Komentáře k: Poměr tankových sil na východní frontě 22. června 1941

Zpět na: Poměr tankových sil na východní frontě 22. června 1941
 • Existuje lepší vysvětlení

  Pavel Bárta 11. 4. 2003 13:22
  Roznmístění sovětstkých vojsk odpovídalo poslední přípravné fázi před zahájením útoku (podobně jako pozice Arabů v roce 1967). V takovém případě je armáda naprosto soustředěna na přesun a nikoli na boj, nebojeschopné jednotky je snadné zničit, jsou nachystány v těsné blízkosti hranice. Je to podobné, jako když se boxerovi hned na počátku podaří čistý direkt na bradu. ...
  • Re: Existuje lepší vysvětlení

   Honza 30. 3. 2006 07:10
   Není zcela vyloučeno, že Rusové mohli plánovat teoretický útok proti Velkoněmecké říši v delším časovém horizontu. Avšak tvrzení, že je Hitler "předběhl" o několik týdnů, či měsíců, patří do kategorie sci-fi. Je historicky doloženo, že Hitler nechal vypracovat plán bleskové války "Barbarossa" již v roce 1940. Sovětský svaz v této době procházel počáteční fází přezbrojování, a to zejména v letectvu a tankovém vojsku. Některé projekty nových strojů byly teprve ve zkušební fázi, příp. se začaly vyrábět, ať se jednalo o tanky T-34 či KV, tak o stíhací letadla (La, Mig, Jak) či bitevní letadla (Il-2). Stalinovi bylo známo, jakou technikou disponuje Německo, vždyť měl zkušenosti ze Španělské občanské války, něco o německé technice věděl z nedávné doby, když si z Hitlerem porcovali Polsko. Nepřipravenost Rudé armády se ukázala v plné nahotě i při zimní válce s několikanásobně slabším Finskem. Navíc na východě země stáli Japonci a nikdo nevěděl, zda mohou znovu udeřit. Stalin i generalita si byli vědomi, že ze zastaralými tanky a dvojplošníky válku vyhrát nemohou, proto se prokazatelně v polovině roku 1941 snažili Němce nevyprovokovat k válečnému konfliktu. Stalin byl šílený diktátor, ale ne šílenec.
   • Re: Existuje lepší vysvětlení

    Martin Bartoš 3. 2. 2018 09:10
    Tohle jsou jen domněnky. Hitler i Stalin se chovali zcela stejně - soustředili armády a obrovské množství materiálu na hranicích, odstraňovali překážky chránící hranici, atd. atd. U Hitlera se to považuje za přípravu k útoku. Proč by to u Stalina mělo být něco jiného? Stalinovy neúspěchy počátkem války se dají snadno vysvětlit tím, že armáda nebyla cvičena na obranu, nepředpokládala se obranná válka. Viz šestidenní válka Izraele, tam se přece taky nedá mluvit o nepřipravenosti Egypta a spol. na válku.
   • Re: Existuje lepší vysvětlení

    Knirac21 7. 3. 2012 14:26
    Jak Hitler tak i Stalin chtěli ovládnout Evropu. Hitler od prvopočátku chtěl do Ruska.Co chybělo, byly společné hranice. To se jim povedlo napadením Polska. Na původních hranicích Ruska byly všechny bezpečnostní a obranné prvky. Na nové hranici se v podstatě nebudovaly.Z jedné i druhé strany byly přisunovány jednotky.
    • Re: Existuje lepší vysvětlení

