Prezident Hácha jmenoval poslední protektorátní vládu. Personálně byla zcela totožná s předchozí vládou, pouze ministra spravedlnosti J. Krejčího vystřídal ve vedení vlády ministr vnitra, Richard Bienert, který zároveň i zastupoval nemocného státního prezidenta Háchu.

V předvečer Pražského povstání se tato vláda na podnět K.H. Franka sama zrušila a podepsala též prohlášení o zrušení Protektorátu Čechy a Morava.

Vizte též
1. protektorátní vláda,
2. protektorátní vláda,
3. protektorátní vláda.

Přehled vlád Druhé republiky a Protektorátu.