Po neúspešném atentátu na Adolfa Hitlera z 20. července 1944 pronesl Karl Dönitz k příslušníkům Kriegsmarine tento projev:

Mužové válečného námořnictva!

    Svatý hněv a bezmezná zuřivost naplňuje nás nad zločineckým útokem, kterým měl být zmařen život našeho milovaného Vůdce. Prozřetelnost rozhodla jinak. Zaštítila Vůdce, ochránila ho a tím neopustila naši německou vlast v osudovém boji.

    Šílená malá klika generálů, která nemá nic společného s naším statečným vojskem, podnítila ve zbabělé proradnosti tuto vraždu a tak spáchala nejničemnější zradu na Vůdci a na německém národu. Neboť tito padouši jsou jenom pomahači našich nepřátel, jimž slouží v bezcharakterním, zbabělém a falešném chytráctví.

    Ve skutečnosti však jejich hloupost bezmezná. Myslí, že odstraněním Vůdce by nás mohli osvobodit od našeho tvrdého, ale nezměnitelného osudového boje, a nevidí ve své zaslepené bojácné omezenosti, že svým zločineckým skutkem by nás uvrhli do děsného zmatku a bezbranné by nás uvrhli do děsného zmatku a bezbranné by nás vydali našim nepřátelům. Důsledkem toho bylo by vyhubení našeho národa, zotročení našich mužů, hlad a bezmezná bída. Náš národ by prožíval dobu nevýslovného neštěstí. Nekonečně krutější a těžší může být i nejtvrdší doba jakou nám může přinést náš nynější boj.

    Učiníme přítrž počínání těchto zrádců. Válečné námořnictvo stojí věrno své přísaze v osvědčené věrnosti při Vůdci, bezpodmínečně ve své pohotovosti k nasazení a k boji. Aby bylo znemožněno jakékoliv oklamání podvodnými pokyny, přijímá rozkazy jenom ode mne, vrchního velitele válečného námořnictva a od svých vlastních vojenských velitelů. Bezohledně zničí každého, z koho se vyklube zrádce.

    Ať žije náš Vůdce Adolf Hitler!


Zdroj: Národní práce, 21.7.1944, s. 1.