Američtí vojáci v Praze v roce 1945

Dotaz: Američtí vojáci v Praze v roce 1945
Tazatel: Zuzana | Datum: 6. 2. 2024

Dobrý den, v květnu/červnu 1945 bylo možné v Praze narazit na nějaké americké generály či jinak významné vojenské hodnostáře? (nižší šarže?). Děkuju

Autor: Vojtěch Šír | Datum: 14. 4. 2024
Z příslušníků americké armády v Praze od května do konce roku 1945 je možné zmínit:

Američané v Praze během pražského povstání

V noci ze 7. na 8. května 1945 Prahou projížděla tzv. velichovská mise, v jejímž čele stál podplukovník Robert H. Pratt. Koloně velem major Carl O. Dowd. Mise jednala jak na povstaleckém velitelství „Bartoš“, tak v Dejvicích s německým generálem Rudolfem Toussaintem.

Večer 7. května 1945 dorazil do Prahy také kapitán Russel J. Hill. Dále večer 8. května 1945 dorazili do Prahy příslušníci OSS Eugen Fodor a seržant Kurt Taub.


Obrněný vůz M8 Greyhound ve Velichovkách dne 8. května 1945.
V noci ze 7. na 8. května projížděla americká kolona Prahou


Americká vojenská mise v Praze

Nedlouho po konci války do Prahy dorazila americká vojenská mise, ve skutečnosti spíše zpravodajská mise OSS, která nesla nejprve název „The Repatriation Commission“, poté „The Commission for the Investigation of War Criminals“ a nakonec obecný název „Military Mission“. Mise sídlila na Loretánském náměstí 2.

V čele mise stál major a později plukovník Charles Katek. Do Prahy dorazil již 10. května 1945. Jak uvádí historik Igor Lukeš: "Katek zkontaktoval další důstojníky OSS, kteří do města přicestovali před ním, a od švýcarských diplomatů, kteří za války spravovali americkou ambasádu, si vyžádal klíč. Otevřel jim John H. Bruins, jenž přiletěl do Prahy v americké vojenské uniformě v dočasné hodnosti brigádního generála." 

Členy americké vojenské mise byli seržant Kurt Taub, major Eric Vesely, major Otto Jakes, kapitán Blahoslav Hruby, poručík Charles Stiassny, poručík Eugene Fodor, George Homa, Donald Dunbar a Ralph Meyer. Činnost americké mise byla podrobně sledována komunisty ovládaným vojenským Obranným zpravodajstvím (OBZ) v čele s Bedřichem Reicinem.

Na pražském letišti v Ruzyni také působil malý oddíl amerického vojenského letectva podřízený velitelství vzdušné přepravy (Air Transport Command). Oddíl se měl skládat ze spojovacího družstva, meteorologické služby, služby pro odbavování cestujících, osob nutných k řízení provozu a posádek letadel.

Generál George S. Patton v Praze

Generál George S. Patton s doprovodem navštívil Prahu v pátek 27. července 1945. Na demarkační čáře byli přivítáni zástupci čs. hlavního štábu, kteří jeho kolonu doprovodili na americké velvyslanectví v Praze. Patton na ministerstvu národní obrany v Praze předal americké řády Legie zásluh (Legion of Merit) ministru národní obrany diviznímu generálu Ludvíku Svobodovi a náčelníku hlavního štábu diviznímu generálu Bohumilu Bočkovi.

Poté se odebral na Pražský hrad, kde mu prezident Edvard Beneš udělil Řád Bílého lva I. třídy. Generálmajor Ernest N. Harmon byl vyznamenán Řádem Bílého lva II. třídy. Brigádní generál Halley G. Maddox a plukovník Samuel T. Williams byli vyznamenáni Řádem Bílého lva III. třídy. Všichni byli vyznamenáni také Československým válečným křížem 1939, kromě generálů ho obdrželi i pobočníci kapitán Francis P. Graves a kapitán Milton E. Miller.

Patton se poté sešel ještě s předsedou vlády Zdeňkem Fierlingerem. Davy pražských obyvatel byl po 16. hodině uvítán na Staroměstském náměstí, kde u hrobu Neznámého vojína položil věnec. Prahu opustil v 17 hodin.


Generál George S. Patton přebírá od prezidenta Edvarda Beneše Řád Bílého lva I. třídy.
Vpravo přihlíží americký velvyslanec Laurence Steinhardt

Vyčlenění čs. tankového sboru ze svazku americké armády

Dne 27. září 1945 na Staroměstském náměstí proběhlo slavnostní vyčlenění Čs. tankového sboru (původně Čs. samostatná obrněná brigáda) ze svazku americké armády a jeho převzetí do řad československé armády. Sbor osobně převzal divizní generál Alois Liška od amerického generálmajora Ernesta N. Harmona. Prezident Beneš při této příležitosti vyznamenal Čs. válečným křížem 1939 několik amerických důstojníků.

