Poměr tankových sil na východní frontě 22. června 1941

Autor: Vojtěch Šír | Datum: 9. 4. 2001

Otázka počtu sovětských tanků na počátku německo-sovětské války byla dlouhou dobu poměrně spornou záležitostí. V oficiální sovětské historiografii byla zamlžována formulacemi o "větším množství tanků" ale s "malým počtem moderních tanků". Naopak počty německých tanků byly vyčíslovány velice přesně a zdůrazňováno bylo že šlo o "moderní stroje".

Skutečnost byla ale trochu jiná. Němci už během války tvrdili, že jenom do konce roku 1941 zničili až 20 tisíc sovětských tanků. V srpnu 1941 řekl Hitler Guderianovi: "Kdybych věděl, že počty ruských tanků, které jste uváděl ve své knize souhlasí, pak si myslím, že bych tuto válku ani nebyl začínal". Guderian v roce 1937 ve své knize Achtung panzer uvedl počet 10 000 sovětských tanků (v rukopise měl původně 17 000, ale to se zdálo příliš přehnané).

Němci brzy poznali, jak hrubě podcenili skutečnou sovětskou sílu. Hitler se v červnu 1942 účastnil oslavy narozenin finského maršála Mannerheima. Při této příležitosti byla bez jeho vědomí na magnetofonový pásek nahrána část jeho rozhovoru s maršálem. Hitler si stěžoval:

"rozsah nebezpečí, které nám hrozilo, můžeme teprve teď vůbec začít posuzovat. Sami jsme nevěděli jak nesmírně byl tento stát vyzbrojen ... Zničili jsme dosud přes 34 000 tanků. Kdyby mi někdo řekl, kdyby mi některý z mých generálů tvrdil, že některý stát má 34 000 tanků, tak bych mu řekl: Vážený pane, vy vidíte všechno dvojitě nebo desateronásobně. Vy jste se zbláznil. Vy vidíte strašáky.... nalezli jsme také továrny, např. v Kl. - je tam továrna na tanky, ve které pracuje v jedné směně přes 30 000 dělníků. Po úplném dokončení tam mělo pracovat přes 60 000 dělníků. A to je jedna jediná továrna na tanky! ... Gigantická továrna! Dělnické masy tam ovšem žijí jako zvířata..."

Jak dnes víme, Němci ve svých tvrzeních nemuseli nijak zvlášť přehánět. Sám Stalin ve svém dopise Rooseveltovi ze srpna 1941 přiznal, že má k dispozici 24 000 tanků.

O skutečných počtech sovětských tanků v červnu 1941 se v sovětské literatuře začalo otevřeně hovořit od konce 80. let s nástupem glasnosti. V devadesátých letech byly odtajněny materiály, které umožnují počty sovětských tanků přesněji určit. V publikaci "Grif sekretnosti sňat" z roku 1993 se uvádí počet 22 600 sovětských tanků v červnu 1941. V knize "1941 god: Uroki i vyvody" z roku 1992 se udává 23 000.

Tuto podrobnou tabulku zpracovanou na základě archivních dokumentů zveřejnili ve Vojenno-istoričeském žurnalu č. 11/93 N.P. Zolotov a S.I. Isajev:

