Americké dokumenty

  • Hledám výrazy s nejméně třemi znaky
    Lze použít operátorů AND, OR a NOT a libovolného uzávorkování. Přesný výraz skládající se z více slov (např. "U 56") lze uzavřít do uvozovek.

    Příklad: (USA OR (Velká AND Británie)) AND NOT (SSSR OR Německo) nalezne vše, co se týká USA nebo Velké Británie a současně ne Sovětského svazu nebo Německa.

1-8 z 8
Po
01. 10. 1938
Komentáře: 1

Průzkum oblasti Slezska 22.-26. září 1938

Zpráva asistenta amerického vojenského atašé v Berlíně o soustřeďování německé armády na útok proti ČSR v oblasti Slezska

18. 11. 1938

Německá armáda během československé krize

Zpráva amerického vojenského atašé v Berlíně o přípravách německé armády na útok proti ČSR

02. 09. 1940

Americké torpédoborce výměnou za britské základny

Výměna padesáti amerických starších torpédoborců za britské základny v Karibiku

00. 09. 1944

Morgenthauův plán

Plán amerického ministra financí Morgenthaua na poválečné uspořádání Německa

07. 05. 1945
Komentáře: 1

Akt vojenské kapitulace Německa (1)

Kapitulace Německa podepsaná v Remeši, 7. května 1945.

08. 05. 1945

Prezident Truman o ukončení války v Evropě

Rozhlasový projev H.S. Trumana, jímž 8.5.1945 oznámil bezpodmínečnou kapitulaci Německa.

31. 08. 1946

Poválečná výpověď generála pěchoty Rudolfa Toussainta

Poválečná výpověď generála pěchoty Rudolfa Toussainta o posledním měsíci války v pozici Zmocněnce branné moci u říšského protektora v Čechách a na Moravě

19. 04. 1948

Výňatky z poválečné výpovědi polního maršála Wilhelma von Leeba

Zkrácená výpověď před válečným soudem v Norimberku týkající se příprav útoku na ČSR v září/říjnu 1938

1-8 z 8
Po