V časopise Istoričeskij archiv bylo v roce 1993 publikováno několik zajímavých dokumentů, které se týkají vývoje sovětských tanků a sovětského hodnocení ukořistěných německých tanků.

Sověti měli od začátku války v roce 1941 kvalitativní převahu nad Němci se svými tanky T-34 a KV-1. O tu ale přišli v roce 1943, kdy se na scéně objevily německé Tigery a Panthery. Sověti několik z nich ukořistili a podrobili je důkladným testům, při kterých vyšlo najevo, že bude nutné modernizovat stávající sovětské tanky.

10. dubna 1943 hlásil Stalinovi lidový komisař tankového průmyslu Malyšev, že u Němců se objevil nový tank T-VI (tak Sověti označovali Tiger), a že současné sovětské tankové a protitankové kanony ráže 76 a 122 mm nebudou schopny prorazit jeho pancíř ze vzdálenosti větší než 400-500 metrů.

Naopak, k sovětskému zděšení, 88 mm kanon Tigeru dokázal při testech s použitím protipancéřového granátu prorazit čelní pancíř T-34 i KV-1 ze vzdálenosti 1500 metrů (viz výsledky testů)

Sověti proto přišli s novou řadou T-34/85 s 85 mm kanonem a nový těžký tank IS, pro který se původně plánoval 85 mm kanon, byl nakonec vyzbrojen kanonem ráže 122 mm. Německé kanony 7,5 cm KwK 42 L/70 u Pantheru a 8,8 cm KwK 43 L/71 u Tigeru II byly ale přesto výkonnější než jejich sovětské protějšky.

30. srpna 1944 hodnotil ve své zprávě pro Stalina a Žukova známý sovětský tankový expert P.A. Rotmistrov sovětské tanky ve srovnání s německými v nepříliš růžových barvách takto:

Celkově je tank T-34 slabší než tank T-V [Panther], zvláště zaostává výzbroj T-34 - kanon 85 mm neprorazí čelní zešikmený plát T-V z libovolné vzdálenosti, zatímco tank T-V prorazí čelní pancíř T-34 až ze vzdálenosti 2 km.

Težký tank [IS-2] je po stránce pancéřování roven tanku T-VI [Tiger] a je o něco horší nežTigr královský’ [Königtiger - Tiger II]. Kanon 122 mm namontovaný na IS je několikrát lepší než kanon T-VI a přibližně rovnocenný kanonuTigra královského.
Samohybné dělo Ferdinand je po stránce pancéřování před všemi našimi tanky.

Tanky T-34 Rotmistrov dokonce označil za „morálně zastaralé“ a samohybná děla SU-85 a SU-122 za chybně navržená. (viz text)

Zpráva lidového komisaře tankového průmyslu SSSR V.A. Malyševa
"O novém německém tanku T-VI ("Tiger")"

10. dubna 1943
Přísně tajné

Soudruhu Stalinovi,
soudruhu Molotovovi

U Němců se objevil nový těžký tank T-VI ("Tiger"). Tank T-VI má pancéřování tloušťky: čelní 110 mm, boční 82 mm, zadní 82 mm, věž přední část 110 mm, bok věže 82 mm. Je vyzbrojen kanonem ráže 88 mm s úsťovou rychlostí střely 830-850 m/s. 

Tank je přizpůsoben provozu pod vodou do hloubky 4 metrů. Motor Maybach, benzínový, výkon 650 HP. Hmotnost je zhruba 54-58 tun.

Mohutné pancéřování a výzbroj a také přizpůsobení pro provoz pod vodou ukazuje, že tento tank bude určen k průlomům opevněných pásem a k boji s našimi tanky T-34 a KV. 

Naše stávající protitankové a tankové kanony (76 a 122 mm) nejsou schopny prorazit pancíř tanku T-VI z větší vzdálenosti než 400-500 metrů (a čelo tanku ze vzdálenosti 200-300 metrů).

