Tvrz Eben-Emael

Belgická dělostřelecká tvrz Eben-Emael je českému čtenáři dostatečně známa. Nerad bych zde opakoval údaje, které jsou stručně dostupné i na našem webu v odpovědi Tvrz Eben-Emael. Zájemcům o podrobnější informace doporučím knihu, která je psána v češtině a obsahuje naprosto vyčerpávající popis jak tvrze samotné, tak i dobytí tvrze a zasazení do širších souvislostí. Touto knihou je Přepadení od autorské dvojice Milan Blum a Martin Ráboň (viz seznam pramenů)

Zde tedy pouze stručně: Tvrz Eben-Emael se nachází u stejnojmenné obce, severně od belgického Lutychu (Liège). Dále na sever leží známe holandské město Maastricht. Plocha tvrze je vymezena ze severu výrazným zářezem Albertova kanálu a na něj se napojujícím umělým vodním příkopem, z jihu pak příkopem s vybetonovanou protitankovou stěnou. Mimo tuto plochu se nacházely pouze tři objekty (BO 1, Canal Sud a jeden z klamných objektů). Takticky k tvrzi náležel i objekt BO pro obranu mostu v Kanne, ten ale byl s tvrzí spojen pouze telefonním kabelem.

Nějvětší „slávu“ tvrzi Eben-Emael přinesl až její pád. Brzy ráno 10. května 1940 přistály na jejím povrchu kluzáky s německými výsadkáři, kteří za použití tajné zbraně - kumulativních náloží1) - a dokonalého výcviku zničili během prvních několika minut velkou část ofenzivní výzbroje. Demoralizovaní a zmatení obránci kapitulovali druhý den ve 14:00.

Do nitra tvrze a některých bojových objektů můžete nahlédnout ve fotogalerii Eben-Emael - podzemí.
Oficiální stránky muzea: http://www.fort-eben-emael.be/
Všechny fotografie jsou pořízeny v březnu 2010.

Poznámky:
1) Použité kumulativní nálože byly dvou druhů: o hmotnosti 12,5 kg (průraznost 12-15 cm pancíře) a 50 kg (průraznost cca 25 cm pancíře nebo 35 cm železobetonu. Do připravených kluzáků bylo naloženo celkem 28 kusů velkých a stejný počet malých náloží plus obyčejné malé nálože o hmotnosti 1 kg (98 ks) a 3 kg (83 ks), tyto nálože bylo možné spojovat do větších celků pro zvýšení síly výbuchu.

Prameny a literatura: