Československé dokumenty

  • Hledám výrazy s nejméně třemi znaky
    Lze použít operátorů AND, OR a NOT a libovolného uzávorkování. Přesný výraz skládající se z více slov (např. "U 56") lze uzavřít do uvozovek.

    Příklad: (USA OR (Velká AND Británie)) AND NOT (SSSR OR Německo) nalezne vše, co se týká USA nebo Velké Británie a současně ne Sovětského svazu nebo Německa.

1-7 z 7
Po
03. 10. 1941

Záznam z přijetí příslušníků Anthropoidu u plk. Františka Moravce

Dne 3. října 1941 byli u plk. Františka Moravce (šéfa čs. zpravodajské služby) přijati rtm. Jozef Gabčik a rtn. Karel Svoboda, původní členové skupiny Anthropoid.

14. 12. 1943

Moskevská jednání, Beneš - Molotov (1).

Záznam J. Smutného o rozhovoru E. Beneše s V.M. Molotovem 14.prosince 1943.

14. 12. 1943
Komentáře: 3

Memorandum o transferu Němců a Maďarů z ČSR.

Memorandum československé vlády spojeneckým velmocím o transferu Němců a Maďarů z Československa, 14. prosince 1943.

16. 12. 1943

Moskevská jednání, Beneš - Molotov (2).

Záznam J. Smutného o rozhovoru E. Beneše s V.M. Molotovem 16.prosince 1943.

00. 07. 1944
Komentáře: 15

Čatlošovo memorandum

Návrh na vojenský převrat na Slovensku a nabídka vojenské spolupráce určená sovětské vládě a velení Rudé armády, červenec 1944.

08. 05. 1945

Protokol o provedení formy kapitulace německých branných sil

Protokol o kapitulaci německých jednotek v Praze, podepsaný mezi generálem pěchoty Rudolfem Toussaintem a zástupci České národní rady v Praze 8. května 1945

16. 06. 1945
Komentáře: 41

Masakry českých civilistů a zajatců během Pražského povstání

Během Pražského povstání ve dnech 5. - 9. května 1945 bylo zavražděno několik stovek českých civilistů a zajatých povstalců, včetně desítek žen a dětí.

1-7 z 7
Po