27. září 1938 vydal Adolf Hitler rozkaz úderným jednotkám k přesunu do východišť k útoku proti Československu. O tomto rozkazu si 28. září udělal záznam Hitlerův vojenský pobočník Major Rudolf Schmundt. Tento záznam byl následně použit v průběhu Norimberského procesu jako dokument 388-PS, Item 33. Text psaný kurzívou je v originále ručně psaná poznámka tužkou.

Pro úplnost uvádíme nejdříve originální německé znění, následně jeho překlad do angličtiny jak byl prezentován během norimberského procesu americkým žalobcem, a český překlad anglického překladu, převzatý z knihy Československo a norimberský proces vydané Ministerstvem informací v roce 1946.

Vzhledem k tomu, že překlad z roku 1946 vychází z anglického přepisu a není příliš přesný, je nakonec připojen i překlad německého originálu, který přeložili členové redakce Fronta.cz (Honza M., Krojc).

28. September
Geheime Kommandosache

Aktennotiz.

     Der Führer und Oberste Befehlshaber der Wehrmacht hat am 27. 9. um 13.00 Uhr das Einrücken der Sturmabteilungen aus ihren Übungsräumen in die Ausgangsstellungen angeordnet.

     Die Sturmabteilungen (etwa 21 verstärkte Regimenter, bzw. 7 Divisionen) müssen so einsatzbereit sein, daß die Aktion gegen "Grün" ab 30. 9. möglich ist, nachdem ein Tag vorher bis 12.00 Uhr die Entscheidung gefallen ist.

Der Befehl wurde 13.20 Uhr Gen. Keitel durch Major Schmundt überbracht.

    Zdroj: http://docusec.de/text/0253.htm

 

28. 9. 38.
most secret

Memorandum.

     At 1300 hours 27 September the Führer and Supreme Commander of the Armed Forces ordered the movement of the assault units from their exercise areas to their jumping-off points. 

     The assault units (about 21 reinforced regiments, or seven divisions) must be ready to begin the action against Grün on 30 September, the decision having been made 1 day previously by 1200 noon.

This order was conveyed to General Keitel at 1320 through Major Schmundt.

    Zdroj: http://avalon.law.yale.edu/imt/12-03-45.asp

 

Přísně tajné.
28.9.1938.

Memorandum.

V 13.00 dne 27. září vůdce a vrchní velitel branné moci nařídil přemístit úderné jednotky z jejich výcvikových oblastí do východišť k útoku.

Úderné jednotky (asi 21 zesílených pluků, neboli 7 divizí) musí býti připraveny, aby začaly s akcí "Zelený" dne 30. září, rozhodnutí má býti učiněno den předtím ve 12.00 hod.

Tento rozkaz byl doručen generálu Keitelovi ve 13.20 majorem Schmundtem.

    Zdroj: Československo a norimberský proces, Ministerstvo informací 1946, str. 284

 

28. září
přísně tajné

Memorandum.

     Vůdce a vrchní velitel branné moci dne 27.9. ve 13.00 hodin nařídil nástup úderných jednotek z jejich výcvikových prostorů do východišť k útoku.

     Úderné jednotky (asi 21 zesílených pluků, respektive 7 divizí) musí být v pohotovosti tak, aby akce proti "Zelenému" [Československu] byla realizovatelná od 30.9. poté, co by do 12 hodin předchozího dne padlo rozhodnutí.

Tento rozkaz byl předán gen. Keitelovi majorem Schmundtem ve 13.20 hodin.

    Zdroj: překlad německého originálu Fronta.cz (Honza M.; Krojc)
 

Zdroj: Československo a norimberský proces, Ministerstvo informací 1946, str. 284