Přehled označování útvarů polní armády vydaný Všeobecným armádním úřadem (AHA / Allgemeine Heeresamt) jako příloha k Základnímu rozkazu č. 21, který již obsahuje změny zavedené rozkazem z 29. listopadu 1944. Jedná se o zařazení nových položek č. 6a, 53a, 53b, 53c, 53d; a o úpravy položek č. 26, 27, 106a, 152, 153, 154, 156-172, 325-335. Přílohou k tabulce je pak grafické znázornění jednotlivých typů písmenných zkratek a znaků.


Pol.
č. 
Útvar Barva zbraně
(doplňková barva)
Označení útvaru (v barvě zbraně, písmeno atd. nad číslem)
a) Bojové útvary
   
Vyšší štáby
  1  OKH se štábními jednotkami karmínově červená     ____________
  2  velitelství skupin armád bílá "G" v latinském stylu
  3  vrchní velitelství armád bílá "A" v latinském stylu s arabskou číslicí
  4  vrchní velitelství horských armád světle zelená "A" v latinském stylu s arabskou číslicí
  5  vrchní velitelství tankových armád růžová "A" v latinském stylu s arabskou číslicí
  6  sborová velitelství bílá římská číslice armádního sboru
  6a velitelství jezdeckých sborů  zlatožlutá        -- 
  7  velitelství horských sborů světle zelená římská číslice armádního sboru
  9  velitelství divizí pro zvláštní účely a zajišťovacích divizí bílá "D" v gotickém stylu s arabskou číslicí
 10 velitelství horských divizí světle zelená "D" v gotickém stylu s arabskou číslicí
 11 velitelství mysliveckých divizí světle zelená "D" v gotickém stylu s arabskou číslicí
 12 velitelství jezdeckých divizí zlatožlutá "D" v gotickém stylu s arabskou číslicí
 13 velitelství tankových granátnických divizí trávově zelená "D" v gotickém stylu s arabskou číslicí
 14 velitelství tankových divizí růžová "D" v gotickém stylu s arabskou číslicí
 15 velitelství 24. tankové divize (dříve 1. jezdecká divize) zlatožlutá "D" v gotickém stylu s arabskou číslicí
 16 štáby dělostřeleckých divizí jasně červená "D" v gotickém stylu s arabskou číslicí
 17 štáby tankových brigád růžová "B" v latinském stylu s arabskou číslicí
 18 štáby železničních ženijních brigád černá "B" v latinském stylu s arabskou číslicí
 19 vyšší velitelé dělostřelectva pro zvláštní účely jasně červená "HAK" v latinském stylu s arabskou číslicí
 20 vyšší velitelé dělostřelectva jasně červená "HAK" v latinském stylu s arabskou číslicí
 21 štáby raketometných brigád vínově červená "B" v latinském stylu s arabskou číslicí
 22 vyšší ženijní velitelé černá "HK" v latinském stylu s arabskou číslicí
 23 vyšší ženijní vedoucí černá "HF" v latinském stylu s arabskou číslicí
 24 vyšší spojovací vedoucí citrónově žlutá "HF" v latinském stylu s arabskou číslicí
 25 vyšší spojovací vedoucí pevnostních jednotek citrónově žlutá "HF" v latinském stylu s arabskou číslicí
 26 inspekce pozemních opevnění černá "JLF" v latinském stylu s arabskou číslicí
 27 velitelé pevnostních ženijních jednotek  černá "FK" v latinském stylu s arabskou číslicí

Pěchota:
 28 granátnické a fyzilírské pluky bílá arabská číslice
 29 granátnický pluk (mot.) 92  bílá arabská číslice
 30 III. prapor / granátnický pluk (mot.) 92  světle zelená arabská číslice
 31 pluky horských myslivců a vysokohorské prapory světle zelená arabská číslice
 32 myslivecké pluky a prapory světle zelená arabská číslice
 33 Vůdcův granátnický prapor bílá "FG" v latinském stylu
 34 kulometné prapory bílá "M" v gotickém stylu s arabskou číslicí
 35 minometné prapory bílá "GW" v gotickém stylu s arabskou číslicí
 36 průzkumné oddíly zlatožlutá arabská číslice
 53a tankové průzkumné oddíly zlatožlutá arabská číslice
 37 pěší prapory pro zvláštní účely (osvědčovací) bílá arabská číslice
 38 štáby pevnostních pluků bílá "F" v gotickém stylu s arabskou číslicí
 39 pevnostní prapory bílá "F" v gotickém stylu s arabskou číslicí
 40 pevnostní kmenové organizace podléhající Vrchnímu velitelství Západ bílá "FW" v latinském stylu s římskou číslicí
 41 protiletadlové prapory a roty bílá "Fl" v gotickém stylu s arabskou číslicí
 42 horské protiletadlové roty světle zelená "Fl" v gotickém stylu s arabskou číslicí
 43 granátnický pluk "Großdeutschland" bílá "GD" v latinském stylu a bílým lemováním nad a pod GD
 44 fyzilírský pluk "Großdeutschland" bílá "GD" v latinském stylu a jasně červeným lemováním nad a pod GD
 45 granátnický pluk "Hoch und Deutschmeister" bílá kříž Hoch und Deutschmeister
 45a Feldherrnhalle bílá runy SA
 
