Tištěné letáky v německo-českém jazyce, které byly vyvěšovány v českých obcích německými okupačními vojsky 15. března 1939.

Provolání k obyvatelstvu.

Podle vůle vůdce a nejvyššího velitele německé branné moci vkročilo německé vojsko do vašeho území s příkazem, aby udrželo klid a pořádek a převzalo ochranu obyvatelstva.

Vykonávací moc v území obsazeném německým vojskem svěřuje se velitelům armádních skupin.

Veškerá veřejná správa pokračuje v práci, nebude-li nic jiného nařízeno. Toto platí také pro policii, poštu, železnici a veřejné závody.

Všechen hospodářský život běží dál. Každý zůstaň na svém místě a pokračuj v práci. Vzdání se práce pokládá se za sabotáž.

Nařízením německých vojenských úřadů musí se nepodmínečně uposlechnout.

Každý řiď se podle rozkazů vydaných k prospěchu celku I jednotlivce.

Vrchní velitel armády.

Obyvatelstvu.

K udržení klidu a pořádku nařizují se následující ustanovení:

Policejní hodina stanoví se pro všechny hostince na 20 hodin.

V době od 21 hodin do 6 hodin nesmí žádný obyvatel svůj dům opustiti.

Kdo za účelem zaměstnání v uvedené době dům opustiti musí, n. př. lékaři, železničáři a.t.d., nechť si obstará ihned u purkmistra neb starosty průkaz opatřený razítkem některého německého vojenského velitelství neb správního úřadu.

Veškeré tábory lidu a průvody se zakazují.

Všechny zbraně včetně munice, třaskaviny, dále veškeré radiovysílače, které nejsou státním majetkem, musí býti odevzdány purkmistrům neb starostům za stvrzenku a tyto je odevzdají nejbližšímu vojenskému úřadu.

Purkmistři neb starostové jsou za výkon těchto ustanovení odpovědní.

Přečiny a zločiny proti veřejné bezpečnosti, proti vojsku a jeho zařízení a proti ustanovení německých vojenských a civilních úřadů se bezohledně stíhají a těžce trestají.

Vrchní velitel německé armády.

Zdroj: kronika Hradce Králové, 1939