Rozkaz vydaný Organizačním oddělením Velitelství pozemní armády (Org.Abt./OKH) o znovuzavedení viditelného označování útvarů polní armády. Měl umožnit rychlou identifikaci armádního personálu vojenskou policií, kterýžto požadavek převážil nad snahou pokud možno co nejvíce ztížit nepříteli identifikaci druhů vojsk, které proti němu stojí.

 

 

Zdroj: National Archives Record Group 242 – Publication T78 – Roll 398 – Document group H1/36