Jezdectvo:
 46 jezdecké pluky zlatožlutá arabská číslice
 
Rychlé jednotky:
 47 tankové pluky, oddíly, roty růžová arabská číslice
 48 oddíly stíhačů tanků, těžké oddíly stíhačů tanků růžová "P" v gotickém stylu s arabskou číslicí
 49 rychlé oddíly růžová "P" v gotickém stylu s arabskou číslicí
 50 armádní protitankové oddíly růžová "P" v gotickém stylu s arabskou číslicí
 51 tankobornické prapory růžová "Z" v latinském stylu s arabskou číslicí
 52 obrněné vlaky růžová "PZ" v gotickém stylu s arabskou číslicí
 53 tankové granátnické pluky trávově zelená arabská číslice
 53b pevnostní protitankové svazky růžová "FP" v gotickém stylu s římskou číslicí
 53c pevnostní protitankové oddíly růžová "FP" v gotickém stylu s římskou číslicí
 53d protiletadlové výcvikové prapory pro tankové granátníky trávově zelená "FL" v gotickém stylu s římskou číslicí
 
Dělostřelectvo
 54 dělostřelečtí velitelé jasně červená "AK" v latinském stylu s arabskou číslicí
 55 štáby dělostřeleckých pluků a oddílů pro zvláštní účely jasně červená arabská číslice
 56 lehké kanónové oddíly a baterie jasně červená arabská číslice
 57 odpadá.
 58 dělostřelecké pluky jasně červená arabská číslice
 59 lehké dělostřelecké oddíly (lehké houfnice) jasně červená arabská číslice
 60 dělostřelecké oddíly (lehké houfnice) jasně červená arabská číslice
 61 těžké dělostřelecké oddíly a baterie (těžké houfnice) jasně červená arabská číslice
 62 těžké dělostřelecké oddíly a baterie (smíšené oddíly a těžké houfnice) jasně červená arabská číslice
 63 těžké dělostřelecké oddíly a baterie (moždíře) jesně červená arabská číslice
 64 těžké dělostřelecké oddíly a baterie (kanóny) jasně červená arabská číslice
 65 speciální dělostřelectvo jasně červená "S" v latinském stylu s arabskou číslicí
 66 brigády a oddíly útočných děl jasně červená arabská čislice
 67 protiletadlové oddíly pozemního vojska jasně červená protiletadlový granát s arabskou číslicí
 68 železniční dělostřelectvo jasně červená "E" v latinském stylu s arabskou číslicí
 
Pobřežní dělostřelectvo:
 69 štáby pluků pobřežního dělostřelectva jasně červená "K" v latinském stylu s arabskou číslicí
 70 pluky, oddíly a baterie pobřežního dělostřelectva a čety věžových houfnic jasně červená "K" v latinském stylu s arabskou číslicí
 71 pobřežní dělostřelectvo v Dánsku jasně červená "K" v latinském stylu s arabskou číslicí
 72 pobřežní dělostřelectvo v Norsku a Laponsku jasně červená "K" v latinském stylu s arabskou číslicí
 73 pobřežní dělostřelectvo Skupiny armád D  jasně červená "K" v latinském stylu s arabskou číslicí
 
Dělostřelecké pozorovací jednotky:
 74 lehké pozorovací oddíly (mot) jasně červená "B" v gotickém stylu s arabskou číslicí
 75 pozorovací oddíly (částečně mobilní) jasně červená "B" v gotickém stylu s arabskou číslicí
 76 meteorologické čety, družstva pro přípravu vodíku jasně červená označení útvaru dle příslušného pozorovacího oddílu
 77 těžké čety a lehké roje pro měření úsťové rychlosti jasně červená
 78 dílenské roje pro jednotky měřící úsťovou rychlost jasně červená
 