     Ferro 24. 11. 2013 00:25
     Pokračování:
     To všechno totiž přesně odpovídalo vojenské doktríně RA. Ta vůbec neřešila otázky obrany (viz předválečný bojový řád RA), ale pouze odražení útoku a pronásledování protivníka do hloubky jeho obrany - tedy příprava na útočnou válku. To dokládá i důraz na výstavbu bombardovacího letectva, vytvoření 6 armád parašutistů, konstrukce rychlých tanků BT (bystrochodnyj tank s možností jezdit sedmdesátikilometrovou rychlostí po silnici bez pásů), konstrukce těžkých tanků KV (tzv. prorážecích). A naopak nezájem o konstrukci min., nezájem o budování pohraničního opevnění, zbourání původního opevnění na tzv. Stalinově linii atd.
     To, že šlo o doktrínu napovídá i skutečnost, že Žukov ve svých prvých válečných rozkazech hnal jednotky do protiútoku proti postupujícímu nepříteli. OK,rozuměl bych tomu, že jednotky ustupují do předem připravených postavení, o která se opřou a pak provedou protiútok. Omyl, nic takového neexistovalo. Všechny protiútoky skončili katastrofou - většinou záhubou jednotek, nebo jejich zajetím. Za normálních okolností by to byl rychlý polní soud a poprava, jako u gen. Pavlova a jeho štábu. Ovšem Žukov byl povýšen.
     Dalším důvodem neúspěchu RA byl rozdíl v kvalitě vícviku mužstva i velitelských kádrů a v odhodlání splnit zadaný úkol. Wehrmacht měl za sebou náročná tažení v Polsku, Francii a na Balkáně, RA jen procházku v Polsku a po Moldávii.
     Nakonec válka skončila jak očekával Stalin. Obrovské materiální a lidské ztráty RA byl SSSR schopen, byť s vypětím sil a pomocí spojenců, nahradit. Územní zisky dohodnuté již na Jaltské konferenci byly pod správou komunistů až do konce 80.tých let. A nebýt toho, že se tento židobolševický experiment neosvědčil, tak byl status Q zachován dodnes.
    • Re: Existuje lepší vysvětlení

     Ferro 23. 11. 2013 23:20
     Nelze vyřešit příčiny porážky RA v r.1941 několika větama, když se profihystorici přetlačují argumentací v kilometrech svazků. Faktem je, že oba protivníci byli na válku velmi dobře materiálně i personálně připraveni. Zásadním rozdílem byla kvalita a množství zpravodajských informací, kde na tom byl Stalin mnohonásobně lépe než Hitler. Z důvodu detailních znalostí o počtech a kvalitě prostředků Wehrmachtu a Luftwaffe a chybný předpoklad, že stejně kvalitními informacemi o RA disponuje Hitler vedl Stalina k závěru, že útok na SSSR v r. 1941 je pro Hitlera vojenskou sebevraždou.
     SSSR byl hybnou silou komunistické ideologie a nositelem doktriny komunistické internacionály - celosvětového osvobození dělnických mas revoluční formou. Začalo to VŘSR, poté v Německu, Maďarsku, v Itálii a Španělsku. V Německu a Itálii se bolševická ideologie socialismu dokonale ujala. Jen s jediným zásadním rozdílem. Carské Rusko bylo rozvráceno Leninem za peníze židovských bankéřů na základě politické ideologie komunistické internacionály. Revoluční vlna (boření a ničení) pak vynesla na post generálního tajemníka UV KSb Stalina. V Německu a Itálii měli lidé více rozumu a vzdělání a přesto socialistické myšlenky také podporovali. S tím rozdílem, že je nezajímal blahobyt jiných, ale především jejich vlastní, proto orientace na národní řešení problémů. Tím se dostali do příkrých rozporů s komunisty a jejich internacionalismem.
     Stalin - největší politický génius 20. století ve spolupráci s Churchilem a Roosveltem intenzivně chtěli v Evropě válku. Spouštěcí rozbuškou bylo Polsko, které vzniklo po 1.SV na základě mírových dohod vítězných mocností (obdobně jako ČSR) a jeho národnostní politika, pranýřovaná Společenstvím nárdů. Vznikem Polska přišlo Německo o cca 10% území a cca 6,5% obyvytelstva. V Polsku byly samostatné Německé enklávy v okolí přístavů Gdaňsk a Královec s cca 2 miliony německých obyvatel, které byly přístupné pouze po moři. Polsko odmítalo možnost vytvoření koridoru mezi Německem a těmito enklávami (na rozdíl od SSSR, který takovýto koridor vytvořil po 2.SV mezi BRD a západním Berlínem). Persekuce německého obyvatelstva v Polsku, nemožnost dohody o koridoru a válečná rétorika polských představitelů rozpoutala válku, na kterou se Stalin těšil a kterou připravoval. Aby nebyl považován za agresora, tak RA do Polska vstoupila "až" 17.9.1939.
     K porážce RA v 1941. Rudou armádu porazil maršál Žukov a její válečná doktrína. Proč Žukov?? Protože Žukov jako náčelník GŠ RA byl členem úzké vojenské rady a odpovídal za bojovou přípravu, dislokaci útvarů a sběr informací pro rozhodování vojenské rady a Stalina. V rámci bojové přípravy byla jeho odpovědnost ve zdokonalování operačního umění velitelů okruhů, armád a jejich štábů. No a tady to selhalo, protože se velitelé, štáby i vojáci připravovali pouze na útočnou válku. Místo, aby kopali zákopy, vytvářeli hloubkově členěnou obranu, pokládali minová polem a zaminovali cesty,tak naopak cesty k hranicím budovali.
   • Re: Existuje lepší vysvětlení

