Dokumenty - druhá světová válka

  • Hledám výrazy s nejméně třemi znaky
    Lze použít operátorů AND, OR a NOT a libovolného uzávorkování. Přesný výraz skládající se z více slov (např. "U 56") lze uzavřít do uvozovek.

    Příklad: (USA OR (Velká AND Británie)) AND NOT (SSSR OR Německo) nalezne vše, co se týká USA nebo Velké Británie a současně ne Sovětského svazu nebo Německa.

Kategorie dokumentů


Všechny dokumenty

19. 04. 1948

Výňatky z poválečné výpovědi polního maršála Wilhelma von Leeba

Zkrácená výpověď před válečným soudem v Norimberku týkající se příprav útoku na ČSR v září/říjnu 1938

  • Home
  • > Dokumenty - druhá světová válka