Raketové vojsko:
 79 raketometné pluky a oddíly vínově červená arabská číslice
 80 zvláštní velitelství raketového vojska a velitelství zadýmovacích jednotek vínově červená "S" v latinském stylu s arabskou číslicí
 
Ženisté:
 81 štáby ženijních pluků černá "R" v latinském stylu s arabskou číslicí
 82 ženijní prapory a roty (včetně útvarů s Tajfuny a Goliathy) černá arabská číslice
 83 štábní skupiny mostních kolon černá "BK" v latinském stylu s arabskou číslicí
 84 mostní kolony černá "BK" v latinském stylu s arabskou číslicí
 85 dopravní oddíly pro mostové soupravy, ženijní automobilové skupiny, doprovodné skupiny pro mostní kolony černá "BT" v latinském stylu s arabskou číslicí
 86 odpadá
 87 ženijní mostní prapory černá "B" v latinském stylu s arabskou číslicí
 88 štáby ženijních vyloďovacích pluků černá kotva s arabskou číslicí
 89 ženijní vyloďovací prapory a roty černá kotva s arabskou číslicí
 90 ženijní vyloďovací mostní roty černá kotva s arabskou číslicí
 91 prapory ženijních člunů černá kotva s arabskou číslicí
 92 velitelství ženijních útočných člunů černá kotva s arabskou číslicí
 93 říční ženijní skupiny a roty černá kotva s arabskou číslicí
 94 ženijní naslouchací čety, ženijní minérské roty černá "H" v latinském stylu s arabskou číslicí
 
Stavební ženisté:
 95 štáby ženijních pluků pro zvláštní účely černá zkřížený rýč a krumpáč s arabskou číslicí
 96 zákopové stavební štáby černá zkřížený rýč a krumpáč s arabskou číslicí
 97 zákopové stavební ženijní prapory černá zkřížený rýč a krumpáč s arabskou číslicí
 98 zesílené skupiny silničních stavebních strojů černá zkřížený rýč a krumpáč
 99 stavební ženijní prapory černá zkřížený rýč a krumpáč s arabskou číslicí
100  silniční stavební ženijní prapory černá zkřížený rýč a krumpáč s arabskou číslicí
101  lehké silniční stavební ženijní prapory černá zkřížený rýč a krumpáč s arabskou číslicí
102  stavební prapory (zajatecké) černá zkřížený rýč a krumpáč s arabskou číslicí
103  ženijní prapory a roty pro pozemní stavby černá "L" v latinském stylu, pod ním zkřížený rýč a krumpáč s arabskou číslicí
104  zajatecké stavební pracovní prapory (ženijní) černá zkřížený rýč a krumpáč s arabskou číslicí
105  zajatecké pracovní prapory černá zkřížený rýč a krumpáč s arabskou číslicí
 
Pevnostní ženisté:
106  pevnostní ženijní velitelé černá "F" v gotickém stylu s římskou číslicí
106a pevnostní ženijní pluky štáby černá "F" v gotickém stylu s arabskou číslicí
107  štáby pobřežní obrany černá "FV" v gotickém stylu s arabskou číslicí
108  roty s vrtacími soupravami do kamene černá "FG" v gotickém stylu s arabskou číslicí
109  vojenské geologické služebny černá "FW" v gotickém stylu s arabskou číslicí
110  pevnostní zásobovací štáby černá "FN" v gotickém stylu s arabskou číslicí
111  pevnostní ženijní parky
(viz armádní věstníky 1940, č. 777)
bledě modrá arabská číslice
112  pevnostní kolony stavebního materiálu černá "FB" v gotickém stylu s arabskou číslicí
 
Jednotky sněhových pluhů:
113  štáby oddílů sněhových pluhů černá "SR" v latinském stylu s arabskou číslicí
114  vedoucí rot sněhových pluhů černá "SR" v latinském stylu s arabskou číslicí
115  družstva sněhových pluhů černá "SR" v latinském stylu s arabskou číslicí
116  čety a půlčety sněhových fréz černá "SF" v latinském stylu s arabskou číslicí
 
