Dne 21. července 1944 vydal Adolf Hitler Wehrmachtu následující rozkaz, který o dva dny později přečetl do rozhlasu nový velitel německého generálního štábu (Chef des Generalstabes des Heeres) Generaloberst Heinz Guderian a zároveň dodal několik slov. V této podobě byl rozkaz zveřejněn v Národní práci dne 24. července 1944.

Vojáci pozemního vojska!

    Malý kruh nesvědomitých důstojníků spáchal na mne a na štáb a vedení branné moci vražedný útok, aby mohl na sebe strhnout moc ve státě. Prozřetelnost způsobila, že se tento zločin nezdařil.

    Okamžitým rázným zakročením věrných důstojníků a vojáků pozemního vojska v domovině byla klika zrádců za několik hodin vyhlazena nebo zatčena. Neočekával jsem nic jiného. Vím, že vy jako dosud bojujete udatně ve vzorné poslušnosti a věrném plnění povinností, až nakonec vítězství – ať se děje cokoli – bude naše.

Vůdce
Adolf Hitler


Po přečtení denního rozkazu Vůdcova k jeho pozemnímu vojsku připojuji jménem německého pozemního vojska toto:

    Několik málo důstojníků, částečně nalézajících se mimo službu, ztratilo odvahu a ze zbabělosti a slabosti dalo přednost cestě hanby před cestou povinnosti a cti, po níž jedině náleží kráčeti pořádnému vojákovi.

    Pozemní vojsko vyčistilo samo své řady a nekalé živli vyvrhlo. Na všech bojujících frontách a v domovině se horečně a obětavě pracuje pro vítězství. Národ a armáda stojí pevně semknuty za Vůdcem.

    Nepřítel se zklamal, jestliže se domníval, že ve svůj prospěch může počítat s rozkolem v řadách generality armády.

    Ručím Vůdci a německému národu, že generalita, důstojnický sbor a mužové pozemního vojska jsou semknuti v jediném cíli, aby bylo vybojováno vítězství a pod heslem, které nám často razil ctihodný polní maršál von Hindenburg:

    Podstatou věrnosti je čest!

    Ať žije Německo a náš Vůdce Adolf Hitler!

    A nyní národe do zbraně!


Zdroj: Národní práce, 24.7.1944, s. 1.