Hitlerovy válečné projevy, rozkazy

  • Hledám výrazy s nejméně třemi znaky
    Lze použít operátorů AND, OR a NOT a libovolného uzávorkování. Přesný výraz skládající se z více slov (např. "U 56") lze uzavřít do uvozovek.

    Příklad: (USA OR (Velká AND Británie)) AND NOT (SSSR OR Německo) nalezne vše, co se týká USA nebo Velké Británie a současně ne Sovětského svazu nebo Německa.

1-3 z 3
Po
14. 04. 1942
Komentáře: 3

Hitlerův rozkaz k zahájení „baedekerových“ náletů

Telegram ze 14. dubna 1942, v němž Göring dostává z Hitlerova hlavního stanu pokyny ohledně dalšího vedení letecké války proti Velké Británii.

21. 07. 1944
Komentáře: 2

Hitlerův projev 21. července 1944

Vůdcův projev odvysílaný 21. července 1944 po neúspěšném atentátu

23. 07. 1944

Hitlerův denní rozkaz 21. července 1944

Vůdcův rozkaz z 21. července přečtený o den později H. Guderianem do rozhlasu

1-3 z 3
Po