Prezident Hácha jmenoval druhou protektorátní vládu v čele s div. gen. ing. Aloisem EliášemVnějším výrazem okleštění české státnosti a podřízení se Třetí říši bylo zrušení ministerstev zahraničí a obrany, přesto měla tato vláda reprezentovat iluzorní českou samosprávu v první fázi existence protektorátu. Iluzi o necelý rok později narušil útěk ministra zemědělství K. L. Feierabenda do emigrace, kde se dal do služeb zahraničního odboje.

Ministři Šádek a Havelka, pro změnu, museli z vlády odejít na nátlak Němců.

Po příchodu zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, v září 1941, byl Eliáš pro své styky s čs. zahraničním odbojem zatčen a „vláda“ se z kolektivního orgánu změnila na kompilát ministerstev plnících rozkazy říšského protektora.Vizte též
1. protektorátní vláda,
3. protektorátní vláda,
4. protektorátní vláda.

Přehled vlád Druhé republiky a Protektorátu.