Sovětský svaz sice nebyl účastníkem mnichovské dohody, přesto ale lidový komisař zahraničních věcí V. M. Molotov 24. října 1942 v dopisu čs. vyslanci v Moskvě Z. Fierlingerovi znovu oficiálně potvrdil, že SSSR se mnichovskou dohodou nikdy nepovažoval ani nepovažuje nijak vázán. Totéž Molotov oznámil i přímo prezidentu Benešovi během své návštěvy v Londýně 9. června 1942, kdy prohlásil, že „sovětská vláda nesouhlasila a nesouhlasí s Mnichovem a že by pochopitelně chtěla, aby Československo bylo obnoveno se všemi těmi územími, která mu byla odňata Hitlerem“.

24. října 1942

Pane vyslanče,

v odpověď na Vaši nótu z 29. září t. r. č. 136/42 mám čest Vám sdělit, že sovětská vláda vzala s uspokojením na vědomí, že mezi československou a britskou vládou byla uzavřena dohoda v otázce zrušení platnosti Mnichovské dohody čtyř mocností z 29. září 1938 a všech jejích právních, politických, diplomatických a územních důsledků, ke kterým došlo v letech 1938 a 1939.

Ze své strany považuje sovětská vláda za nutné poznamenat, že, jak už jsem v tomto smyslu prohlásil v rozhovoru s presidentem Československé republiky panem Benešem v červnu tohoto roku, sovětská vláda, nezúčastněná na Mnichovské dohodě, se nikdy nepovažovala a nepovažuje za vázánu v jakékoliv míře ustanoveními zmíněné dohody.

Prosím Vás, pane vyslanče, abyste přijal ujištění o mé hluboké úctě.

Zdroj: Československo-sovětské vztahy v době Velké vlastenecké války 1941-45, Praha 1960, s. 54