Československé dokumenty

  • Hledám výrazy s nejméně třemi znaky
    Lze použít operátorů AND, OR a NOT a libovolného uzávorkování. Přesný výraz skládající se z více slov (např. "U 56") lze uzavřít do uvozovek.

    Příklad: (USA OR (Velká AND Británie)) AND NOT (SSSR OR Německo) nalezne vše, co se týká USA nebo Velké Británie a současně ne Sovětského svazu nebo Německa.

03. 10. 1941

Záznam z přijetí příslušníků Anthropoidu u plk. Františka Moravce

Dne 3. října 1941 byli u plk. Františka Moravce (šéfa čs. zpravodajské služby) přijati rtm. Jozef Gabčik a rtn. Karel Svoboda, původní členové skupiny Anthropoid.