Vpřed na Berlín!

Smrt německým okupantům!

Soudruzi vojíni, seržanti a důstojníci!
Rudá Armáda bohatýrským náporem jistě a nepřetržitě postupuje dál a dál zemí nepřítele, bez milosti drtíce jeho vojska. Fašistická zvěř vyvíjí zuřivé úsilí, snažíce se oddálit čas své záhuby. Vojáci Rudé Armády, prodchnuti velkým osvoboditelským posláním, neznají nepřekonatelnou překážku, nesplněný rozkaz na poli boje. Zakalení v ohni bitev, moudří zkušenostmi bijí nepřítele najisto.

Chrabří vojáci!
Naše jednotky, které zaútočily, za dva dny zuřivých a úporných bojů prolomily tři silně opevněná pásma protivníka s početnými liniemi zákopů a otevřely cestu na Berlín. Němci ztratili na zabitých přes 5.000 mužů. Vzato do zajetí 1.500 mužů. Dobyta velká kořist.
V těchto těžkých bojích naše jednotky bojovaly dobře. Mnohé jednotky projevily hrdinskou houževnatost, železnou vůli k vítězství a zralé vojenské mistrovství.

Spolubojovníci!
Vojenská Rada vás vyzývá ještě rychleji postupovat vpřed a dát všechny své síly, vůli, dovednost a odhodlání, statečnost a odvahu na obětavé vyplnění rozkazu našeho vůdce soudruha Stalina k útoku na Berlín.

Za naši Sovětskou Vlast, ve jménu Stalina - vpřed na Berlín.
Smrt německým okupantům!

Vojenská Rada Armády
17.4.45