Pro úspěšný boj s tankem T-VI je nutné:

1. zkompletovat kanon M-30 ráže 122 mm s samohybným dělem SU-122 a kumulativní municí

2. Neodkladně přikázat lidovému komisariátu výzbroje překonstruovat dosavadní protiletadlový kanon ráže 85 mm na protitankový a tankový a připravit jeho sériovou výrobu.

3. Lidovému komisariátu tankového průmyslu zadat úkol neodkladně vyrobit modely s použitím 85 mm kanonu pro samohybné dělo na bázi tanku T-34 a pokusit stejný kanon využít v tanku KV a IS. 

4. Nedkladně přikázat lidovému komisariátu výroby střeliva připravit výrobu protipancéřových granátů pro kanony 85 mm a 152 mm (ML-20).

5. Ženijní správě RA dát úkol vyzkoušet účinnost našich protitankových min na pojezdovou část a spodek tanku T-VI. 

V. Malyšev

Zpráva Vojenského sovětu tankových a mechanizovaných vojsk Rudé armády o výsledcích testů německého tanku T-VI

4. května 1943
Přísně tajné

Lidovému komisaři obrany,
maršálu Sovětského svazu,
soudruhu Stalinovi

Předkládám: výsledky testů ostřelování německého tanku T-VI

Ve dnech 24.-30. dubna tohoto roku byly na zkušebním tankovém polygonu Hlavní tankové správy RA provedeny zkoušky ostřelování německého tanku T-VI z dělostřeleckých systému ve výzbroji RA. Byla vyzkoušena také střelba z 88 mm kanonu tanku T-VI na pancíře tanků T-34 a KV-1.

Výsledky ostřelování tanku T-VI

Boční, zadní a věžní pancíř tanku T-VI o tloušťce 82 mm proráží při střelbě pod přímým úhlem:

1. Podkaliberní granát 45 mm protitankového kanonu vz. 1942 ze vzdálenosti 350 metrů

2. Podkaliberní granát 45 mm tankového kanonu vz. 1937 ze vzdálenosti 200 metrů

3. Protipancéřový průbojný granát 57 mm protitankového kanonu ZIS-2 ze vzdálenosti 1000 metrů

4. Protipancéřový granát 85 mm protiletadlového kanonu ze vzdálenosti 1500 metrů

5. Protipancéřový průbojný granát 57 mm anglického tankového kanonu ze vzdálenosti 600 metrů

6. Protipancéřový průbojný granát 57 mm anglického protitankového kanonu ze vzdálenosti 1000 metrů

7. Protipancéřový průbojný granát 75 mm amerického tankového kanonu ze vzdálenosti 600 metrů

8. Čelní pancíř tanku T-VI o tloušťce 100 mm proráží protipancéřový granát 85 mm protiletadlového kanonu ze vzdálenosti 1000 metrů

Ostřelování bočního 82 mm pancíře tanku T-VI ze vzdálenosti 200 metrů 76 mm kanonem F-34 ukázalo, že protipancéřové granáty tohoto kanonu jsou slabé a při nárazu na pancíř tanku se deformují a neproráží ho.

Podkaliberní 76 mm granáty také neprobíjejí čelní 100 mm pancíř tanku T-VI ze vzdálenosti 500 metrů.

Protitankové pušky ve výzbroji RA pancíř tanku T-VI neproráží.

Pokusné protitankové pušky systému Bloom proráží 82 mm pancíř tanku T-VI ze vzdálenosti 100 metrů pri úsťové rychlosti střely 1500 m/s. 

Kanon tanku T-VI ráže 88 mm protipancéřovým granátem probíjí pancíře našich tanků ze vzdálenosti:

1. Nejsilnější část trupu tanku T-34 - přední nosník (litý, tloušťka 140 mm) a také čelní i věžní pancíř ze vzdálenosti 1500 metrů.

2. Nejsilnější čelní část trupu tanku KV-1 o tloušťce 105 mm ze vzdálenosti 1500 metrů

Pro zabezpečení tankových a mechanizovaných jednotek prostředky pro boj s tanky T-VI vás prosím o:

1. Uložit lidovému komisariátu tankového průmyslu (s. Zalcman) montovat na tanky T-34 kanony ráže 57 mm (ZIS-4). Počítat s tímto kanonem na 2-3 tanky z deseti. Současně zavázat lidový komisariát výroby střeliva a Hlavní dělostřeleckou správu RA v co nejkratší době zajistit výrobu 57 mm tříštivo-trhavých nábojů.

