomáhati při zajištění míru německému národu. Jsme nedělitelnou součástí velkého německého národa.


Sudetské Němky z Karlových Varů odjíždějí na Turnfest do Vratislavi

Konrad Henlein a K. H. Frank na čestné tribuně s Hitlerem ve Vratislavi
(Fotky: Karlsbads Heimkehr ins Reich, Karlsbad 1941)

K. H. Frank uvedl v poválečné výpovědi:
Z Turnfestu ve Vratislavi se pamatuji, že měl Henlein rozmluvu s Hitlerem a nato byli Hitlerovi představeni členové hlavního vedení, přítomní ve Vratislavi. Při této rozmluvě musel asi říci Hitler Henleinovi, že se rozhodl vyřešit v tomto roce sám sudetoněmecký problém. To vyplývá také ze slov Hitlerových vůči mně: "Geduld haben zu warten".

Turnfest byl velkou demonstrací národních skupin a především sudetoněmectví, které — pokud se pamatuji — jednak činně spolupůsobilo, jednak se zúčastnilo počtem 20.000—30.000 lidí jako diváků.

Vnitřně politicky sloužilo to k posílení nacionálního socialismu v naší národní skupině a zahraničně politicky šlo o demonstraci, že sudetoněmectví náleží k sobě s německým národem. Při slavnosti došlo jednoho večera k řeči Goebbelsově a Henleinově, v níž Henlein zdůraznil sounáležitost německého národa.

Účastníkům Turnfestu nebo vedoucím osobám, demonstrativně při tom vystupujícím, nebyly činěny jak při odjezdu, tak při návratu ze slavnosti ani ty nejmenší potíže, ačkoliv lze spatřovat v demonstracích akty státu nepřátelské.

Demonstraci proti Československu nebylo třeba organisovat, neboť přítomnost Hitlera na tribuně a vedle něho sudetoněmeckých vedoucích strany stačila k vyvolání demonstrací.Komentáře

 • *
  Vyplňte prosím jméno
 • *
  Vyplňte prosím název
 • *
  Vyplňte prosím text komentáře
 • Vyplňte správně kontrolu
 • *
  Odpovězte prosím na dotaz - ochrana proti spamu

Hvězdička označuje povinné položky. Komentáře jsou před zveřejněním moderovány.