Prezident Hácha jmenoval novou protektorátní vládu pod vedením JUDr. Jaroslava Krejčího, který současně, stejně jako v předchozí Eliášově vládě zastával i post mistra spravedlnosti (a po Eliášově zatčení řídil vládu). Do vlády byl „nasazen“ i Němec — ministr hospodářství a práce Walter Bertsch a smutně proslulý kolaborant Emanuel Moravec jako ministr školství a národní osvěty. Několik ministerstev a také Předsednictvo ministerské rady bylo zrušeno.Vizte též
1. protektorátní vláda,
2. protektorátní vláda,
4. protektorátní vláda.

Přehled vlád Druhé republiky a Protektorátu.