Dokumenty - druhá světová válka

  • Hledám výrazy s nejméně třemi znaky
    Lze použít operátorů AND, OR a NOT a libovolného uzávorkování. Přesný výraz skládající se z více slov (např. "U 56") lze uzavřít do uvozovek.

    Příklad: (USA OR (Velká AND Británie)) AND NOT (SSSR OR Německo) nalezne vše, co se týká USA nebo Velké Británie a současně ne Sovětského svazu nebo Německa.

Kategorie dokumentů


Všechny dokumenty

31-60 z 113
1 2 3 4 >>
Po
29. 09. 1938
Komentáře: 4

Záznam o poradě Daladiera, Chamberlaina, Mussoliniho a Hitlera v Mnichově

29. září 1938 ve 12:30 byla v Mnichově zahájena konference čtyř mocností, která měla přinést Evropě mír a stabilitu...

29. 09. 1938
Komentáře: 2

Tajná zpráva vyslance v SSSR Zdeňka Fierlingera

29. září 1938 zasílá Zdeněk Fierlinger ministerstvu zahraničních věcí tajnou zprávu o stanovisku sovětské vlády k československé otázce

30. 09. 1938
Komentáře: 5

Rozkaz československé armádě z 30. září 1938

Armádní rozkaz hlavního velitele čs. branné moci armádního generála Krejčího po Mnichovu

30. 09. 1938

Projev předsedy vlády Syrového 30. září 1938

Rozhlasový projev armádního generála Jana Syrového po přijetí mnichovské dohody

30. 09. 1938

Záznam československé delegace o pobytu v Mnichově

Záznam z 30. září 1938 o pobytu delegace československého ministerstva zahraničí v Mnichově, která nebyla vůbec připuštěna k jednání

30. 09. 1938

Záznam jednání čs. vlády 30. září 1938 - přijetí mnichovské dohody

30. září 1938 československá vláda na svém jednání za přítomnosti prezidenta Beneše a náčelníka hlavního štábu Krejčího přijala mnichovskou dohodu

00. 10. 1938
Komentáře: 1

Konrad Henlein: K řešení české otázky

Někdy na přelomu září-října 1938 (tedy ještě před vznikem protektorátu) vznikl ve štábu Konrada Henleina další plán "řešení české otázky"

01. 10. 1938

Záznam jednání čs. vlády 1. října 1938 - přijetí polského ultimáta

Na svém jednání 1. října 1938 československá vláda přijala polské ultimátum k odstoupení území

01. 10. 1938
Komentáře: 1

Průzkum oblasti Slezska 22.-26. září 1938

Zpráva asistenta amerického vojenského atašé v Berlíně o soustřeďování německé armády na útok proti ČSR v oblasti Slezska

04. 10. 1938

Záznam jednání čs. vlády 4. října 1938 - demise Syrového vlády

4. října se Syrového vláda, která přijala mnichovskou dohodu, rozhodla podat demisi

05. 10. 1938
Komentáře: 3

Edvard Beneš: poslední rozhlasový projev 5. října 1938

Poslední Benešův rozhlasový projev před odjezdem do emigrace

05. 10. 1938

Záznam jednání čs. vlády 5. října 1938 - definitivní vymezení hranic, slovenská otázka, demise prezidenta

5. října 1938 vláda na svém jednání přijala slovenské požadavky o autonomii a souhlasila s konečnou delimitací hranic

11. 10. 1938

Zpráva Friedricha Köchlinga o jeho působení u Sudetoněmeckého Freikorpsu

11. října 1938 sepsal podplukovník Friedrich Köchling, styčný důstojník OKW u Sudetoněmeckého Freikorpsu, zprávu o svém působení v této funkci v září/říjnu 1938.

18. 11. 1938

Německá armáda během československé krize

Zpráva amerického vojenského atašé v Berlíně o přípravách německé armády na útok proti ČSR

00. 02. 1939

Ústavní vývoj československý v roce 1938. Část I.

Příčiny a okolnosti vzniku "druhé republiky" z pohledu předního čs. právníka.

01. 02. 1939

Ústavní vývoj československý v roce 1938. Část II.

Právní analýza, která zkoumá otázku právní kontinuity mezi první a druhou čs. republikou.

02. 02. 1939

Ústavní vývoj československý v roce 1938. Část III.

Právní analýza přeměny republiky Československé v Česko-Slovenskou republiku.

03. 02. 1939

Ústavní vývoj československý v roce 1938. Část IV.

Státní zřízení tzv. druhé republiky.

15. 03. 1939
Komentáře: 5

Provolání k obyvatelstvu 15. března 1939

Leták rozšiřovaný německou okupační armádou 15. března 1939

15. 03. 1939

Prohlášení německé a československé vlády

Oficiální prohlášení vydané po Háchově jednání s Hitlerem v noci z 14. na 15. března 1939

16. 03. 1939

Hitlerův výnos o zřízení protektorátu Čechy a Morava

16. března 1939 Hitler na Pražském hradě vydal výnos o zřízení tzv. Protektorátu Čechy a Morava

20. 03. 1939
Komentáře: 23

Emil Hácha: záznam o jednání v Berlíně v noci z 14. na 15. března 1939

20. března 1939 Hácha nadiktoval pro historii záznam o průběhů jednání s Hitlerem v noci na 15. března 1939

23. 08. 1939
Komentáře: 4

Sovětsko-německý pakt o neútočení

uzavřený 23. srpna 1939

25. 08. 1939

Smlouva o vzájemné pomoci mezi Velkou Británií a Polskem

25. srpna 1939 byla v Londýně podepsána smlouva o vzájemné pomoci mezi Velkou Británií a Polskem

17. 09. 1939

Souborný přehled pokynů pro tiskovou přehlídku platných ode dne 17. září 1939

Pokyny podle kterých se měla řídit cenzura českého protektorátního tisku

00. 10. 1939

Hitlerův telegram Tisovi

U příležitosti slovenského vstupu do války

05. 11. 1939
Komentáře: 2

Oslo Report

Sedmistránkový dokument, který v listopadu 1939 obdržela britská ambasáda v Oslu, obsáhle popisoval obsah tajných německých výzkumů

14. 03. 1940
Komentáře: 10

Maršál Mannerheim: Denní rozkaz č. 34

Rozkaz maršála Mannerheima s poděkováním finské armádě, vydaný 14. března 1940, den po ukončení bojů

16. 05. 1940

Dopis ACM H. C. T. Dowdinga

Slavný dopis velitele Fighter Command z května 1940, ve kterém žádá zastavení posilování jednotek ve Francii na úkor obranyschopnosti Británie

02. 09. 1940

Americké torpédoborce výměnou za britské základny

Výměna padesáti amerických starších torpédoborců za britské základny v Karibiku

31-60 z 113
1 2 3 4 >>
Po
  • Home
  • > Dokumenty - druhá světová válka