POČTY A STAV TANKŮ A SAMOHYBNÝCH DĚL V SOVĚTSKÝCH VOJENSKÝCH OKRUZÍCH 1. ČERVNA 1941
Vojenský okruh Celkový počet tanků Z toho
Úplně nové Již používané, ale plně bojeschopné Potřeba menších oprav, nebojeschopné Nebojeschopné, potřeba generální oprava
Západní vojenské okruhy
Leningradský 1857  1536  210  104 
Pobaltský 1549  378  896  203  72 
Západní 2900  470  1722  385  323 
Kyjevský 5465  1124  3664  379  677 
Oděský 1011  178  565  151  117 
Západní okruhy celkem 12 782 2157 8383 1247 995
Jižní vojenské okruhy
Zakavkazský 877  711  122  38 
Středoasijský 363  288  44  31 
Jižní okruhy celkem 1240 6 999 166 69
Dálněvýchodní vojenské okruhy
Dálněvýchodní front 3201  191  2772  134  104 
Zabajkalský 2496  131  1943  232  190 
Dálněvýchodní okruhy celkem 5697 322 4715 366 294
Vnitřní vojenské okruhy
Archangelský 26  16 
Moskevský 1173  29  920  150  74 
Povolžský 443  28  307  86  22 
Orelský 321  23  176  78  44 
Charkovský 305  27  193  35  50 
Severokavkazský 157  133  14  10 
Uralský 53  48 
Sibiřský 216  10  189  12 
Vnitřní okruhy celkem 2694 126 1982 371 215
Opravny sovětské armády
Celkem v opravnách 677  677 
Sklady sovětské armády
Celkem ve skladech 16 
CELKOVÝ POČET TANKŮ V SOVĚTSKÉ ARMÁDĚ 1.6.41 a 22.6.41
CELKEM 1.6.41 23 106 2611 16 080 2157 2258
CELKEM 22.6.41 23 312 od 31.5. do 21.6. vyrobeno 206 nových tanků (41 KV, 138 T-34, 27 T-40), všechny poslány do Kyjevského a Západního zvláštního vojenského okruhu
Zdroj: N.P. Zolotov - S.I. Isajev: Bojegotovy byli..., In: Vojenno-istoričeskij žurnal č. 11/1993, s. 75-77

Jak vidíme, tak Sověti měli kvantitativně několikanásobnou převahu nad Němci. Toto obrovské množství bývá ale někdy zpochybňováno poukazy na údajnou technickou zaostalost sovětských tanků proti německým. Je to nesmysl. Jak přiznávala i oficiální sovětská historiografie, Sověti měli na počátku války 1861 moderních tanků T-34 a KV-1. Němci neměli ani jeden tank se srovnatelnými parametry. V západních vojenských okruzích bylo celkem 2363 úplně nových ještě nepoužívaných tanků - rok výroby 1940-41 (T-34, KV, T-40).

Jaké tanky Němci proti Rusku nasadili? Mimojiné i 1000 zastaralých lehkých tanků Pz I a Pz II a 800 českých lehkých tanků Pz 35(t) a Pz 38(t). O jejich "použitelnosti" na východní frontě svědčí to, že do poloviny roku 1942 byly z fronty staženy. Za jediné poněkud "moderní" tanky můžeme označit Pz III a IV, ale s tím dodatkem, že slovo "moderní" je v tomto případě velmi relativní. U tanků Pz III se často jednalo ještě o modely s krátkými slabými 37 mm kanony a u Pz IV o typy s krátkými 75 mm kanony L/24, které nebyly příliš použitelné proti sovětským těžkým tankům a musely být urychleně v roce 1942 přezbrojovány.

Počty německých tanků nasazených na východě jsou v historiografii (narozdíl od sovětských) velice přesně vyčísleny už od konce války. Např. Thomas Jentz ve své vynikající knize Panzertruppen z roku 1996 uvádí následující počty německých tanků nasazených na východní frontě 22. června 1941:

NĚMECKÉ TANKY NASAZENÉ NA VÝCHODNÍ FRONTĚ 22.6.1941
Jednotka Pz I Pz II Pz II Flamm Pz III 37mm Pz III 50mm Pz 35(t) Pz 38(t) Pz IV PzBfWg Celkem
Heeresgruppe Nord
1. Panzer Division - 43  - - 71  - - 20  11  145 
6. Panzer Division - 47  - - - 155  - 30  13  245 
8. Panzer Division - 49  - - - - 118  30  15  212 
Celkem v HGr. Nord - 139 - - 71 155 118 80 39 602
Heeresgruppe Mitte
3. Panzer Division - 58  - 29  81  - - 32  15  215 
4. Panzer Division - 43  - 31  74  - - 20  176 
10. Panzer Division - 45  - - 105  - - 20  12  182 
17. Panzer Division 12  44  - - 106  - - 30  10  202 
18. Panzer Division 50  - 99  15  - - 36  12  218 
7. Panzer Division - 53  - - - - 167  30  15  265 
12. Panzer Division 40  33  - - - - 109  30  220 
19. Panzer Division 42  35  - - - - 110  30  11  228 
20. Panzer Division 44  31  - - - - 121  31  229 
40. Panzer Abteilung 29  18  - - - - - 54 
 100. Panzer Abteilung - 25  42  - - - - 76 
 101. Panzer Abteilung - 25  42  - - - - 76 
Celkem v HGr. Mitte 173 460 84 169 381 - 507 262 105 2141
Heeresgruppe Süd
9. Panzer Division 32  - 11  60  - - 20  12  143 
11. Panzer Division - 44  - 24  47  - - 20  143 
13. Panzer Division - 45  - 27  44  - - 20  13  149 
14. Panzer Division - 45  - 15  56  - - 20  11  147 
16. Panzer Division - 45  - 23  48  - - 20  10  146 
Celkem v HGr. Süd 8 211 - 100 255 - - 100 54 728
Zálohy OKH
2. Panzer Division - - - - - - - - -
5. Panzer Division - - - 17  - - - - 23 
Celkové počty
Celkem na východní frontě 22.6.41 181 810 84 286 707 155 625 448 198 3494
Celkový počet německých tanků 1.6.41 877 1074 ? 350 1090 170 754 517 330 5162
Pozn.: 15. Panzer Division byla od dubna 1941 jako součást DAK v severní Africe

Jaký byl tedy poměr celkového počtu tanků, tanků skutečně nasazených na frontě a tzv. moderních tanků? Za moderní budeme považovat na sovětské straně pouze T-34 a KV-1 a ne třeba poslední modely BT, které nebyly vůbec špatné a na německé straně Pz III s 50 mm kanonem a Pz IV:

Tanky Sověti Němci
Celkový počet tanků 23 312  5162 
Celkový počet bojeschopných tanků 18 897  5162 (?)
Celkový počet bojeschopných tanků
nasazených na východní frontě v červnu 41 (záp. VO)
10 746  3494 
"Moderní" tanky (KV a T-34 a Pz III 50 mm a Pz IV) 1861  1155 

Z tabulek vyplývá jasná sovětská převaha v tankové technice. Můžeme se pouze divit, že Němci dosáhli takové úspěchu v první fázi německo-sovětské války. Důvodem byla zastaralá sovětská doktrína použití tanků, neschopnost sovětských velitelů, mnohem větší zkušenost a taktická vyspělost německých tankových posádek a také ten fakt, že mnoho sovětských tanků bylo zničeno v prvních dnech operace Barbarossa.

Němci navíc získali lokální převahu na středním úseku fronty skupiny armád Mitte díky soustředění 2 tankových skupin (no, převahu - poměr byl 2192:2141 pro Sověty) při útoku proti Západnímu zvláštnímu vojenskému okruhu (Západnímu frontu). Sověti většinu svých tanků na západě soustředili v Kyjevském zvláštním vojenském okruhu (Jihozápadní front), protože očekávali hlavní úder Němců směrem na Ukrajinu. Proti skupině armád Süd tak měli ohromnou převahu, a také proto zde německý postup neprobíhal tak rychle, jak bylo plánováno.


Komentáře

 • *
  Vyplňte prosím jméno
 • *
  Vyplňte prosím název
 • *
  Vyplňte prosím text komentáře
 • Vyplňte správně kontrolu
 • *
  Odpovězte prosím na dotaz - ochrana proti spamu

Hvězdička označuje povinné položky. Komentáře jsou před zveřejněním moderovány.