Protektorát Čechy a Morava (1939-1945)

  • Hledám výrazy s nejméně třemi znaky
    Lze použít operátorů AND, OR a NOT a libovolného uzávorkování. Přesný výraz skládající se z více slov (např. "U 56") lze uzavřít do uvozovek.

    Příklad: (USA OR (Velká AND Británie)) AND NOT (SSSR OR Německo) nalezne vše, co se týká USA nebo Velké Británie a současně ne Sovětského svazu nebo Německa.

1-12 z 12
Po
15. 03. 1939
Komentáře: 5

Provolání k obyvatelstvu 15. března 1939

Leták rozšiřovaný německou okupační armádou 15. března 1939

15. 03. 1939

Prohlášení německé a československé vlády

Oficiální prohlášení vydané po Háchově jednání s Hitlerem v noci z 14. na 15. března 1939

16. 03. 1939

Hitlerův výnos o zřízení protektorátu Čechy a Morava

16. března 1939 Hitler na Pražském hradě vydal výnos o zřízení tzv. Protektorátu Čechy a Morava

20. 03. 1939
Komentáře: 23

Emil Hácha: záznam o jednání v Berlíně v noci z 14. na 15. března 1939

20. března 1939 Hácha nadiktoval pro historii záznam o průběhů jednání s Hitlerem v noci na 15. března 1939

17. 09. 1939

Souborný přehled pokynů pro tiskovou přehlídku platných ode dne 17. září 1939

Pokyny podle kterých se měla řídit cenzura českého protektorátního tisku

11. 09. 1940
Komentáře: 5

J. Goebbels: Projev k českým novinářům 11. září 1940 v Berlíně

Ministr propagandy Třetí říše Joseph Goebbels přednesl skupině vybraných českých aktivistických novinářů 11. září 1940 projev o budoucnosti Evropy

24. 06. 1941
Komentáře: 18

K.H.Frank: Čechy a Morava v Říši (přednáška)

Přednáška o vztahu českých zemí a říše v dějinách, kterou K.H. Frank přednesl 24. června 1941 v Krakově

28. 09. 1941

Vyhlášení civilního stavu výjimečného v Protektorátu Čechy a Morava z 28. září 1941

Výnos zastupujícího říšského protektora v Čechách a na Moravě, SS-Obergruppenführera Reinharda Heydricha, o vyhlášení civilního výjimečného stavu ze dne 28. září 1941

23. 06. 1942
Komentáře: 54

Zprávy SS a gestapa o dobývání kostela sv. Cyrila a Metoděje 18. června 1942

Dvě zprávy popisující průběh dobývání kostela sv. Cyrila a Metoděje, kde se ukryli aktéři atentátu na Heydricha a pět dalších parašutistů

18. 10. 1942
Komentáře: 1

K.H. Frank: Odkaz Reinharda Heydricha Čechám a Moravě

Frankův projev přednesený 18. října 1942 u příležitosti přejmenování Vltavského nábřeží na nábřeží Reinharda Heydricha

22. 04. 1945
Komentáře: 4

Emanuel Moravec v dubnu 1945

Projev a články ministra protektorátní vlády E. Moravce z konce druhé světové války

30. 04. 1945
Komentáře: 2

Projev K. H. Franka k českému národu (30. 4. 1945)

Dne 1. května 1945 vyšel v českých protektorátních denících přepis projevu státního ministra K. H. Franka.

1-12 z 12
Po