Dokumenty - druhá světová válka

  • Hledám výrazy s nejméně třemi znaky
    Lze použít operátorů AND, OR a NOT a libovolného uzávorkování. Přesný výraz skládající se z více slov (např. "U 56") lze uzavřít do uvozovek.

    Příklad: (USA OR (Velká AND Británie)) AND NOT (SSSR OR Německo) nalezne vše, co se týká USA nebo Velké Británie a současně ne Sovětského svazu nebo Německa.

Kategorie dokumentů


Všechny dokumenty

1-30 z 39
1 2
Po
10. 03. 1938
Komentáře: 4

Zpráva francouzského letectva o stavu sovětského letectva v roce 1938

Zpráva francouzského letectva o stavu sovětských vzdušných sil a leteckého průmyslu v roce 1938

30. 05. 1938
Komentáře: 11

Sudetoněmecká strana: Grundplanung O.A. z léta 1938

Dokument, který ukazuje jak Sudetoněmecká strana plánovala řešit "českou otázku" ještě před Mnichovem

30. 05. 1938
Komentáře: 2

Hitlerova směrnice k plánu "Grün"

30. května 1938 Adolf Hitler uvedl ve své směrnici: "Je mým nezměnitelným rozhodnutím zničit v blízké budoucnosti Československo vojenskou akcí."

24. 08. 1938
Komentáře: 5

Načasování rozkazu X pro útok na Československo

Memorandum zabývající se načasováním útoku proti Československu

09. 09. 1938
Komentáře: 7

Projednávání plánu útoku proti Československu

Večer 9. září 1938 se v Norimberku sešel Hitler na konferenci s vojenskými veliteli

18. 09. 1938

Titulky německého tisku v září 1938

Co psal německý tisk během mnichovské krize

19. 09. 1938

Britsko-francouzská nóta předložená československé vládě

Britsko-francouzská nóta z 19. září 1938

20. 09. 1938

Čs. vláda odmítá britsko-francouzskou nótu

Odpověď československé vlády na britsko-francouzskou nótu z 19. září 1938

21. 09. 1938
Komentáře: 1

Lord Runciman: zpráva z 21. září 1938

Závěry ze zprostředkovatelské mise lorda Runcimana mezi sudetoněmeckou stranou a československou vládou

21. 09. 1938

Záznam jednání čs. vlády 21. září 1938 - přijetí britsko-francouzského ultimáta

Na schůzi 21. září 1938 čs. vláda pod tlakem Francie a Velké Británie souhlasila s odstoupením území s více než 50% Němců

21. 09. 1938

Přijetí britsko-francouzské nóty k odstoupení území

21. září 1938 Československo přijalo britsko-francouzské nóty k odstoupení území s více než 50 % německých obyvatel

21. 09. 1938

Britská demarše na odpověď československé vlády

Britská demarše na odpověď československé vlády odmítající britsko-francouzskou nótu

22. 09. 1938

Záznam jednání čs. vlády 22. září 1938 - demise Hodžovy vlády

22. září 1938 Hodžova vláda, která souhlasila s anglo-francouzským návrhem na odstoupení území, podala demisi

23. 09. 1938

Záznam jednání čs. vlády 23. září 1938 - vyhlášení mobilizace

23. září 1938 vláda po neúspěšném jednání Chamberlaina s Hitlerem v Godesbergu vyhlásila mobilizaci

23. 09. 1938

Projev M. M. Litvinova ve Společnosti národů

Projev M. M. Litvinova na valném shromáždění Společnosti národů 23. září 1938 o postoji sovětské vlády k československému problému

24. 09. 1938

Zprávy ministerstva vnitra o průběhu mobilizace

Hlášení o průběhu mobilizace a o některých problémech, které při ní nastaly

24. 09. 1938
Komentáře: 5

Mobilizační vyhláška

24. září 1938 se v ulicích měst a obcí po celém Československu objevila dlouho očekávaná mobilizační vyhláška.

24. 09. 1938
Komentáře: 5

Zpráva o situaci a akcích sudetoněmeckého Freikorpsu

24. září 1938 byla z Bayreuthu zaslána tato písemná zpráva o stavu a akcích sudetoněmeckého Freikorpsu proti Československu

26. 09. 1938

Záznam jednání čs. vlády 26. září 1938 - Hitlerovy požadavky

Na jednání 26. září 1938 vláda projednávala Hitlerův požadavek k odstoupení území do 1. října

26. 09. 1938

Rooseveltův telegram Benešovi

Rooseveltův apel na zachování míru

27. 09. 1938

Záznam jednání čs. vlády 27. září 1938 - odmítnutí Hitlerových požadavků

Na jednání 27. září 1938 za účasti prezidenta Beneše byly odmítnuty Hitlerovy požadavky

28. 09. 1938

Záznam jednání čs. vlády 28. září 1938 - jednání o anglickém návrhu na odstoupení území

28. září 1938 vláda projednávala nový anglický návrh na provedení odstoupení území

28. 09. 1938

Rozkaz k přípravě útoku na Československo

Záznam o vydání rozkazu úderným jednotkám k přesunu do východišť k útoku proti Československu.

29. 09. 1938
Komentáře: 21

Mnichovská dohoda

Mnichovská dohoda o odstoupení československého pohraničí

29. 09. 1938
Komentáře: 14

Záznam jednání čs. vlády 29. září 1938 - polské ultimátum

Polsko v září 1938 využilo tragické situace Československa a předložilo ultimátum za vydání Těšínska

29. 09. 1938
Komentáře: 4

Záznam o poradě Daladiera, Chamberlaina, Mussoliniho a Hitlera v Mnichově

29. září 1938 ve 12:30 byla v Mnichově zahájena konference čtyř mocností, která měla přinést Evropě mír a stabilitu...

29. 09. 1938
Komentáře: 2

Tajná zpráva vyslance v SSSR Zdeňka Fierlingera

29. září 1938 zasílá Zdeněk Fierlinger ministerstvu zahraničních věcí tajnou zprávu o stanovisku sovětské vlády k československé otázce

30. 09. 1938
Komentáře: 5

Rozkaz československé armádě z 30. září 1938

Armádní rozkaz hlavního velitele čs. branné moci armádního generála Krejčího po Mnichovu

30. 09. 1938

Projev předsedy vlády Syrového 30. září 1938

Rozhlasový projev armádního generála Jana Syrového po přijetí mnichovské dohody

30. 09. 1938

Záznam československé delegace o pobytu v Mnichově

Záznam z 30. září 1938 o pobytu delegace československého ministerstva zahraničí v Mnichově, která nebyla vůbec připuštěna k jednání

1-30 z 39
1 2
Po
  • Home
  • > Dokumenty - druhá světová válka