26. srpna 1938 podepsal Generalmajor Alfred Jodl, šéf oddělení obrany země u OKW (Chef der Abteilung Landesverteidigung im OKW), memorandum s názvem “Načasování rozkazu X a otázka předběžných opatření”, vypracované 24. 8. 1938. Toto memorandum bylo 30. srpna předloženo Hitlerovi, který s navrhovaným postupem souhlasil, o čemž byl generál Jodl vyrozuměn následující den, 31. srpna.

Sepsáno důstojníkem generálního štábu.

Berlín, 24.8.1938

1 vyhotovení

Memorandum

Načasování rozkazu X a otázka předběžných opatření

Snaha Luftwaffe zaskočit nepřátelské letecké síly na jejich mírových letištích ji oprávněně vede k odmítnutí provádět opatření před vydáním rozkazu X a požadují vydání rozkazu X nejdříve v den X-1, aby se tak předešlo tomu, že německá mobilizace bude známa Československu ten samý den.

Požadavky pozemní armády jsou naopak opačné. To požaduje, aby OKW provedlo všechna přípravná opatření ve dnech X-3 až X-1, což přispěje k rychlé a hladké mobilizaci. Maje toto na paměti, OKW také doporučuje, aby byl rozkaz X vydán nejpozději do 14:00 v den X-1.

K tomu je nutno říci toto:

Operace "Zelený" bude uvedena v činnost prostřednictvím "incidentu" v Československu, který poskytne Německu důvod pro ozbrojenou intervenci.

Stanovení přesného dne a hodiny tohoto incidentu je záležitostí prvořadého významu.

Musí přijít v době, kdy povětrnostní podmínky budou příznivé pro nasazení našich vzdušných sil, a v hodině, která umožní, aby autentické zprávy o tomto incidentu přišly odpoledne v den X-1.

Na to pak můžeme spontánně odpovědět vydáním rozkazu X ve 14:00 v den X-1.

V den X-2 obdrží námořnictvo, armáda a letectvo pouze předběžné varování.

Jestliže Vůdce schválí tento plán akcí, další diskuse jsou naprosto zbytečné.

Proto není možné provádět předběžná opatření před dnem X-1, protože pro ně není žádný důvod, jinak bychom mohli být podezřelí, že tento incident jsme zinscenovali my. Rozkazy pro absolutně nezbytné přípravy musí být vydány v příhodném čase a maskovány pomocí pořádání manévrů a cvičení.

Také otázka, vznesená Ministrem zahraničí, zda mají být všichni Němci povoláni z případného nepřátelského území zpět, nesmí v žádném případě vést k nápadnému přesunu jakéhokoliv německého subjektu z Československa před incidentem.

Dokonce varování diplomatických pracovníků v Praze je nemožné před prvním leteckým útokem, ačkoliv důsledky můžou být velmi vážné v případě, že se někteří stanou při takovém útoku obětí (např. smrt pracovníků spřátelených nebo neutrálních zemí).

Jestliže bude z technických důvodů nutné provést incident v nočních hodinách, pak následující den nemůže být dnem X, a bude se jednat o den X-1.

V každém případě musíme jednat v principu tak, že nemůžeme dělat cokoliv před incidentem, který nám dá důvod k mobilizaci, a že případná rychlá akce musí být provedena teprve po incidentu (Plán X).

Účel těchto poznámek je upozornit, jak velkou důležitost Wehrmacht tomuto incidentu přikládá, a že o něm musí informovat Vůdce v dobrém časovém plánu, aby ze zinscenování toho incidentu nebyl podezřelý Abwehr.

Požaduji, aby se Vůdce vyjádřil k těmto bodům.

Jodl 26/8


 

Zdroj: http://fundamentalbass.home.mindspring.com/x4984.htm