Dne 16. března 1939 nastoupila do výkonu funkce první vláda nově vyhlášeného Protektorátu Čechy a Morava. Personálně byla téměř totožná s předchozí vládou tzv. Druhé republiky (ale již bez účasti Slováků).

Staronovým ministerským předsedou se stal bývalý agrárník a předseda Strany národní jednoty Rudolf Beran. Ve funkcích i nadále působili Jan Syrový (ministr národní obrany), Alois Eliáš (ministr dopravy), František Chvalkovský (ministr zahraničních věcí) a další.

Vizte též
2. protektorátní vláda,
3. protektorátní vláda,
4. protektorátní vláda.

Přehled vlád Druhé republiky a Protektorátu.