Dne 21. července 1944 po neúspěšném atentátu na Hitlera pronesl Hermann Göring k příslušníkům Luftwaffe následující řeč:

Kamarádi z letecké zbraně!

    Plukovník hrabě Stauffenberg spáchal ve čtvrtek z rozkazu bídné kliky bývalých generálů, kteří museli být vyhnáni pro své stejně zbabělé jako špatné vedení, nepředstavitelně ničemný vražedný útok na našeho Vůdce. Vůdce byl všemohoucí Prozřetelností jako zázrakem zachráněn.

    Tito zločinci se nyní pokoušejí jako usurpátoři falešnými rozkazy zanést zmatek do vojska. Proto nařizuji: V Říši vede z mého rozkazu generaloberst Stumpf jako vrchní velitel letecké flotily Říše všechny svazy letecké zbraně na říšském území. Jenom mých a jeho rozkazů smí být uposlechnuto.

    Říšský vedoucí SS Himmler musí být na požádání co nejúčinněji podporován všemi služebnami letecké zbraně. Kurýrní lety nechť kterýmikoli stroji, smí být prováděny jenom s mým nebo jeho dovolením.

    Důstojníci a vojáci všech hodností a stejně tak i civilní osoby, kteří hájí tyto zločince a přicházejí k vám, aby vás přemluvili pro svůj bídný záměr, musí být ihned zatčeni a zastřeleni.

    Kde vy sami budete nasazeni k vyhubení těchto zrádců, musíte zakročit bezohledně. Jsou to titíž bídníci, kteří se pokoušejí zradit a sabotovat frontu!

    Důstojníci, kteří se zúčastnili tohoto zločinu, se stavějí mimo svůj národ, mimo brannou moc, mimo všechnu vojáckou čest, mimo přísahu a věrnost. Jejich zničení dá nám novou sílu. Proti této zradě staví letecká zbraň svou věrnost, kterou přísahala a vřelou lásku k Vůdci a své bezohledné nasazení pro vítězství. Ať žije náš Vůdce, jemuž všemohoucí Bůh dnes tak viditelně požehnal!

Zdroj: Národní práce, 21.7.1944, s. 2.