2. Dát příkaz lidovému komisáriátu výroby střeliva a Hlavní dělostřelecké správě RA urychleně vypracovat:

a) protipancéřový průbojný náboj pro 76 mm tankový kanon F-34 schopný prorazit 82 mm pancíř tanku T-VI ze vzdálenosti ne méně než 600 metrů.

b) podkaliberní náboj pro 76 mm tankový kanon F-34 schopný prorazit čelní 100 mm pancíř tanku T-VI ze vzdálenosti 500 metrů.

3. Uložit lidovému komisariátu tankového průmyslu (s. Zalcman) vytvořit do 1. června 1943 na základě tanku T-70 tři modely samohybných děl SU-57 s 57 mm kanony.

Vyrobené prototypy vyzkoušet během 10 dní a výsledky dodat do 10. června 1943.

4. Do 1. června 1943 vyrobit na základě SU-152 vzor samohybného děla vyzbrojeného 122 mm kanonem vz. 1931 a zajistit výrobu těchto samohybných děl, které se vyrovnají SU-152.

5. S. Grabinovi dát úkol urychleně vytvořit pro tank IS vzor výkonného tankového kanonu ráže 100 mm schopného prorážet pancíř tloušťky 120-130 mm na vzdálenost 2000 metrů.

6. Uložit lidovému komisariátu výzbroje a Hlavní dělostřelecké správě v co nejkratší době ukončit testy vzoru protitankové pušky systému Bloom a přijmout rozhodnutí o zavedení této zbraně do výzbroje Rudé armády.

7. Uložit lidovému komisariátu tankového průmyslu (s. Zalcman) namontovat 85 mm kanon na tank IS podle technicko-taktických údajů uvedených v příloze.

Prosím o Vaše rozhodnutí.
Příloha: Projekt technicko-taktických charakteristik tanku IS na 2 listech.

Zástupce velitele tankových a mechanizovaných vojsk RA
generálporučík tankových vojsk
Korobkov

Člen vojenského sovětu
generálporučík tankových vojsk
Birjukov

Zpráva zástupce velitele tankových a mechanizovaných vojsk Rudé armády P.A. Rotmistrova
"O opatřeních k zlepšení tankové techniky Rudé armády"

30. srpna 1944

Za účelem zlepšení bojové efektivity moto-mech. vojsk Rudé armády je nutno neodkladně provést následující opatření:

1. Zabezpečit převahu sovětských tanků v základních parametrech nad tanky protivníka

2. Určit nezbytné typy tanků a samohybných děl pro Rudou armádu

Ve stručnosti je dnes poměr našich a protivníkových tanků takový:

Proti tanku T-34 stojí tank T-V (Panther).

Proti těžkému tanku (IS) stojí T-VI (Tiger) a "Královský Tygr" [Tiger II].

Celkově je tank T-34 slabší než tank T-V [Panther], zvláště zaostává výzbroj T-34 - kanon 85 mm neprorazí čelní zešikmený plát T-V z libovolné vzdálenosti, zatímco tank T-V prorazí čelní pancíř T-34 až ze vzdálenosti 2 km.

Težký tank [IS-2] je po stránce pancéřování roven tanku T-VI [Tiger] a je o něco horší než "Tigr královský" [Königtiger - Tiger II]. Kanon 122 mm namontovaný na IS je o něco lepší než kanon T-VI a je přibližně rovnocenný kanonu "Tigra královského".

Samohybné dělo Ferdinand je po stránce pancéřování před všemi našimi tanky.

Z toho vyplývá, že přezbrojení tanků Rudé armády provedené v letech 1943-44 zabezpečilo pouze průměrně srovnatelné parametry našich nových tanků (modernizovaný T-34 a těžký tank) v porovnání s tanky protivníka.

