Dne 1. prosince 1938 byla na základě nového ústavního zákona z listopadu 1938 „O autonomii Slovenské krajiny a autonomii Podkarpatské Rusi“ utvořena první vláda Česko-slovenské republiky.

Ministerským předsedou se stal předseda Strany národní jednoty a bývalý jihočeský agrárník Rudolf Beran. Současně byl jmenován pětičlenný vládní kabinet Slovenské krajiny (předseda Josef Tiso) a dvoučlenná vláda v Podkarpatské Rusi (předseda Augustin Vološin).

Po okupaci českých zemí se tato vláda stala první protektorátní vládou (již bez účasti Slováků).