Dokumenty - druhá světová válka

  • Hledám výrazy s nejméně třemi znaky
    Lze použít operátorů AND, OR a NOT a libovolného uzávorkování. Přesný výraz skládající se z více slov (např. "U 56") lze uzavřít do uvozovek.

    Příklad: (USA OR (Velká AND Británie)) AND NOT (SSSR OR Německo) nalezne vše, co se týká USA nebo Velké Británie a současně ne Sovětského svazu nebo Německa.

Kategorie dokumentů


Všechny dokumenty

1-8 z 8
Po
13. 01. 1942
Komentáře: 15

Hitler o Češích

Během svých mnohahodinových monologů, které byly písemně zaznamenávány, se Hitler několikrát zmínil i o svých zkušenostech s Čechy

14. 04. 1942
Komentáře: 3

Hitlerův rozkaz k zahájení „baedekerových“ náletů

Telegram ze 14. dubna 1942, v němž Göring dostává z Hitlerova hlavního stanu pokyny ohledně dalšího vedení letecké války proti Velké Británii.

23. 06. 1942
Komentáře: 54

Zprávy SS a gestapa o dobývání kostela sv. Cyrila a Metoděje 18. června 1942

Dvě zprávy popisující průběh dobývání kostela sv. Cyrila a Metoděje, kde se ukryli aktéři atentátu na Heydricha a pět dalších parašutistů

05. 08. 1942

Dopis britského ministra zahraničí Edena čs. ministru zahraničí Masarykovi o mnichovské dohodě

Británie prohlašuje, že se necítí mnichovskou dohodou nijak vázána

07. 08. 1942

Generál Vlasov: výpověď 7. srpna 1942

Vlasov hovoří o Stalinových přípravách k útoku, o situaci v SSSR, o nutnosti vytvoření ruských jednotek pod německým velením apod.

29. 09. 1942

Prohlášení Francouzského národního výboru o nulitě mnichovské dohody

V den čtvrtého výročí mnichovské konference prohlásil de Gaullův Francouzský národní výbor mnichovskou dohodu za neplatnou od počátku

18. 10. 1942
Komentáře: 1

K.H. Frank: Odkaz Reinharda Heydricha Čechám a Moravě

Frankův projev přednesený 18. října 1942 u příležitosti přejmenování Vltavského nábřeží na nábřeží Reinharda Heydricha

24. 10. 1942

Molotovův dopis Fierlingerovi o postoji SSSR k mnichovské dohodě

Oficiální sovětské vyjádření, že SSSR se mnichovskou dohodou necítí nijak vázán

1-8 z 8
Po
  • Home
  • > Dokumenty - druhá světová válka