    Jan 14. 3. 2010 17:16
    Všude a i zde píšete o porcování Polska. Rusové se vrátili na území, které patřilo Rusku. Dosud toto znovuobsazené území nikdo nezpochybnil. Využili pouze situace. Spíše by se dalo odsoudit Polsko, jak se podílelo na porcování ČSR.
    • Re: Existuje lepší vysvětlení

     Jaro 2. 7. 2010 21:53
     1939 = historicky čtvrté dělení Polska, které 1000 let Rusku NEpatřilo.
     • Re: Existuje lepší vysvětlení

      PKoba 5. 6. 2012 10:56
      Polsko si své problémy způsobilo svou protisovětskou politikou samo. V roce 1939 hrály všechny mocnosti stejnou horu kdo z koho. V tomto okamžiku se ukázali chytřejší Stalin a Hitler. Západ a Polsko dojely na svou předcházející politiku. Další vývoj ale šel svou vlastní cestou.
      Curzonovova linie byla nejvhodnější hranice, která mohla být stanovena.
      A že se v roce 39 Stalin domluvil s Hitlerem? Myslím, že to byl ten nejrozumnější krok, který mohl Stalin v létě 39 učinit.
     • Re: Existuje lepší vysvětlení

      Honza M. 5. 3. 2012 15:34
      historicky čtvrté dělení Polska bylo v roce 1815 (dělení Varšavského knížectví).

      Nevím nic o tom, že by před rokem 939 patřila některá část Polska Rusku (1939-1000=939)
     • Re: Existuje lepší vysvětlení

      QVAK 3. 3. 2012 21:41
      Stalin se vrátil na hranice garantované vítěznými mocnostmi po WW I. Proto Západní mocnosti za přepadení Polska vyhlásili válku jen Hitlerovi. Stalin se zachoval ve shodě s platným Mezinárodním právem. Okupantem Ruských území bylo po 20 let Polsko.
      • Re: Existuje lepší vysvětlení

       Honza M. 5. 3. 2012 16:08
       Platným mezinárodním právem v oněch 20 letech byla tzv. Ryžská mírová smlouva z r. 1921.
       Polsko neokupovalo žádné ruské území, ale území Ukrajinské lidové republiky, kterou bolševici v roce 1919 okupovali.
       V dikci této debaty by se dalo říct, že ryžským mírem došlo k dělení Ukrajiny (nevím kolikátému).
  • Re: Existuje lepší vysvětlení

   sirien 20. 2. 2006 14:04
   poznamka

   Asi pred 3 lety vysla kniha o Stalinovi. Nemam ji ted poruce - ale asi dohledam.

   Byla tam zminka o tom, ze na hranicich skutecne byla rozmistena ruska utocna armada. Napr. polni letiste byly pry temer u hranic - coz pry nedopovidam standardnim zvyklostem.
   Proto byly tak ohromne materialni ztraty na ruske strane a myslim i duvod k akci na strane nemecke.