Spojovací jednotky
117  divizní spojovací oddíly (všechny druhy vojsk) citrónově žlutá arabská číslice
118  sborové spojovací oddíly (všechny druhy vojsk) citrónově žlutá arabská číslice
119  spojovací oddíly armád citrónově žlutá arabská číslice
120  spojovací oddíly armádních skupin citrónově žlutá arabská číslice
121  spojovací pluky armád citrónově žlutá arabská číslice
122  spojovací oddíly skupin armád citrónově žlutá arabská číslice
123  spojovací pluky skupin armád citrónově žlutá arabská číslice
124  spojovací oddíly tankových skupin citrónově žlutá arabská číslice
125  velitelský spojovací pluk 40  citrónově žlutá arabská číslice
126  velitelský spojovací pluk 601  citrónově žlutá arabská číslice
127  spojovací pluk pro zvláštní účely 618  citrónově žlutá arabská číslice
128  spojovací pluky tankových armád 1-5 citrónově žlutá "Pz" v latinském stylu s arabskou číslicí
129  všechny štáby a útvary samostatných spojovacích jednotek pozemního vojska služebně podřízené velitelům samostatných spojovacích jednotek citrónově žlutá "FN" v latinském stylu
130  všechny štáby a útvary odposlechu stejně jako telefonního a rádiového dozoru bez ohledu na jejich podřízenost citrónově žlutá "A" v latinském stylu
131  všechny štáby a útvary samostatných armádních spojovacích jednotek pokud nejsou uvedeny pod čísly 117 až 130  citrónově žlutá "H" v latinském stylu
132   -     
150  odpadá.    
 
Železniční jednotky
151  železniční ženijní pluky (mírové jednotky) černá "E" v gotickém stylu s arabskou číslicí
152  železniční ženijní pluky (mobilizované jednotky) černá "E" v latinském gotickém stylu s arabskou číslicí
153  štáby železničních ženijních pluků pro zvláštní účely černá "E" v latinském gotickém stylu s arabskou číslicí
154  štáby železničních ženijních praporů pro zvláštní účely černá "E" v latinském gotickém stylu s arabskou číslicí
155  železniční ženijní roty (mírové jednotky) černá "E" v gotickém stylu s arabskou číslicí
156  železniční ženijní roty (mobilizované jednotky) černá "E" v latinském gotickém stylu s arabskou číslicí
157  železniční ženijní stavební roty ocelových konstrukcí černá "E" v latinském gotickém stylu s arabskou číslicí
158  železniční roty pro stavbu pilot černá "E" v latinském gotickém stylu s arabskou číslicí
159  železniční provozní roty černá "E" v latinském gotickém stylu s arabskou číslicí
160  železniční vodárenské roty černá "E" v latinském gotickém stylu s arabskou číslicí
161  železniční stavební štáb černá "E" v latinském gotickém stylu s arabskou číslicí
162  železniční stavební prapory černá "E" v latinském gotickém stylu, skřížený rýč a krumpáč s arabskou číslicí
163  velké železniční ženijní automobilní kolony černá "E" v latinském gotickém stylu s arabskou číslicí
164  lanovkové provozní roty černá "E" v latinském gotickém stylu s arabskou číslicí
165  útvary polní dráhy černá "E" v latinském gotickém stylu s arabskou číslicí
166  železniční ženijní parkové roty černá E s arabskou číslicí
 
Železniční provozní jednotky:
167  velitelství polní dráhy černá "FEK" EB v gotickém stylu s arabskou číslicí
168  provozní oddíly polní dráhy černá "FEB" EB v gotickém stylu s arabskou číslicí
169  strojní oddíly polní dráhy černá "FEM" EB v gotickém stylu s arabskou číslicí
170  opravárenské oddíly polní dráhy černá "FEW" EB v gotickém stylu s arabskou číslicí
171  železniční provozní roty černá "EBK" EB v gotickém stylu s arabskou číslicí
172  polní výcvikové prapory pro velitelství polních drah černá "FAB" EB v gotickém stylu s arabskou číslicí
 
Technické jednotky:
173  velitel technického vojska černá "KT" v gotickém stylu s arabskou číslicí
174  odpadá
175  technické prapory a roty černá "T" v gotickém stylu s arabskou číslicí
176  roty železničních elektráren (na vagonech) černá "TK" v latinském stylu s arabskou číslicí
177  čety pro technické plyny černá "TG" v latinském stylu s arabskou číslicí
178  útvary strojní techniky černá "TM" v latinském stylu s arabskou číslicí
 
