Armádní rozkaz vrchního velitele československé branné moci arm. gen. Ludvíka Krejčího vydaný po přijetí mnichovské dohody 30. září 1938.

Vojáci!

Vláda Československé republiky musila pod tlakem světových událostí přistoupiti na odevzdání některých krajů našeho státu sousední říši. K hlubokému smutku nad okleštěným dědictvím našich předků připojuje se i armáda.

Jestliže my vojáci jsme byli záštitou a chloubou národa až dosud, musíme jí zůstati dále i v těžkých chvílích, které nyní prožíváme. Západní evropa, v tom i náš spojenec, žádají od nás kategoricky tuto oběť, aby tím byla odvrácena světová válka.

Ve své přísaze jsme slíbili presidentu republiky a její vládě naprostou poslušnost za všech okolností. Osud nám nyní určil, splnit své povinnosti za okolností nejtrpčích. Jsme vojáci, kteří musí být kdykoli připraveni potlačit cit a řídit se jedině chladným rozumem.

Chladným rozumem se musel řídit i náš vrchní velitel, president republiky, předseda vlády a všichni představitelé našeho státu, kteří za své ohromné odpovědnosti nemohli připustiti marných ztrát, aby náš stát nebyl ještě více zeslaben. V čele našeho státu stojí osoby, které patří k jeho předním zakladatelům a budovatelům. Měly vždy naši plnou důvěru a budou ji mít i v budoucnu, neboť jsme přesvědčeni, že vykonaly vše, co bylo v lidských silách.

Pravý voják musí dovést snášeti i neúspěch. I v tom se může projevovat velké a opravdové hrdinství.

Naše armáda nebyla poražena a zachovala si své dobré jméno v plné míře. Musí je zachovat i pro budoucí dobu.

Republika nás bude potřebovat dále a bude nás potřebovat silné. Zachovejme si proto rozvahu a semkněme se ještě úžeji.

Splníme svou přísahu do poslední písmeny. Mužné slovo je tvrdší než kámen. Svou pohotovostí zachránila armáda už dnes národ před větším nebezpečím. Máme pevnou důvěru, že náš národ vyjde šťastně z těžkých nynějších chvil. My vojáci se chceme o to ze všech sil zasloužit. Proto naše vláda, náš národ, nás nalezne vždy pohotové ke všem obětem.

Zdroj: Reportér č. 38/1968