Dne 5. května 1945 se v Kutné Hoře objevily letáky s provoláním polního maršála Ferdinanda Schörnera, velitele Heeresgruppe „Mitte“, které měly pomoci udržet kázeň německých jednotek. Schörner byl známý svým nemilosrdným postojem vůči jakýmkoliv známkám defétismu. Proto v tomto letáku, plném kamarádských frází, nepřekvapí jasně formulovaná výhrůžka: „Každé nedovolené vzdálení se, každý pokus najít na vlastní pěst cestu do vlasti, je nečestná zrada kamarádů, našeho národa, a proto musí být patřičně potrestána.“

Vrchní velitel skupiny armád Střed

Hlavní stan 5. 5. 1945

Vojáci skupiny armád Střed!


     Po šestiletém tvrdém boji se podařilo nepřátelské přesile dosáhnout zhroucení části našich front. Jedině svazek jižních skupin armád na východní frontě stojí ještě nezlomen. Za to je třeba děkovat vaší statečnosti a pevnosti.

     Válka se chýlí ke svému konci. Podle rozkazu Vůdcem určeného šéfa státu a vrchního velitele německé branné moci, velkoadmirála Dönitze, je třeba bojovat tak dlouho, dokud nebudou v bezpečí nejcennější němečtí lidé.

     Po splnění tohoto úkolu mám v úmyslu dovést vás, moji vojáci, spořádaně a s hrdostí zpět do vlasti. Tento těžký úkol vedení mohou provést pouze poslušné a akceschopné jednotky. Nesmíme v těchto nejtěžších dnech naší říše ztratit nervy a být zbabělí. Především nesmíme uvěřit heslům rafinovaně rozšiřovaným nepřítelem. Musíme mít důvěru v naše vedení, které i v této těžké situaci učiní, co je správné.

     Šest dlouhých let jsme stáli při sobě a odporovali nepříteli. V těchto posledních týdnech nesmíme skýtat světu obraz rozkladu a ohrozit tak zahájené jednání. Každé nedovolené vzdálení se, každý pokus najít na vlastní pěst cestu do vlasti, je nečestná zrada kamarádů, našeho národa, a proto musí být patřičně potrestána.

     Naše disciplina a naše zbraně jsou základní podmínkou pro to, jak se dostat z této války slušně a statečně. Naše čest a hrdinská smrt tak mnohých našich kamarádů nás k tomu zavazují. Jen ten, kdo sám před sebou rezignuje, je opravdu ztracen.

     Vojáci mé skupiny armád! Zvládli jsme společně mnohou těžkou krizi na mnohém úseku východní fronty. Můžete mi důvěřovat, že vás vyvedu i z této krize; já důvěřuji vám, že budete na straně národa, státu a šéfa státu.

     Musíme ale stát pevně při sobě a navzdory několika zrádcům a zbabělcům nasadit naše poslední síly v poslední hodině této války ke splnění našeho úkolu. Jen železná soudržnost, neochvějná vůle k odporu a pevně uzavřená fronta nás tak dovedou přímo a teprve z půdy Protektorátu do vlasti.

S ch ö r n e r    

 

Zdroj: Květen 1945 ve Středních Čechách, kolektiv autorů, Orbis Praha 1965