Kartografické a topografické jednotky:
179  štáby topografických pluků jasně červená "V" v gotickém stylu s arabskou číslicí
180  kartografické a topografické oddíly a baterie jasně červená "V" v gotickém stylu s arabskou číslicí
181  kartografické služebny jasně červená "VK" v gotickém stylu s arabskou číslicí
182  magnetometrické jednotky a stanice jasně červená "VM" v gotickém stylu s arabskou číslicí
183  fotogrammetrické jednotky jasně červená "V" v gotickém stylu s arabskou číslicí
 
Propagandistické jednotky:
184  propagandistické oddíly a roty světle šedá arabská číslice
 
b) Týlové jednotky:

Zásobovací jednotky:
185  vyšší velitelé zásobovacích jednotek bledě modrá "HK" v latinském stylu s arabskou číslicí
186  inspektoři zásobování pozemních vojsk bledě modrá "J" v latinském stylu s arabskou číslicí
187  velitel armádních zásobovacích jednotek bledě modrá "A" v latinském stylu s arabskou číslicí
188  velitel sborových zásobovacích jednotek bledě modrá římská číslice armádního sboru
 
Automobilní dopravní jednotky:
189  štáby automobilních dopravních pluků pro zvláštní určení bledě modrá "KT" v latinském stylu s arabskou číslicí
190  automobilní rekognoskační čety bledě modrá "KT" v latinském stylu s arabskou číslicí
191  automobilní dopravní oddíly bledě modrá "KT" v latinském stylu s arabskou číslicí
192  automobilní dopravní roty bledě modrá "KT" v latinském stylu s arabskou číslicí
193  opravárenské čety (automobilní dopravní oddíly) bledě modrá "KT" v latinském stylu s arabskou číslicí
 
Automobilní jednotky:
194  automobilní oddíly bledě modrá "KF" v latinském stylu s arabskou číslicí
195  štáby automobilních oddílů pro zvláštní určení bledě modrá "KF" v latinském stylu s arabskou číslicí
196  automobilní opravárenské čety bledě modrá "KF" v latinském stylu s arabskou číslbr /icí
197  automobilní roty bledě modrá "KF" v latinském stylu s arabskou číslicí
 
Zásobovací jednotky:
198  štáby zásobovacích pluků pro zvláštní účely bledě modrá "NR" v latinském stylu s arabskou číslicí
199  náčelník zásobování divize bledě modrá "D" v gotickém stylu s arabskou číslicí
200  zásobovací štáby pro zvláštní učely bledě modrá "N" v latinském stylu s arabskou číslicí
201  štáby překladišť bledě modrá "N" v latinském stylu s arabskou číslicí
202  automobilní přejímací štáby bledě modrá "N" v latinském stylu s arabskou číslicí
203  velitelství automobilních přeprav bledě modrá "N" v latinském stylu s arabskou číslicí
204  omnibusové kolony bledě modrá "N" v latinském stylu s arabskou číslicí
205  automobilní kolony, palivové kolony bledě modrá "N" v latinském stylu s arabskou číslicí
206  sklápěčkové kolony, termokontejnerové kolony, chladírenské roje bledě modrá "N" v latinském stylu s arabskou číslicí
207  vozatajské oddíly bledě modrá arabská číslice
208  oddíly zásobovacích kolon bledě modrá "N" v latinském stylu s arabskou číslicí
209  vozatajské kolony bledě modrá "N" v latinském stylu s arabskou číslicí
210  čety kladečů kolejnic bledě modrá "NS" v latinském stylu s arabskou číslicí
211  prapory horských nosičů bledě modrá "NG" v latinském stylu s arabskou číslicí
212  soumarské kolony bledě modrá "NT" v latinském stylu s arabskou číslicí
213  lehké horské automobilní kolony bledě modrá "NG" v latinském stylu s arabskou číslicí
214  zásobovací prapory bledě modrá "N" v latinském stylu s arabskou číslicí
215  zásobovací roty a čety bledě modrá "N" v latinském stylu s arabskou číslicí
216  hospodářské roty bledě modrá "W" v latinském stylu s arabskou číslicí
217  palivové intendanční roty a intendanti bledě modrá "B" v latinském stylu s arabskou číslicí
218  palivové čerpací skupiny bledě modrá "B" v latinském stylu s arabskou číslicí
219  palivové akviziční roje bledě modrá "B" v latinském stylu s arabskou číslicí
220  skupiny pro výrobu palivového dřeva bledě modrá "T" v latinském stylu s arabskou číslicí
221  muniční intendanční roty a intendanti bledě modrá "MW" v latinském stylu s arabskou číslicí
222  prapory ženijních parků, prapory stavebních parků bledě modrá "P" v latinském stylu s arabskou číslicí

