Italské dokumenty

  • Hledám výrazy s nejméně třemi znaky
    Lze použít operátorů AND, OR a NOT a libovolného uzávorkování. Přesný výraz skládající se z více slov (např. "U 56") lze uzavřít do uvozovek.

    Příklad: (USA OR (Velká AND Británie)) AND NOT (SSSR OR Německo) nalezne vše, co se týká USA nebo Velké Británie a současně ne Sovětského svazu nebo Německa.

26. 09. 1944

Prohlášení italské vlády o neplatnosti mnichovské dohody a tzv. vídeňské arbitráže

Italská vláda 26. září 1944 prohlásila mnichovskou dohodu a vídeňskou arbitráž za neplatné od samého počátku