Velichovky květen 1945

Fotografie z příjezdu 23. průzkumné squadrony 16. obrněné divize 3. US armády 8. května 1945 do lázní Velichovky.

Jako zdravotnické zařízení lázně fungovaly do 28. března 1945. Od tohoto dne byly všechny budovy zabaveny a byly připravovány pro štáb polního maršála Ferdinanda Schörnera, velitele skupiny armád Střed. Zaměstnanci léčebny byli propuštěni, pacienti přemístěni jinam. Štáb prý čítal více než tisíc vojáků, takže byly zabaveny i některé domy, hostinec, škola atd. Lázně byly hermeticky uzavřeny. Severně od Velichovek bylo zřízeno malé letiště.

8. května 1945 do Schörnerova štábu přijel poměrně silný konvoj 23. průzkumné squadrony 16. obrněné divize 3. US armády. Velel mu pplk. Robert H. Pratt. Konvoj přivezl zvláštního zmocněnce OKW pplk. Meyer-Detringa, který měl Schörnerovi doručit kapitulaci německé armády podepsanou v Remeši 7. května 1945. Krátce po jednání německý štáb opustil Velichovky. Také americká mise zvedla kotvy a vrátila se do západních Čech.

Rudá armáda ještě během 9. května sváděla boje u Náchoda. Teprve 10. května dosáhla Jaroměře. Velichovky byly oficiálně osvobozeny až 11. května 1945.

Viz také velichovská mise.

Fotografie ze soukromé sbírky poskytl kelby (Třebíč).