   J.
  • Re: Existuje lepší vysvětlení

   bengi 11. 3. 2005 22:31
   Stát,který chce vést nákladnou a útočnou válku s kvalitním protivníkem musí být na ni připraven a to SSSR rozhodně nebyl,takže o jeho útočných plánech značně pochybuji.Kdyby připraven byl a němci na něj zaútočili o týden dřív než měl v úmyslu zaútočit on sám,stejně by to nemělo asi nějaký zásadní vliv ze strategického hlediska,a asi by stejně v krátké době získal převahu.Nenadálý útok na připraveného silného protivníka má krátkodobý efekt a to jen z taktického hlediska.Rozhodně by se nestalo to co se stalo během 1.měsíce východního tažení.
   • Re: Existuje lepší vysvětlení

    tomek 28. 4. 2011 12:04
    že nebyl přopraven?? Najdi si někde početní stavy armády,tanků a pod. a pak říkej že nebyli připravený. Tolik tanků co mělo rusko neměl celej svět dohromady. Prvně si něco o tom zjisti (a ne jenom oficiální sovětskou "historii") a pak tady rozumuj
    • Re: Existuje lepší vysvětlení

     dodozv 24. 5. 2011 13:31
     Už to tu rozoberali iní, ale vidieť iba celkové počty je tomek dosť zavádzajúce, nemyslíš? Naozaj musíš brať do úvahy aj rozloženie vojsk, plány vedenia konfliktu, výcvik, atď... Pravdu povediac, čím viac sa zaoberám tématikou Východnej fronty, tým väčší bordel v tom mám. Žiadna iná fronta WW2 nebola poznačená toľkými mystifikáciami, lžami, polopravdami, predsudkami z každej strany, ako práve táto. Prečítaj si povedzme desať kníh len na tak notoricky známe veci, ako je Barbarrosa, bitka o Moskvu, či Stalingrad a nikde nenájdeš zhodu. Klame tak sovietska, či ruská "historiografia"(aj napriek posunom v myslení a väčšej názorovej slobode), ako aj nemecká alebo západná(tam sa často zase stretneš s predsudkami). Je tu naozaj ťažké vyčistiť zrno od pliev. Ale zlepšuje sa to :).
   • Re: Existuje lepší vysvětlení

    Peto 17. 5. 2005 08:50
    Kebyže Rusi naozaj chcú útočiť a boli by na vojnu totálne pripravený, tak by sa Nemcom stalo niečo podobné ako pri Kursku. Najprv otupenie tankových hrotov v obrannej bitke a následný obchvat masívnymi zálohami. Pretože tak ako vedeli kedy začne Zitadella, tak vedeli čas začiatku Barbarossy.
    • Re: Existuje lepší vysvětlení

     Kidd 11. 8. 2005 17:07
     No, a u Kursku byli právě připravení k obraně. Zajímavé také je, že v 41 bylo v předu mnoho tankový svazků a dalších útočných složek. Kde byly zákopy a protitanková děla, protitankové příkopy atd.? U Kursku byli zakopaní, zamaskovaní, samé protitankové dělo, minová pole atd. a tankové svazky čekaly až dál za liniemi na povel k protiútoku. Že by v 41 ještě nevěděli jak se dělá obrana a jen tak se tam poflakovali?
     • Re: Existuje lepší vysvětlení

      Zdeněk Kříž 3. 7. 2007 13:02
      No hlavně věděli jak se dělá útok... .
   • Re: Existuje lepší vysvětlení

    xman 26. 3. 2005 22:26
    to povidej Arabakum z roku 1967
  • RE: Existuje lepší vysvětlení

   pbradler 3. 3. 2004 19:14
   Skutočné rozmiestnenie sovietskych vojsk ale tejto situácii nezodpovedalo. Jednak neboli rozmiestnené v tesnej blízkosti hraníc ale stupňovite do hĺbky niekedy až 400km a jednak neboli sústredené na presun. Mnohé z jednotiek boli v kasárňach a často im chýbali niektoré podriadené súčasti, ktoré boli na cvičení alebo umiestnené v inej lokalite. Jednoducho stav ktorý rozhodne nezodpovedá plánovanej útočnej aktivite.
   • RE: Existuje lepší vysvětlení

    Zdeněk Kříž 3. 7. 2007 13:00
    Kdes to vzal?
Zobrazit všechny komentáře k: Poměr tankových sil na východní frontě 22. června 1941