Jedním z mála dokumentů zachycujících plánování snad nejslavnějšího jednotlivého činu evropského odboje za druhé světové války, operace Anthropoid, je záznam setkání jeho původních příslušníků, rotmistra Jozefa Gabčíka a rotného Karla Svobody, u šéfa čs. zpravodajské služby, plk. Františka Moravce. Krátce nato se rtn. Karel Svoboda při výcviku zranil a 7. října 1941 musel být nahrazen rotmistrem Janem Kubišem.

Anthropoid:

Úřední záznam:

3. října 1941: Přítomní: plk.gšt. Moravec, pplk.konc. Bartík, mjr.pěch. Paleček, mjr.gšt. Krček, rotmistr Gabčík a rotný Svoboda.

Plk.gšt. Moravec řekl rotm. Gabčíkovi a rotnému Svobodovi toto:

Z rozhlasu a novin Jste informováni o tom nesmyslném zabíjení u nás doma. Němci vraždí nejlepší z nejlepších. I tento stav je znamením války, tedy nenaříkat, neplakat ale dělat. Doma naši pracovali a jsou nyní v situaci, že jejich možnosti jsou omezené. Řada je na nás z venčí, abychom pomohli. Jeden z úkolu pomoci z venčí bude svěřen Vám. Měsíc řijen je měsícem našeho národního svátku, našeho osvobození. Je potřeba v této situaci, kdy náš lid bude s l a v i t nejsmutnější svátek svého osvobození, aby tento svátek byl nějak podtrhnut. Bylo rozhodnuto, aby toto podtržení se stalo nějakým činem, který by byl zaznamenán do dějin právě tak, jako toto vraždění. Jsou v Praze dvě hlavní osoby, které representují toto vybíjení. Jsou to K. H. Frank a Heidrich [sic!], nově příchozí. Podle našeho názoru jakož i našich vedoucích osob, je třeba se pokusit o to, aby jeden z nich za to zaplatil, abychom ukázali, že vracíme ránu za ránu. To by byl v principu také úkol, kterým budete pověřeni. Zítra odjedete přezkoušet noční seskoky. Domů jedete dva, abyste si pomáhali. To bude také potřeba, poněvadž z důvodu které Vám budou jasné provedete úkol bez součinnosti našich doma. Říkám-li bez, chci to říct tak, že tato součinnost bude vyloučena až do provedení. Pak se Vám dostane od našich doma plné ochrany a součinnosti. Způsob a dobu provedení úkolu si musíte stvořit sami. Budete vysazeni v prostoru který zaručuje maximální možnost přistání. Budete vybaveni vším, čím Vás můžeme vybaviti. Tak jak známe situaci u nás, dostane se Vám pomoci všech našich dobrých lidí na které se obrátíte. Ovšem z Vaší strany třeba důsledné opatrnosti a rozvahy. Nemusím opakovat, že úkol je historicky vážný, risiko veliké. Záleží od toho, jaké předpoklady si stvoříte, Vaší chytrosti a.t.d. My budem ještě o věci hovořit až se vrátíte z doplňovacího výcviku. Jak jsem řekl, úkol je vážný. Tedy srdce na pravém místě. Vznikají-li pochybnosti po tomco jsem řekl, řekněte to. Gabčík i Svoboda souhlasně setrvávají na tom, úkol převzíti. Odchod obou bude uskutečněn kolem 10.X.t.r.


Zdroj: VHÚ Praha