Intendanční jednotky:
223  proviantní úřady bledě modrá "V" v latinském stylu s arabskou číslicí
224  proviantní služebny bledě modrá "V" v latinském stylu s arabskou číslicí
225  proviantní sklady pozemní armády a jejich pobočky bledě modrá "V" v latinském stylu s arabskou číslicí
226  školní štáby polních kuchyní bledě modrá "V" v latinském stylu s arabskou číslicí
227  pekařské roty bledě modrá "V" v latinském stylu s arabskou číslicí
228  armádní chladírenské stanice bledě modrá "V" v latinském stylu s arabskou číslicí
229  řeznické oddíly a roty bledě modrá "V" v latinském stylu s arabskou číslicí
230  oděvní stanice a služebny bledě modrá "V" v latinském stylu s arabskou číslicí
231  mobilní obuvnická správkařská dílná bledě modrá "V" v latinském stylu s arabskou číslicí
232  čety oprav oděvů železničního vojska bledě modrá "V" v latinském stylu s arabskou číslicí
233  dílny oprav oděvů pozemního vojska bledě modrá "V" v latinském stylu s arabskou číslicí
234  správa majetku pozemních vojsk bledě modrá "V" v latinském stylu s arabskou číslicí

Zdravotnické jednotky:
235  štáby zdravotnických oddílů pozemního vojska chrpově modrá "A" v latinském stylu s arabskou číslicí
236  vojenské nemocniční oddíly a vojenské nemocnice chrpově modrá arabská číslice
237  nemocnice lehce nemocných a lázeňské nemocnice pozemního vojska chrpově modrá arabská číslice
238  zásobovací oddíly vojenských nemocnic chrpově modrá arabská číslice
239  oddíly dopravy nemocných chrpově modrá arabská číslice
240  čety sanitních automobilů chrpově modrá arabská číslice
241  zdravotnické roty a čety chrpově modrá arabská číslice
242  polní nemocnice chrpově modrá arabská číslice
243  nemocniční čety chrpově modrá arabská číslice
244  desinfekční čety chrpově modrá arabská číslice
245  čety nemocničních vlaků chrpově modrá arabská číslice
246  instrukční družstva pro malárii chrpově modrá arabská číslice
247  dekontaminační roty chrpově modrá arabská číslice
248  zdravotnické parky chrpově modrá arabská číslice
249  výdejny zdravotnického materiálu chrpově modrá arabská číslice
 
Veterinární jednotky:
250  veterinární roty karmínová arabská číslice
251  koňské dopravní roty a kolony karmínová arabská číslice
252  koňské parky karmínová arabská číslice
253  koňské nemocnice karmínová arabská číslice
254  veterinární akviziční stanice karmínová arabská číslice
255  veterinární parky karmínová arabská číslice

Výzbrojní jednotky:
256  inspektoři pozemních vojsk pro výzbroj oranžová "Fz" v latinském stylu
257  štáby zbrojní služby pro zvláštní účely oranžová "Fz" v latinském stylu
258  polní zbrojní parkové prapory oranžová "Fz" v latinském stylu
259  polní zbrojní prapory a roty oranžová "Fz" v latinském stylu
260  polní zbrojní automobilní kolony oranžová "Fz" v latinském stylu
261  velitelství parků oranžová "Fz" v latinském stylu
262  armádní strojní parky oranžová "Fz" v latinském stylu
263  strojní parky oranžová "Fz" v latinském stylu
264  armádní zbrojní parky oranžová "Fz" v latinském stylu
265  zbrojní sklady oranžová "Fz" v latinském stylu
266  intendantura vyzbrojování municí oranžová "Fz" v latinském stylu
267  polní opravárenské útvary oranžová "Fz" v latinském stylu
268  zbrojní automobilní opravárenské čety oranžová "Fz" v latinském stylu
269  zbrojní dílny oranžová "Fz" v latinském stylu
270  družstva pro měření úsťové rychlosti zbrojních jednotek oranžová "Fz" v latinském stylu
271  hodinářská družstva oranžová "Fz" v latinském stylu