Prahou prošel slavnostní pochod čs. a americké armády, jak popisovalo Svobodné slovo:
Americké a československé jednotky vyšly k slavnostnímu pochodu Prahou z Pohořelce. V čele průvodu jela československá a americká vojenská policie na motocyklech a několik lehkých amerických obrněných aut. Poté americká vojenská hudba v bílých korkových přilbách, jednotlivé útvary pod svými prapory. Mezi účastníky pochodu Prahou byli osvědčení bojovnici Invase, překročeni Rýna, účastníci mnoha bitev v Francii a v Německu.

Americké jednotky pochodovaly ve sražených devítistupech, československé jednotky v šestistupech. Rázným krokem a přece ne stejným. Byl to zvláštní dojem. Vojenský řízný krok Američanů a přece tak tichý. Jejich vojenské boty mají totiž gumovou podrážku. V ulicích, kterými procházeli, se tísnilo tisíce občanů, aby srdečnými pozdravy projevilo radost nad vzácnou návštěvou těch, kteří se tak velikou měrou přičinili o vítězství spojenců. Američané, pochodující v pozoru, nemohli odpovídat na pozdravy a na nadšené volání, ale jejich němý úsměv svědčil o radosti, které jim toto pěkné přivítání udělalo.


Převzetí Čs. tankového sboru do řad čs. armády na Staroměstském náměstí 27. září 1945

Armádní generál Dwight D. Eisenhower v Praze

Armádní generál Dwight D. Eisenhower navštívil Prahu dne 11. října 1945. Na ruzyňské letiště přiletěl po 10. hodině. Do Prahy k jeho uvítání z Plzně dorazil opět i generálmajor Ernest N. Harmon a jeho náčelník štábu Samuel T. Williams. Na letišti vykonal čestné přehlídky čestných rot čs. armády a Rudé armády. Pozdravil se i se zástupci Rudé armády.

Na cestě Prahou byl bouřlivě pozdravován obyvatelstvem. Eisenhower v Praze navštívil ministerstvo národní obrany, v Černínském paláci se setkal s ministrem zahraničí Janem Masarykem a předsedou vlády Fierlingerem. Ve 12 hodin nastoupil slavnostní cestu Prahou na Staroměstskou radnici, kde ho uvítal primátor Petr Zenkl. Na zaplněném Staroměstském náměstí vzdal poctu u hrobu Neznámého vojína. 

Po 13. hodině dorazil na Pražský hrad, kde ho prezident Edvard Beneš dekoroval zlatou hvězdou Řádu Bílého lva za vítězství, Řádem Bílého lva I. třídy a Československým válečným křížem 1939. Čs. válečný kříž obdrželi i jeho pobočníci plukovník Stack a plukovník Coppeland. Následoval slavnostní oběd a slavnostní proslovy. Z Prahy odletěl v 15 hodin a 45 minut.


Eisenhower v Praze

Turistické návštěvy amerických vojáků v Praze

Americké velení v létě 1945 požádalo čs. vládu o souhlas s turistickými návštěvami amerických důstojníků a vojáků v Praze. Státní tajemník ministerstva zahraničních věcí V. Clementis dne 24. července 1945 informoval o této americké žádosti sovětského velvyslance V. A. Zorina. V zápisu o rozhovoru je uvedeno:

[Clementis]: Informujem o rozhovore s velvyslancom Steinhardtom o programe rokovania s gen. Pattonom. Keďže očakávame blízky odchod amerických vojsk, chceli by sme vyhovieť už dávnej žiadosti amerického velenia v Plzni, aby mohli denně poslať autobusy přibližne so 100 vojakmi a dôstojníkmi, ktorí by mali možnosť prezrieť si Prahu ako turisti. Potrebujem však súhlas veliteľa demarkačnej linie.

[Zorin]: tuto vec môže krátkou cestou vybaviť s příslušným veliteľom gen. Boček.

Tato záležitost byla zmiňována i na 48. schůzi čs. vlády dne 21. srpna 1945, jak je v zápisu uvedeno:

Předseda vlády Zd. Fierlinger upozorňuje na nevhodnost předčasného turistického ruchu, neboť doposud není dostatek všech nutných potřeb. Podle zpráv, které má k dispozici předseda vlády, se američtí důstojnici v Praze nudí a nezněly pak jejich referáty o návštěvě pro nás lichotivě.

[...]

Státní tajemník v ministerstvu zahraničních věcí dr. Clementis sděluje, že jistý americký generál ho požádal, aby byly umožněny hromadné návštěvy amerických vojáků v Praze. Stejnou žádost přednesl nedávno generál Harmon. Přicházejí v úvahu jednodenní návštěvy autocary, přičemž návštěvníci si přivezou potraviny. Státní tajemník řekl generálu Harmonovi, že nemáme proti tomu námitek.
[zdroj: DČZP. Československá zahraniční politika po osvobození 1945, Praha 2022]

Československo americká armáda opustila k 30. listopadu 1945 (spolu s Rudou armádou), s výjimkou malé jednotky v Plzni, která odešla během prosince.

Viz také:


Komentáře

 • *
  Vyplňte prosím jméno
 • *
  Vyplňte prosím název
 • *
  Vyplňte prosím text komentáře
 • Vyplňte správně kontrolu
 • *
  Odpovězte prosím na dotaz - ochrana proti spamu

Hvězdička označuje povinné položky. Komentáře jsou před zveřejněním moderovány.