9. května

Celonárodní svátek vítězství (V. M. Livanova, 1947)