Automobilní parkové jednotky:
272  automobilní parky pozemního vojska růžová "J" v gotickém stylu s arabskou číslicí
273  vyšší velitelé automobilních parků růžová "J" v gotickém stylu s arabskou číslicí
274  armádní automobilní oblasti růžová "J" v gotickém stylu s arabskou číslicí
275  štáby automobilních dílenských pluků růžová "J" v gotickém stylu s arabskou číslicí
276  automobilní parky růžová "J" v gotickém stylu s arabskou číslicí
277  automobilní parkové roty pro zvláštní účely růžová "J" v gotickém stylu s arabskou číslicí
278  parky autodílen růžová "J" v gotickém stylu s arabskou číslicí
279  opravárenské roty a čety růžová "J" v gotickém stylu s arabskou číslicí
280  štáby oddílů autodílen růžová "J" v gotickém stylu s arabskou číslicí
281  roty mobilních autodílen růžová "J" v gotickém stylu s arabskou číslicí
282  tanková dílenská družstva růžová "J" v gotickém stylu s arabskou číslicí
283  oddíly tankových dílen růžová "J" v gotickém stylu s arabskou číslicí
284  tankové vyprošťovací roty růžová "J" v gotickém stylu s arabskou číslicí
285  skupiny náhradních dílů pro auta růžová "J" v gotickém stylu s arabskou číslicí
286  skupiny pro pneumatiky růžová "J" v gotickém stylu s arabskou číslicí
287  skupiny protektorování pneumatik růžová "J" v gotickém stylu s arabskou číslicí
288  ústřední sklad náhradních dílů růžová "J" v gotickém stylu s arabskou číslicí
289  sklad pásů pro tahače růžová "J" v gotickém stylu s arabskou číslicí
290  sklad náhradních dílů pro tanky růžová "J" v gotickém stylu s arabskou číslicí
291  automobilní odtahové čety růžová "J" v gotickém stylu s arabskou číslicí
292  dopravní kolony růžová "J" v gotickém stylu s arabskou číslicí


293 

Technické roty (pozemní stavby)
a vodárenské jednotky:


černá

"ozubené kolo" s arabskou číslicí
 
Pořádkové jednotky:
294  velitelství polních myslivců (OKW) bílá "Fj" v latinském stylu s arabskou číslicí
295  prapory polních myslivců (OKW) bílá "Fj" v latinském stylu s arabskou číslicí
296  oddíly a roty polního četnictva oranžovočervená arabská číslice
297  družstva polního četnictva oranžovočervená arabská číslice
297a frontové roztřiďovací stanice bledě modrá "FLST" v latinském stylu s arabskou číslicí
 
Polní pošta:
298  štáby náčelníků armádní polní pošty tmavě zelená
(citrónově žlutá)
"FP" v latinském stylu na náramenících
299  armádní poštovní stanice tmavě zelená
(citrónově žlutá)
"FP" v latinském stylu na náramenících
300  hlavní stanice polní pošty tmavě zelená
(citrónově žlutá)
"FP" v latinském stylu na náramenících
301  stanice polní pošty tmavě zelená
(citrónově žlutá)
"FP" v latinském stylu na náramenících
302  poštovní úřady tmavě zelená
(citrónově žlutá)
"FP" v latinském stylu na náramenících

Zajišťovací jednotky:
303  velitelé oblastí bílá "S" v latinském stylu s arabskou číslicí
304  velitelé ochrany armádního týlu bílá "K" v latinském stylu s arabskou číslicí
305  vrchní polní velitelství bílá "K" v latinském stylu s arabskou číslicí
306  polní velitelství bílá "K" v latinském stylu s arabskou číslicí
307  krajská velitelství bílá "K" v latinském stylu s arabskou číslicí
308  štáby zajišťovacích pluků bílá "S" v latinském stylu s arabskou číslicí
309  štáby zajištění železničních úseků bílá "ES" v latinském stylu s arabskou číslicí
310  štáby zajištění železnic bílá "EB" v latinském stylu s arabskou číslicí
311  zajišťovací prapory bílá "S" v latinském stylu s arabskou číslicí
312  zajišťovací pluky bílá "S" v latinském stylu s arabskou číslicí
313  dopravní zajišťovací útvary bílá "TS" v latinském stylu s arabskou číslicí
314  štáby zemských střeleckých pluků bílá "L" v latinském stylu s arabskou číslicí
315  zemské střelecké prapory bílá "L" v latinském stylu s arabskou číslicí
316  tajná polní policie tmavě zelená
(bledě modrá)
"GFP" v latinském stylu
317  útvary zajateckých táborů OKH bílá "KG" v latinském stylu s arabskou číslicí
318  velitelé zajateckých táborů na východě bílá "KG" v latinském stylu s arabskou číslicí
319  oblastní velitelé zajateckých táborů bílá "KG" v latinském stylu s arabskou číslicí
320  armádní sběrné stanice zajatců bílá "KG" v latinském stylu s arabskou číslicí
321  dočasné zajatecké tábory, trvalé zajatecké tábory bílá "KG" v latinském stylu s arabskou číslicí