V této době musí být úkolem přezbrojení také zabezpečení převahy. Naše nové tanky v pancéřování a výzbroji nemají převahu nad základními tanky protivníka.

K samohybným dělům:

Pokud jde o naše SU-85 a SU-122, je nutné je označit za špatně navržené.

Základním rozdílem samohybného děla proti tanku, na bázi kterého je vyrobeno, je výzbroj. Ráže kanonu (a jeho úsťová rychlost) na samohybném dělu má být vyšší než u tanku, ze kterého je vyrobeno.

Na našich SU jsou ale namontovány stejné kanony jako na tancích, tudíž SU se od tanků odlišují pouze horšími vlastnostmi - nemají takovou palebnou manévrovatelnost, protože na SU není otáčivá věž. A proto všechny úkoly, které se kladou na SU, mohou s větším úspěchem splnit i tanky. Je vidět, že naše SU v současném provedení nejsou potřebná, jsou vlastně jen "pokaženými tanky", jak jim žertem říkají naši tankisté.

Je očividné, že kdyby naše SU měla lepší výzbroj, jejich bojeschopnost by byla mnohem vyšší a byly by to stroje té nejvyšší třídy ve srovnání s tanky na základě kterých jsou vyrobeny.

Konstrukčním defektem našich tanků je zastaralost řady důležitých částí, a to mechanismu otáčení věže, převodovky T-34 a IS. Chybí amortizátory, převodový systém našich tanků často vyžaduje složité opravy.

Obvykle se říká, že v průběhu války se mechanismy tanků zjednodušují a že tank je hrubý stroj. Ale není tomu tak. Druhá světová válka ukazuje, že mechanismus tanků se nezjednodušuje, ale naopak se stává složitějším. Zavádějí se stabilizátory, hydropřívody pro otáčení věže, servomechanismy. Tzn. že se dělá vše pro zvýšení manévrovacích schopností a spolehlivosti tanku a vše pro ulehčení řízení tohoto bojového stroje.

Obvykle se předpokládá, že nový modernější mechanismus při závadění do sériové výroby má za následek snížení výroby tanků. Zkušenost s výrobou nového těžkého tanku ale hovoří o opaku. Spolu s velkým zvýšením manévrovatelnosti a spolehlivosti se výroba nejen že nesnížila, ale dokonce zvýšila.

To jsou tedy základní problémy.

Návrhy:

1. Jak po stránce pancéřování, tak zvláště pokud jde o výzbroj, tanky T-34 i T-44 morálně zastaraly. Střední tank musí mít kanon, který svými parametry odpovídá kanonu 122 mm. Pancéřování musí být v rozmezí 90-120 mm. Tvar tanku přibližně jako T-34.

2. Pancéřování těžkého tanku a jeho tvar neodpovídá požadavkům kladeným na stroje této třídy. Místo současného těžkého tanku je třeba uvést do provozu tank 701. Tank 701 se v dnešní době jeví jako nejlepší těžký tank ve světovém měřítku. Má pokrokový tvar podobný T-34, pancéřování do 180 mm. Přitom má kanon ráže 122 mm a převod zajištující vysoké manévrovací schopnosti. Tento tank v boji nebude překonán.

Současně je třeba se pokusit o zvýšení úsťové rychlosti kanonu ráže 122 mm a vytvoření nového náboje s cílem zvýšit rychlost střelby.

3. SU-85 a SU-122 je nutno neodkladně modernizovat, a to především zesílením výzbroje:
a) na podvozek T-34 je třeba namontovat systém ráže 100 mm
b) na podvozek těžkého tanku systém ráže 122 mm, ale se zlepšenými balistickými vlastnostmi

Jestliže vezmeme v úvahu, že základním tankem Rudé armády byl a zůstává tank T-34, potom je nutné práci na jeho generální přestavbě pokládat za nejdůležitější a prvořadý úkol. Pokud budou naznačené úkoly realizovány, můžeme počítat s velkým zvýšením bojechopnosti našich tanků a zajištěním jejich převahy nad tanky protivníka.

Maršál tankových vojsk
Rotmistrov

Zdroj: Istoričeskij archiv č. 5/1993, s. 105-114