Dokumenty - druhá světová válka

  • Hledám výrazy s nejméně třemi znaky
    Lze použít operátorů AND, OR a NOT a libovolného uzávorkování. Přesný výraz skládající se z více slov (např. "U 56") lze uzavřít do uvozovek.

    Příklad: (USA OR (Velká AND Británie)) AND NOT (SSSR OR Německo) nalezne vše, co se týká USA nebo Velké Británie a současně ne Sovětského svazu nebo Německa.

Kategorie dokumentů


Všechny dokumenty

91-113 z 113
<< 1 2 3 4
Po
27. 07. 1944

Projev J. Goebbelse 27. července 1944

Projev německého ministra propagandy, který měl přiblížit události z 20. července 1944.

22. 08. 1944

Československo-francouzská deklarace o nulitě mnichovské dohody

Deklarace československé a prozatímní francouzské vlády o nulitě mnichovské dohody

00. 09. 1944

Morgenthauův plán

Plán amerického ministra financí Morgenthaua na poválečné uspořádání Německa

02. 09. 1944
Komentáře: 2

Návrh dukelské operace.

Velitel 1. UF, maršál I.S.Koněv podává zprávu o příletu plukovníka V.Talského od východoslovenských divizí a předkládá plán dukelské operace na pomoc SNP.

17. 09. 1944
Komentáře: 39

Osobné posolstvo vrchného veliteľa generála Montgomeryho.

Posolstvo poľného maršála Montgomeryho v deň zahájenia operácie Market Garden.

26. 09. 1944

Prohlášení italské vlády o neplatnosti mnichovské dohody a tzv. vídeňské arbitráže

Italská vláda 26. září 1944 prohlásila mnichovskou dohodu a vídeňskou arbitráž za neplatné od samého počátku

29. 11. 1944

Přehled označování útvarů polní armády dle Základního rozkazu č.21

Přehled označování útvarů polní armády vydaný Všeobecným armádním úřadem (AHA – Allgemeine Heeresamt) / OKH 28. srpna 1944

28. 03. 1945
Komentáře: 3

Soudruh Stalin řekl ...

Dva projevy J.V. Stalina při obědě pořádaném na počest E. Beneše.

22. 04. 1945
Komentáře: 4

Emanuel Moravec v dubnu 1945

Projev a články ministra protektorátní vlády E. Moravce z konce druhé světové války

29. 04. 1945
Komentáře: 7

Politická závěť Adolfa Hitlera

Závěť Adolfa Hitlera nadiktovaná 29. dubna 1945

30. 04. 1945
Komentáře: 2

Projev K. H. Franka k českému národu (30. 4. 1945)

Dne 1. května 1945 vyšel v českých protektorátních denících přepis projevu státního ministra K. H. Franka.

05. 05. 1945
Komentáře: 1

Rozkaz polního maršála Ferdinanda Schörnera

Rozkaz polního maršála Ferdinanda Schörnera vojákům Heeresgruppe „Mitte“, který měl pomoci udržet kázeň německých jednotek na konci války

07. 05. 1945
Komentáře: 1

Akt vojenské kapitulace Německa (1)

Kapitulace Německa podepsaná v Remeši, 7. května 1945.

08. 05. 1945
Komentáře: 2

Akt vojenské kapitulace Německa (2)

Kapitulace Německa podepsaná v Berlíně, 8. května 1945

08. 05. 1945
Komentáře: 1

Sir Winston Churchill o ukončení války v Evropě

Projev W. Churchilla přednesený dne 8.5.1945 v živém vysílání BBC a následně v Dolní sněmovně Britského parlamentu.

08. 05. 1945

Prezident Truman o ukončení války v Evropě

Rozhlasový projev H.S. Trumana, jímž 8.5.1945 oznámil bezpodmínečnou kapitulaci Německa.

08. 05. 1945

Protokol o provedení formy kapitulace německých branných sil

Protokol o kapitulaci německých jednotek v Praze, podepsaný mezi generálem pěchoty Rudolfem Toussaintem a zástupci České národní rady v Praze 8. května 1945

09. 05. 1945
Komentáře: 8

Generalissimus Stalin o ukončení války v Evropě.

Projev a rozkaz J.V. Stalina ke dni vítězství.

10. 05. 1945

Ztráty pozemního vojska od 1. 9. 1939 do 1. 5. 1945

Dokument Vrchního velitelství branné moci (OKW), vyhotovený Organizačním oddělením pro pozemní vojsko 10. května 1945

14. 05. 1945

Početní stavy na východní frontě k 9. květnu 1945

Dokument Vrchního velitelství branné moci (OKW), vyhotovený Operačním oddělením pro pozemní vojsko 14. května 1945

16. 06. 1945
Komentáře: 41

Masakry českých civilistů a zajatců během Pražského povstání

Během Pražského povstání ve dnech 5. - 9. května 1945 bylo zavražděno několik stovek českých civilistů a zajatých povstalců, včetně desítek žen a dětí.

31. 08. 1946

Poválečná výpověď generála pěchoty Rudolfa Toussainta

Poválečná výpověď generála pěchoty Rudolfa Toussainta o posledním měsíci války v pozici Zmocněnce branné moci u říšského protektora v Čechách a na Moravě

19. 04. 1948

Výňatky z poválečné výpovědi polního maršála Wilhelma von Leeba

Zkrácená výpověď před válečným soudem v Norimberku týkající se příprav útoku na ČSR v září/říjnu 1938

91-113 z 113
<< 1 2 3 4
Po
  • Home
  • > Dokumenty - druhá světová válka