Ostatní jednotky a služebny

Zpravodajské útvary:
322  zpravodajská velitelství bílá "Abw." v latinském stylu s arabskou číslicí
323  zpravodajské jednotky bílá "Abw." v latinském stylu s arabskou číslicí
324  stanice pobřežní dopravy bílá "Abw." v latinském stylu s arabskou číslicí
 
Služebny pozemního vojska pro dopravu:
325  generálové dopravních záležitostí černá "Tr" T v latinském stylu s arabskou číslicí
326  vojenská dopravní ředitelství černá "Tr" T v latinském stylu s arabskou číslicí
327  německý dopravní zmocněnec černá "Tr" T v latinském stylu s arabskou číslicí
328  zmocněný dopravní důstojník černá "Tr" T v latinském stylu s arabskou číslicí
329  dopravní velitelství černá "Tr" T v latinském stylu s arabskou číslicí
330  venkovní služebny dopravních velitelství černá "Tr" T v latinském stylu s arabskou číslicí avšak s číslem příslušného dopravního velitelství
331  štáby dopravních svazků černá "Tr" T v latinském stylu s arabskou číslicí
332  nádražní velitelství dle zbraně černá číslo správcovského útvaru
333  velitelství pro vykládání nákladů černá "Tr" T v latinském stylu s arabskou číslicí
334  rozdělovací stanice černá "Tr" T v latinském stylu s arabskou číslicí
335  oddíly polních vodních cest černá "W" T v latinském stylu s arabskou číslicí
 
Podpůrné útvary:
336  štáby oddílů podpory pozemního vojska bledě modrá "VB" v latinském stylu s arabskou číslicí
337  roty podpory pozemního vojska bledě modrá "VB" v latinském stylu s arabskou číslicí

Dozorčí služba:
338  družstva dozorčí služby pro zvláštní účely pozemního vojska bílá "St" v latinském stylu s arabskou číslicí
339  velitelé dozorčí služby pro osobní dopravu pozemního vojska bílá "St" v latinském stylu s arabskou číslicí
340  vlakové strážní oddíly bílá "St" v latinském stylu s arabskou číslicí
341  velitelé pro dohled nad dovolenkami bílá "St" v latinském stylu s arabskou číslicí
342  sběrné roty pro dovolenkáře bílá "St" v latinském stylu s arabskou číslicí
343  nádražní strážní roty bílá "St" v latinském stylu s arabskou číslicí

Polní vězeňská zařízení:
344  polní vězeňské oddíly (kmenový personál) dle zbraně číslo posledního útvaru
345  polní vězeňské tábory (kmenový personál) dle zbraně číslo posledního útvaru
346  polní speciální prapory (kmenový personál) bílá žádné označení útvaru
347  mobilní armádní věznice dle zbraně číslo posledního útvaru
347a válečné vojenské vazební věznice (kmenový personál) dle zbraně číslo posledního útvaru
347b válečné vojenské věznice (kmenový personál) dle zbraně číslo posledního útvaru

Polní rekonvalescenstní útvary:
348  polní rekonvalescentní roty (kmenový personál) bílá "FG" v latinském stylu s arabskou číslicí
 
Služebny vojenské kartografie a topografie:
349  vyšší důstojníci vojenské kartografie a topografie jasně červená "V" v latinském stylu s arabskou číslicí
350  vojenské kartografické a topografické úřady jasně červená "V" v latinském stylu s arabskou číslicí
351  družstva vojenské geografie jasně červená "V" v latinském stylu s arabskou číslicí
352  sklady map jasně červená "V" v latinském stylu s arabskou číslicí
 
Školní jednotky polní armády a polních škol:
353  armádní zbrojní školy dle zbrojní školy "AS" v latinském stylu s arabskou číslicí armády
 
Územní velitel, který zároveň neplní funkci velitelství:
354  a) vojenský velitel dle kmenové jednotky bílá strojně vyšívaná armádní orlice
b) velitel branné moci
c) němečtí generálové u velitelství spojeneckých armád
d) zplnomocnění generálové
e) velitel v operační zóně nebo operačním pásmu
f) náčelníci armádních nebo vojenských misí

 Zdroj: National Archives Record Group 242 – Publication T78 – Roll 398 – Document group H1/36