Mnichovská krize

  • Hledám výrazy s nejméně třemi znaky
    Lze použít operátorů AND, OR a NOT a libovolného uzávorkování. Přesný výraz skládající se z více slov (např. "U 56") lze uzavřít do uvozovek.

    Příklad: (USA OR (Velká AND Británie)) AND NOT (SSSR OR Německo) nalezne vše, co se týká USA nebo Velké Británie a současně ne Sovětského svazu nebo Německa.

31-40 z 40
1 2
Po
00. 10. 1938
Komentáře: 1

Konrad Henlein: K řešení české otázky

Někdy na přelomu září-října 1938 (tedy ještě před vznikem protektorátu) vznikl ve štábu Konrada Henleina další plán "řešení české otázky"

01. 10. 1938

Záznam jednání čs. vlády 1. října 1938 - přijetí polského ultimáta

Na svém jednání 1. října 1938 československá vláda přijala polské ultimátum k odstoupení území

04. 10. 1938

Záznam jednání čs. vlády 4. října 1938 - demise Syrového vlády

4. října se Syrového vláda, která přijala mnichovskou dohodu, rozhodla podat demisi

05. 10. 1938
Komentáře: 3

Edvard Beneš: poslední rozhlasový projev 5. října 1938

Poslední Benešův rozhlasový projev před odjezdem do emigrace

05. 10. 1938

Záznam jednání čs. vlády 5. října 1938 - definitivní vymezení hranic, slovenská otázka, demise prezidenta

5. října 1938 vláda na svém jednání přijala slovenské požadavky o autonomii a souhlasila s konečnou delimitací hranic

11. 10. 1938

Zpráva Friedricha Köchlinga o jeho působení u Sudetoněmeckého Freikorpsu

11. října 1938 sepsal podplukovník Friedrich Köchling, styčný důstojník OKW u Sudetoněmeckého Freikorpsu, zprávu o svém působení v této funkci v září/říjnu 1938.

00. 02. 1939

Ústavní vývoj československý v roce 1938. Část I.

Příčiny a okolnosti vzniku "druhé republiky" z pohledu předního čs. právníka.

01. 02. 1939

Ústavní vývoj československý v roce 1938. Část II.

Právní analýza, která zkoumá otázku právní kontinuity mezi první a druhou čs. republikou.

02. 02. 1939

Ústavní vývoj československý v roce 1938. Část III.

Právní analýza přeměny republiky Československé v Česko-Slovenskou republiku.

03. 02. 1939

Ústavní vývoj československý v roce 1938. Část IV.

Státní zřízení tzv. druhé republiky.

31-40 z 40
1 2
Po