Dobijem

Dobijem nepřítele v jeho brlohu (V. B. Koreckij, 1945)