Francouzské dokumenty

  • Hledám výrazy s nejméně třemi znaky
    Lze použít operátorů AND, OR a NOT a libovolného uzávorkování. Přesný výraz skládající se z více slov (např. "U 56") lze uzavřít do uvozovek.

    Příklad: (USA OR (Velká AND Británie)) AND NOT (SSSR OR Německo) nalezne vše, co se týká USA nebo Velké Británie a současně ne Sovětského svazu nebo Německa.

1-5 z 5
Po
04. 05. 1933
Komentáře: 1

Zásady československo-francouzské letecké spolupráce v roce 1933

Československo-francouzská letecká dohoda z roku 1933

07. 12. 1933
Komentáře: 1

Zpráva francouzského ministra letectví o možnostech vzájemné spolupráce s Československem

Popis stavu československého letectva v roce 1933 a návrhy na zintenzivnění spolupráce

10. 03. 1938
Komentáře: 4

Zpráva francouzského letectva o stavu sovětského letectva v roce 1938

Zpráva francouzského letectva o stavu sovětských vzdušných sil a leteckého průmyslu v roce 1938

29. 09. 1942

Prohlášení Francouzského národního výboru o nulitě mnichovské dohody

V den čtvrtého výročí mnichovské konference prohlásil de Gaullův Francouzský národní výbor mnichovskou dohodu za neplatnou od počátku

22. 08. 1944

Československo-francouzská deklarace o nulitě mnichovské dohody

Deklarace československé a prozatímní francouzské vlády o nulitě mnichovské dohody

1-5 z 5
Po