Posolstvo poľného maršála Montgomeryho vojakom vydané 17.9.1944, kedy spojenecká 1. vzdušná výsadková armáda a britský XXX. zbor zahájili operáciu Market Garden.

21. SKUPINA ARMÁD

OSOBNÉ POSOLSTVO VRCHNÉHO VELITEĽA

(PREČÍTAŤ VŠETKÝM JEDNOTKÁM)

1. Dnes, 17. Septembra, si prajem prehovoriť k všetkým vojakom v skupine armád, ktorej velím.

2. Akú zmenu doznala scéna od doby, keď som k vám naposledy hovoril dňa 21 Augusta. Vtedy sme postupovali k Seine, potom čo sme predtým rozhodným spôsobom porazili nemecké armády v Normandii. Dnes je Seina ďaleko za nami; Spojenci vytlačili nepriateľa prakticky z celého Francúzska a Belgicka, s výnimkou niekoľkých malých miest, a teraz stojíme pred bránami Nemecka.
A po svojom veľkolepom energickom postupe na sever od Seiny ste priniesli rýchlu úľavu svojím rodinám a milovaným osobám v Anglicku, keď ste za zmocnili odpaľovacích rámp pre lietajúce bomby.
V krátkej dobe sme postúpili o veľkú vzdialenosť a mnohého sme dosiahli. Celkový počet zajatých nepriateľov teraz činí takmer 400 000, a bude ich oveľa viac spolu s tými, ktorí sú obkľúčení v prístavoch v Bretónsku a u Pas de Calais a ešte stále sa bránia.
Nepriateľ utrpel obrovské ľudské a materiálne straty. Je otázkou, ako dlho ešte bude môcť pokračovať v boji.

3. Len zriedkakedy došlo v dejinách k tak významnému sledu historických udalostí v tak krátkom časovom rozmedzí.
Máte všetky dôvody k tomu, aby ste boli hrdí na vykonané činy.
Povedzme si :

"Bolo to dielo božie a v našich očiach sa stáva zázrakom."

4. A teraz sa Spojenci blížia k nacistickému Nemecku z východu, z juhu a zo západu; jeho satelitné štáty hodili uteráky do ringu – mali po krk nacistov a teraz bojujú na našej strane. Na mnohých miestach bojujú naši americkí spojenci už na nemeckej pôde. Čoskoro tam budeme všetci.

5. Nacistickí vodcovia rozkázali ľudu, aby sa bil až do posledného dychu a bránil každý kúštiček zeme. Je to veľmi prirodzený rozkaz a v podobnej situácii by sme urobil to isté.
Avšak vydávanie rozkazov nestačí; sú potrební dobrí a verní ľudia, aby ich vykonali.
Prevažná časť nemeckého ľudu vi, že jeho situácia je už beznádejná, a toto presvedčenie bude silnieť s tým, ako budeme postupovať hlbšie do Nemecka; ľudia si sotva ešte budú priať pokračovanie bojov.

6. Nech sú v Nemecku vydávané akékoľvek rozkazy a nech sa podľa nich rozvíja akákoľvek činnosť, teraz už žiadne ľudské úsilie nemôže zabrániť úplnej a konečnej porážke nemeckých ozbrojených síl; ich osud je istý a ich porážka bude absolútna. Víťazný pokrik teraz znie:

"Dopredu do Nemecka."

7. Veľa šťastia vám všetkým a dobrý lov v Nemecku.

B. L. Montgomery
Poľný maršal
Vrchný veliteľ 21. skupiny armád

Belgicko 17. September 1944

Zdroj: Saunders,Tim: Pekelná dálnice: Operace „Market Garden“, Jota, Brno, 2003, s. 14