Japonské dokumenty

  • Hledám výrazy s nejméně třemi znaky
    Lze použít operátorů AND, OR a NOT a libovolného uzávorkování. Přesný výraz skládající se z více slov (např. "U 56") lze uzavřít do uvozovek.

    Příklad: (USA OR (Velká AND Británie)) AND NOT (SSSR OR Německo) nalezne vše, co se týká USA nebo Velké Británie a současně ne Sovětského svazu nebo Německa.

08. 12. 1941
Komentáře: 5

Japonské vyhlašení války 8. prosince 1941

Hirohitův císařský výnos, kterým vyhlásil válku USA a Velké Británii