Dokumenty - druhá světová válka

  • Hledám výrazy s nejméně třemi znaky
    Lze použít operátorů AND, OR a NOT a libovolného uzávorkování. Přesný výraz skládající se z více slov (např. "U 56") lze uzavřít do uvozovek.

    Příklad: (USA OR (Velká AND Británie)) AND NOT (SSSR OR Německo) nalezne vše, co se týká USA nebo Velké Británie a současně ne Sovětského svazu nebo Německa.

Kategorie dokumentů


Všechny dokumenty

31-39 z 39
1 2
Po
30. 09. 1938

Záznam jednání čs. vlády 30. září 1938 - přijetí mnichovské dohody

30. září 1938 československá vláda na svém jednání za přítomnosti prezidenta Beneše a náčelníka hlavního štábu Krejčího přijala mnichovskou dohodu

00. 10. 1938
Komentáře: 1

Konrad Henlein: K řešení české otázky

Někdy na přelomu září-října 1938 (tedy ještě před vznikem protektorátu) vznikl ve štábu Konrada Henleina další plán "řešení české otázky"

01. 10. 1938

Záznam jednání čs. vlády 1. října 1938 - přijetí polského ultimáta

Na svém jednání 1. října 1938 československá vláda přijala polské ultimátum k odstoupení území

01. 10. 1938
Komentáře: 1

Průzkum oblasti Slezska 22.-26. září 1938

Zpráva asistenta amerického vojenského atašé v Berlíně o soustřeďování německé armády na útok proti ČSR v oblasti Slezska

04. 10. 1938

Záznam jednání čs. vlády 4. října 1938 - demise Syrového vlády

4. října se Syrového vláda, která přijala mnichovskou dohodu, rozhodla podat demisi

05. 10. 1938
Komentáře: 3

Edvard Beneš: poslední rozhlasový projev 5. října 1938

Poslední Benešův rozhlasový projev před odjezdem do emigrace

05. 10. 1938

Záznam jednání čs. vlády 5. října 1938 - definitivní vymezení hranic, slovenská otázka, demise prezidenta

5. října 1938 vláda na svém jednání přijala slovenské požadavky o autonomii a souhlasila s konečnou delimitací hranic

11. 10. 1938

Zpráva Friedricha Köchlinga o jeho působení u Sudetoněmeckého Freikorpsu

11. října 1938 sepsal podplukovník Friedrich Köchling, styčný důstojník OKW u Sudetoněmeckého Freikorpsu, zprávu o svém působení v této funkci v září/říjnu 1938.

18. 11. 1938

Německá armáda během československé krize

Zpráva amerického vojenského atašé v Berlíně o přípravách německé armády na útok proti ČSR

31-39 z 39
1 2
Po
  • Home
  • > Dokumenty - druhá světová válka