Dne 14. dubna 1942 byl z Hitlerova hlavního stanu poslán telegram s pokyny ohledně dalšího vedení letecké války proti Velké Británii. Adresátem nebyl nikdo jiný než vrchní velitel Luftwaffe, Reichsmarschall Hermann Göring, ve svém osobním vlaku (kódový název Robinson).

WFST/Op(L)                                           FHQ, 14. April 1942
Kr-Fernschreiben an
Ob. d. L./Lw. Fü. St. Ia Robinson
Betrifft: Luftkriegführung gegen die britischen Inseln

Der Führer hat geordnet, daß der Luftkrieg gegen England in erhöhtem Masse angriffsweise zu führen ist. Hierbei sollen solche Ziele im Vordergrund stehen, deren Bekämpfung möglichst empfindliche Rückwirkungen für das öffentliche Leben mit sich bringt. Neben der Bekämpfung von Hafen- und Industrieanlagen sind hierzu auch im Rahmen der Vergeltung Terrorangriffe gegen Städte ausser London durchzuführen. Verminungen sind zu Gunsten dieser Aufgaben einzuschränken.
OKW WFST Op               
Nr. 55 672/42 gKdos. Chefs.

Operační štáb branné moci/Operace (letecké)
Vůdcův hlavní stan, 14. dubna 1942
telegram pro:
Vrchní velitel Luftwaffe/operační štáb Luftwaffe Ia Robinson
Předmět:
Vedení letecké války proti britským ostrovům

Führer přikázal vést leteckou válku proti Anglii s větší agresivitou. Přitom by měly dostat přednost takové cíle, jejichž napadení s sebou přinese největší možný dopad na civilní život. Mimo náletů na přístavní a průmyslová zařízení budou také prováděny odvetné teroristické nálety na města mimo Londýn. Pokládání min bude omezeno ve prospěch těchto úkolů.
Vrchní velení branné moci Operační štáb branné moci/Operace
Č. 55 672/42 přísně tajné, do rukou velitele

Zajímavé je, že Hitler opustil veškeré skrupule a označil plánované útoky za teroristické (což byl jistě posun oproti „podpoře vojska“ ve Varšavě či Rotterdamu). Můžeme se pouze dohadovat, jaký vliv na něj měl nálet RAF na Lübeck v noci z 28. na 29. března 1942, při kterém malebné staré hanzovní město lehlo popelem. Možná i proto byly v odvetu vybírány právě takové cíle, které jednak měly estetickou hodnotu, jednak postrádaly silnou obranu. Vzhledem k tomu, že taková kritéria většinou platila pro turisticky vyhledávaná místa, vžil se na obou stranách kanálu La Manche pro tuto německou bombardovací ofenzívu název „baedekerové nálety“ — podle slavné předválečné edice turistických průvodců.

Bombardování započalo v noci 23. dubna 1942, cílem se stal např. Exeter, York, Canterbury (zde dokonce německé osádky úmyslně bombardovaly přímo katedrálu!), Norwich, Bath aj. Po jistých počátečních úspěších začaly stoupat ztráty Luftwaffe, ta se přesunula od cílů pochybné vojenské hodnoty k útokům na důležitější a ovšem i lépe bráněné cíle a v průběhu července noční ofenzíva ustala úplně.

Zdroj: Collier, B.: The Defence of the United Kingdom, HMSO, London 1957